Course:
Merkonom - Grundexamen i affärsverksamhet (Åbo, flerform)


Detailed information

Course name

Merkonom - Grundexamen i affärsverksamhet (Åbo, flerform)

Location

Hertig Johans parkgata 21
20100 Åbo

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Start Date

17 Aug 2023

End Date

May 2025

Last day to apply

04 Jun 2023

Contact

Charlotta von Bergmann

044 739 7794
charlotta.vonbergmann@axxell.fi

Charge

Utbildningen är gratis, men kostnader för studiematerial och övriga avgifter kan tillkomma.

Miscellaneous

Är ditt modersmål ett annat än utbildningsspråket, behöver du uppvisa tillräckliga kunskaper i det språket.

Information om examensvisa krav på hälsotillståndet för denna utbildning (pdf)

Course name

Merkonom - Grundexamen i affärsverksamhet (Åbo, flerform)

Location

Axxell i
Axxell i

Hertig Johans parkgata 21
20100 Åbo<()

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

Start Date

17 Aug 2023

End Date

May 2025

Last day to apply

04 Jun 2023

Contactperson

Charlotta von Bergmann

044 739 7794
charlotta.vonbergmann@axxell.fi

Förklaring

Utbildningen är gratis, men kostnader för studiematerial och övriga avgifter kan tillkomma.

Miscellaneous

Är ditt modersmål ett annat än utbildningsspråket, behöver du uppvisa tillräckliga kunskaper i det språket.

Information om examensvisa krav på hälsotillståndet för denna utbildning (pdf)

Course name

Merkonom - Grundexamen i affärsverksamhet (Åbo, flerform)

Location

Hertig Johans parkgata 21
20100 Åbo

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

Start Date

17 Aug 2023

End Date

May 2025

Last day to apply

04 Jun 2023

Contactperson

Charlotta von Bergmann

044 739 7794
charlotta.vonbergmann@axxell.fi

Charge

Utbildningen är gratis, men kostnader för studiematerial och övriga avgifter kan tillkomma.

Miscellaneous

Är ditt modersmål ett annat än utbildningsspråket, behöver du uppvisa tillräckliga kunskaper i det språket.

Information om examensvisa krav på hälsotillståndet för denna utbildning (pdf)
Contact

Charlotta von Bergmann

044 739 7794
charlotta.vonbergmann@axxell.fi


Application process

Utbildningen är fullsatt! Nästa merkonom-utbildning planeras starta i Karis i mars 2024, mera information inom kort.

Fyll i ansökningsblanketten nedan för att söka till utbildningen. Alla sökande till utbildningen kallas till kartläggningstest och personlig intervju. Tillsammans med den studerande gör vi upp en personlig utvecklingsplan för kunnande utgående från hans/hennes tidigare kunskap och färdigheter.