Course:
Mångkunnig inom teknik (el-, VVS- och metallbranschen)

Utbildning

Utbildningen riktar sig dig som är intresserade av underhållsuppgifter inom industrin samt el- och VVS-branschen.

Om arbetsuppgifter som rör-, el- eller maskinmontörer utför intresserar, är denna utbildning lämplig för dig. Utbildningen ger dig grundkunskap, så att du kan söka arbete inom dessa branscher. Utbildningens målsättning är att studerande anställs hos företag med arbetsuppgifter inom el-, VVS- eller underhåll. Målet är också att studeranden avlägger en grundexamensdel från varje bransch.

Utbildningen förverkligas som flerforms studier med praktiska övningar och teoriundervisning i medeltal 2-3 dagar per vecka. Förutom närstudierna innehåller utbildningen också distansstudier och inlärning i arbete i ett eller flera företag. Inga närstudier i juli 2018.

Innehåll / examensdelar som avläggs

Grundexamen inom el- och automationsteknik
Examensdelen: Basfärdigheter inom el- och automationsteknik

Grundexamen inom husteknik, rörmontör
Examensdelen: Installation av värmesystem

Grundexamen inom maskin- och metallbranschen, Kompetensområdet för tillverkningsteknik
Examensdelen: Grundläggande arbeten i montering och automation

Kurserna Heta arbeten-kort, Första hjälp 1, Arbetssäkerhetskort och Elarbetssäkerhet ingår i utbildningen.

Pris

Utbildningen är kostnadsfri, med undantag av examensavgift 58 €, som uppbärs före man deltar i examenstillfälle. Enligt direktiv från Utbildningsstyrelsen har utbildningsanordnaren rätt att ta ut avgift om studerande för sitt personliga bruk får läroböcker, andra läromedel som behövs i studierna, material eller andra förnödenheter som efter studierna blir i studerandens ägo. Olika avgifter till myndigheter ingår inte heller i den avgiftsfria undervisningen (t ex kort).


Detailed information

Course name

Mångkunnig inom teknik (el-, VVS- och metallbranschen)

Location

Banagatan 75
10300 Karis

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Finnish

Start Date

11 Sep 2017

End Date

07 Sep 2018

Last day to apply

18 Aug 2017

Contact

Seppo Nylund

044-739 7617
seppo.nylund@axxell.fi

Charge

Utbildningen är kostnadsfri, med undantag av examensavgift 58 €, som uppbärs före man deltar i examenstillfälle. Enligt direktiv från Utbildningsstyrelsen har utbildningsanordnaren rätt att ta ut avgift om studerande för sitt personliga bruk får läroböcker, andra läromedel som behövs i studierna, material eller andra förnödenheter som efter studierna blir i studerandens ägo. Olika avgifter till myndigheter ingår inte heller i den avgiftsfria undervisningen (t ex kort).

Course name

Mångkunnig inom teknik (el-, VVS- och metallbranschen)

Location

Axxell i
Axxell i

Banagatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Finnish

Start Date

11 Sep 2017

End Date

07 Sep 2018

Last day to apply

18 Aug 2017

Contactperson

Seppo Nylund

044-739 7617
seppo.nylund@axxell.fi

Förklaring

Utbildningen är kostnadsfri, med undantag av examensavgift 58 €, som uppbärs före man deltar i examenstillfälle. Enligt direktiv från Utbildningsstyrelsen har utbildningsanordnaren rätt att ta ut avgift om studerande för sitt personliga bruk får läroböcker, andra läromedel som behövs i studierna, material eller andra förnödenheter som efter studierna blir i studerandens ägo. Olika avgifter till myndigheter ingår inte heller i den avgiftsfria undervisningen (t ex kort).

Course name

Mångkunnig inom teknik (el-, VVS- och metallbranschen)

Location

Banagatan 75
10300 Karis

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Finnish

Start Date

11 Sep 2017

End Date

07 Sep 2018

Last day to apply

18 Aug 2017

Contactperson

Seppo Nylund

044-739 7617
seppo.nylund@axxell.fi

Charge

Utbildningen är kostnadsfri, med undantag av examensavgift 58 €, som uppbärs före man deltar i examenstillfälle. Enligt direktiv från Utbildningsstyrelsen har utbildningsanordnaren rätt att ta ut avgift om studerande för sitt personliga bruk får läroböcker, andra läromedel som behövs i studierna, material eller andra förnödenheter som efter studierna blir i studerandens ägo. Olika avgifter till myndigheter ingår inte heller i den avgiftsfria undervisningen (t ex kort).
Contact

Seppo Nylund

044-739 7617
seppo.nylund@axxell.fi


Application process

Sista ansökningsdagen är 18.8.2017. Alla sökanden kallas på intervju, intervjuerna sker v 34.

Studierna är heltidsstudier. Närmare information om stöd och förmåner under utbildningstid ger Folkpensionsanstalten, Koulutusrahasto, fackföreningar, TE-byrån och Koulutusneuvonta tfn. 0295 020 702 e-post: koulutusneuvonta@te-toimisto.fi. Om du är arbetslös skall du kontakta te-byrån innan du ansöker till utbildningen.