Utbildning:
Mångkunnig inom teknik (el-, VVS- och metallbranschen)

Utbildning

Axxell startar i september 2016 en helt ny utbildning inom tekniska branscher för dig som är intresserade av underhållsuppgifter inom industrin samt el- och VVS-branschen.

Om arbetsuppgifter som rör-, el- eller maskinmontörer utför intresserar, är denna utbildning lämplig för dig. Utbildningen ger dig grundkunskap, så att du kan söka arbete inom dessa branscher. Utbildningens målsättning är att studerande anställs hos företag med arbetsuppgifter inom el-, VVS- eller underhåll. Målet är också att studeranden avlägger en grundexamensdel från varje bransch.

Utbildningen förverkligas som flerforms studier med praktiska övningar och teoriundervisning i medeltal 2-3 dagar per vecka. Förutom närstudierna innehåller utbildningen också distansstudier och inlärning i arbete i ett eller flera företag. Inga närstudier i juli 2017.

Innehåll / examensdelar som avläggs

Grundexamen inom el- och automationsteknik
Examensdelen: Basfärdigheter inom el- och automationsteknik

Grundexamen inom husteknik, rörmontör
Examensdelen: Installation av värmesystem

Grundexamen inom maskin- och metallbranschen, Kompetensområdet för tillverkningsteknik
Examensdelen: Grundläggande arbeten i montering och automation

Kurserna Heta arbeten-kort, Första hjälp 1, Arbetssäkerhetskort och Elarbetssäkerhet ingår i utbildningen.

Pris

Utbildningen är kostnadsfri, med undantag av examensavgift 58 €, som uppbärs före man deltar i examenstillfälle. Enligt direktiv från Utbildningsstyrelsen har utbildningsanordnaren rätt att ta ut avgift om studerande för sitt personliga bruk får läroböcker, andra läromedel som behövs i studierna, material eller andra förnödenheter som efter studierna blir i studerandens ägo. Olika avgifter till myndigheter ingår inte heller i den avgiftsfria undervisningen (t ex kort).


Utbildningens detaljinformation

Utbildningens namn

Mångkunnig inom teknik (el-, VVS- och metallbranschen)

Adress där utbildning ordnas

Banagatan 75
10300 Karis

Utbildningens typ

Vuxenutbildning

Utbildningsspråk

Svenska

Finska

Startdatum

12 sep 2016

Slutdatum

08 sep 2017

Kontaktperson

Seppo Nylund

044-739 7617
seppo.nylund@axxell.fi

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri, med undantag av examensavgift 58 €, som uppbärs före man deltar i examenstillfälle. Enligt direktiv från Utbildningsstyrelsen har utbildningsanordnaren rätt att ta ut avgift om studerande för sitt personliga bruk får läroböcker, andra läromedel som behövs i studierna, material eller andra förnödenheter som efter studierna blir i studerandens ägo. Olika avgifter till myndigheter ingår inte heller i den avgiftsfria undervisningen (t ex kort).

Utbildningens namn

Mångkunnig inom teknik (el-, VVS- och metallbranschen)

Adress där utbildning ordnas

Axxell i
Axxell i

Banagatan 75
10300 Karis<()

Utbildningens typ

Vuxenutbildning

Utbildningsspråk

Svenska

Finska

Startdatum

12 sep 2016

Slutdatum

08 sep 2017

Kontaktperson

Seppo Nylund

044-739 7617
seppo.nylund@axxell.fi

Förklaring

Utbildningen är kostnadsfri, med undantag av examensavgift 58 €, som uppbärs före man deltar i examenstillfälle. Enligt direktiv från Utbildningsstyrelsen har utbildningsanordnaren rätt att ta ut avgift om studerande för sitt personliga bruk får läroböcker, andra läromedel som behövs i studierna, material eller andra förnödenheter som efter studierna blir i studerandens ägo. Olika avgifter till myndigheter ingår inte heller i den avgiftsfria undervisningen (t ex kort).

Utbildningens namn

Mångkunnig inom teknik (el-, VVS- och metallbranschen)

Adress där utbildning ordnas

Banagatan 75
10300 Karis

Utbildningens typ

Vuxenutbildning

Utbildningsspråk

Svenska

Finska

Startdatum

12 sep 2016

Slutdatum

08 sep 2017

Kontaktperson

Seppo Nylund

044-739 7617
seppo.nylund@axxell.fi

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri, med undantag av examensavgift 58 €, som uppbärs före man deltar i examenstillfälle. Enligt direktiv från Utbildningsstyrelsen har utbildningsanordnaren rätt att ta ut avgift om studerande för sitt personliga bruk får läroböcker, andra läromedel som behövs i studierna, material eller andra förnödenheter som efter studierna blir i studerandens ägo. Olika avgifter till myndigheter ingår inte heller i den avgiftsfria undervisningen (t ex kort).
Kontaktperson

Seppo Nylund

044-739 7617
seppo.nylund@axxell.fi


Ansökningsförfarande

Utbildningen är fullsatt!