Course:
Närvårdare - Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen (Esbo)

Utbildning

En ny närvårdarutbildning startar i Esbo i juni 2018!

SÖK NU!

Utbildningen ordnas i Axxells utrymmen i Mäkkylä, Kalkåkersvägen 4 i Esbo.Grundexamen inom social- och hälsovård ger dig möjlighet till ett brett arbetsfält med kontakt till människor i olika åldrar och livssituationer.

I de yrkesinriktade studierna lär du dig bl.a. om människans utveckling, människokroppens uppbyggnad och funktion, människans grundläggande behov, social- och hälsovårdens strukturer och verksamhetsområden, läkemedelshantering samt vård och rehabilitering. Kompetensområdet som erbjuds är Vård och fostran av barn och unga. Examen ger dig rätt att utöva närvårdaryrket och ger även en grund för fortsatta studier vid högre utbildning.

Är du intresserad att studera via läroavtal kan du kontakta Klara Roos på läroavtalsbyrån, klara.roos@axxell.fi för vidare information.

Innehåll

Studiernas längd är totalt 180 kompetenspoäng. Yrkesstudierna indelas i grundstudier (55 kp) och kompetensområde (75 kp+15 kp), övrigt är gemensamma ämnen.

Grundstudierna omfattar 2 examensdelar och förverkligas som närstudier, distansstudier och inlärning i arbete. Närstudierna infaller tre dagar per vecka. Inlärning i arbete ordnas på arbetsplatser inom social- och hälsovården.

Krav på hälsa och funktionsförmåga

Enligt lagen om yrkesutbildning(531/2017) kan en studerandes hälsotillstånd eller ett tidigare beslut om indragning av studierätt påverka/hindra antagning som studerande vid Axxell inom social- och hälsovårdsbranschen, pedagogisk verksamhet och handledning och sjöfart. De hälsokrav som gäller respektive bransch samt bestämmelser om indragning av studierätten hittar du här.

Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen eller pedagogisk verksamhet och handledning skall på begäran visa upp ett utdrag ur straffregistret inför inlärning i arbete-perioder där de i väsentlig grad kommer i kontakt med minderåriga. Utdrag ur straffregistret uppvisas åt handledande läraren.

 


Detailed information

Course name

Närvårdare - Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen (Esbo)

Location

Utbildningen ordnas i Axxell utrymmen i Mäkkylä, Esbo

Kalkåkersvägen 4
02650 Esbo

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Start Date

07 Jun 2018

End Date

30 Jun 2020

Last day to apply

30 May 2018

Contact

Johanna Lind

044-739 7441
johanna.lind@axxell.fi

Charge

Utbildningen är gratis, men kostnader för studiematerial och eventuella myndighetsavgifter kan tillkomma

Course name

Närvårdare - Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen (Esbo)

Location

Utbildningen ordnas i Axxell utrymmen i Mäkkylä, Esbo

Axxell i
Axxell i

Kalkåkersvägen 4
02650 Esbo<()

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

Start Date

07 Jun 2018

End Date

30 Jun 2020

Last day to apply

30 May 2018

Contactperson

Johanna Lind

044-739 7441
johanna.lind@axxell.fi

Förklaring

Utbildningen är gratis, men kostnader för studiematerial och eventuella myndighetsavgifter kan tillkomma

Course name

Närvårdare - Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen (Esbo)

Location

Utbildningen ordnas i Axxell utrymmen i Mäkkylä, Esbo

Kalkåkersvägen 4
02650 Esbo

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

Start Date

07 Jun 2018

End Date

30 Jun 2020

Last day to apply

30 May 2018

Contactperson

Johanna Lind

044-739 7441
johanna.lind@axxell.fi

Charge

Utbildningen är gratis, men kostnader för studiematerial och eventuella myndighetsavgifter kan tillkommaContact

Johanna Lind

044-739 7441
johanna.lind@axxell.fi


Application process

Fyll i den elektroniska blanketten nedan för att söka till utbildningen. Alla sökande kallas till personlig intervju.