Course:
Yrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård


Detailed information

Course name

Yrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Start Date

20 Sep 2023

End Date

20 Dec 2024

Last day to apply

20 Aug 2023

Contact

Charlotte Rehn

044-739 7464
charlotte.rehn@axxell.fi

Charge

Utbildningen kostar 225€, arbetslösa halva priset (intyg över arbetslöshet bör uppvisas). Kostnader för studiematerial och myndighetsavgifter kan tillkomma

Miscellaneous

Språk

Är ditt modersmål ett annat än utbildningsspråket, behöver du uppvisa tillräckliga kunskaper i det språket.

Krav på hälsa och funktionsförmåga

Enligt lagen om yrkesutbildning(531/2017) kan en studerandes hälsotillstånd eller ett tidigare beslut om indragning av studierätt påverka/hindra antagning som studerande vid Axxell inom social- och hälsovårdsbranschen, pedagogisk verksamhet och handledning och sjöfart. De hälsokrav som gäller respektive bransch samt bestämmelser om indragning av studierätten hittar du här.

Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen eller pedagogisk verksamhet och handledning skall på begäran visa upp ett utdrag ur straffregistret inför inlärning i arbete-perioder där de i väsentlig grad kommer i kontakt med minderåriga. Utdrag ur straffregistret uppvisas åt handledande läraren.

Course name

Yrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård

Location

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Scope

Start Date

20 Sep 2023

End Date

20 Dec 2024

Last day to apply

20 Aug 2023

Contactperson

Charlotte Rehn

044-739 7464
charlotte.rehn@axxell.fi

Förklaring

Utbildningen kostar 225€, arbetslösa halva priset (intyg över arbetslöshet bör uppvisas). Kostnader för studiematerial och myndighetsavgifter kan tillkomma

Miscellaneous

Språk

Är ditt modersmål ett annat än utbildningsspråket, behöver du uppvisa tillräckliga kunskaper i det språket.

Krav på hälsa och funktionsförmåga

Enligt lagen om yrkesutbildning(531/2017) kan en studerandes hälsotillstånd eller ett tidigare beslut om indragning av studierätt påverka/hindra antagning som studerande vid Axxell inom social- och hälsovårdsbranschen, pedagogisk verksamhet och handledning och sjöfart. De hälsokrav som gäller respektive bransch samt bestämmelser om indragning av studierätten hittar du här.

Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen eller pedagogisk verksamhet och handledning skall på begäran visa upp ett utdrag ur straffregistret inför inlärning i arbete-perioder där de i väsentlig grad kommer i kontakt med minderåriga. Utdrag ur straffregistret uppvisas åt handledande läraren.

Course name

Yrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Scope

Start Date

20 Sep 2023

End Date

20 Dec 2024

Last day to apply

20 Aug 2023

Contactperson

Charlotte Rehn

044-739 7464
charlotte.rehn@axxell.fi

Charge

Utbildningen kostar 225€, arbetslösa halva priset (intyg över arbetslöshet bör uppvisas). Kostnader för studiematerial och myndighetsavgifter kan tillkomma

Miscellaneous

Språk

Är ditt modersmål ett annat än utbildningsspråket, behöver du uppvisa tillräckliga kunskaper i det språket.

Krav på hälsa och funktionsförmåga

Enligt lagen om yrkesutbildning(531/2017) kan en studerandes hälsotillstånd eller ett tidigare beslut om indragning av studierätt påverka/hindra antagning som studerande vid Axxell inom social- och hälsovårdsbranschen, pedagogisk verksamhet och handledning och sjöfart. De hälsokrav som gäller respektive bransch samt bestämmelser om indragning av studierätten hittar du här.

Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen eller pedagogisk verksamhet och handledning skall på begäran visa upp ett utdrag ur straffregistret inför inlärning i arbete-perioder där de i väsentlig grad kommer i kontakt med minderåriga. Utdrag ur straffregistret uppvisas åt handledande läraren.



Contact

Charlotte Rehn

044-739 7464
charlotte.rehn@axxell.fi


Application process

Ny utbildning startar våren 2025. Är du intresserad av utbildningen, kontakta Charlotte Rehn (kontaktuppgifter ovan).

Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten nedan för att söka till utbildningen. Alla sökande kallas till en personlig intervju.