Utbildning:
Yrkesexamen inom branschen för naturprodukter

Utbildning

Vill du lära dig att förädla naturprodukter annat än till mat? Är du intresserad av att tillverka smycken av ben och av att bereda skinn? Beredning av fiskskinn, av att färga med hjälp av svampar? Är du intresserad av produktplanering och marknadsföring av naturprodukter?

I Finland dör varje år hundratusentals djur genom laglig jakt, i trafiken och genom andra olyckor. En stor del av djurkropparna tas till vara som mat åt mänskor, men skinn, päls, ben, klövar och horn används vanligen inte.

Axxell Brusaby ordnar en förberedande utbildning med målsättningen att utveckla användningen av ovan nämnda djurdelar. Kärnan i utvecklingsarbetet är att produktifiera och behandla naturens råvaror i form av djurdelar och samtidigt beakta traditioner inom hantverk, naturens mångfald samt etiska och ekologiska principer.

Utbildningen inleds 15.8 och pågår i 1,5 år och den ordnas som flerform: närstudier en gång per månad, studiebesök, inlärning i arbete (praktik) samt distansstudier. Om du har de kunskaper och färdigheter som krävs för vissa delar i examen kan du naturligtvis få detta tillgodo. Hos oss kan du också avlägga examen direkt utan att delta i examensförberedande utbildning.

Följande examensdelar ingår:

  • Tillvaratagande av naturprodukter
  • Arbete i ett företag inom branschen för naturprodukter
  • Tillverkning av hantverks- och prydnadsföremål av råvaror från naturen
  • Förädling av naturprodukter för att befrämja djurs välbefinnande
  • Tillhandahållande av tjänster som bygger på naturprodukter

Länk till examensgrunderna: http://oph.fi/download/159623_yrkesexamen_inom_branschen_for_naturprodukter_2013.pdf

Kursavgiften är 450€ för hela utbildningen. Kostnader för material, resor i samband med studiebesök samt en examensavgift på 58€ tillkommer.


Utbildningens detaljinformation

Utbildningens namn

Yrkesexamen inom branschen för naturprodukter

Adress där utbildning ordnas

Brusabyvägen
25700 Kimito

Utbildningens typ

Vuxenutbildning

Utbildningsspråk

Svenska

Startdatum

Hösten 2017

Kontaktperson

Hanna Nore

044-739 7301
hanna.nore@axxell.fi

Kostnad

Kursavgiften är 450€ för hela utbildningen. Kostnader för material, resor i samband med studiebesök samt en examensavgift på 58€ tillkommer.

Utbildningens namn

Yrkesexamen inom branschen för naturprodukter

Adress där utbildning ordnas

Axxell i
Axxell i

Brusabyvägen
25700 Kimito<()

Utbildningens typ

Vuxenutbildning

Utbildningsspråk

Svenska

Startdatum

Hösten 2017

Kontaktperson

Hanna Nore

044-739 7301
hanna.nore@axxell.fi

Förklaring

Kursavgiften är 450€ för hela utbildningen. Kostnader för material, resor i samband med studiebesök samt en examensavgift på 58€ tillkommer.

Utbildningens namn

Yrkesexamen inom branschen för naturprodukter

Adress där utbildning ordnas

Brusabyvägen
25700 Kimito

Utbildningens typ

Vuxenutbildning

Utbildningsspråk

Svenska

Startdatum

Hösten 2017

Kontaktperson

Hanna Nore

044-739 7301
hanna.nore@axxell.fi

Kostnad

Kursavgiften är 450€ för hela utbildningen. Kostnader för material, resor i samband med studiebesök samt en examensavgift på 58€ tillkommer.
Kontaktperson

Hanna Nore

044-739 7301
hanna.nore@axxell.fi


Ansökningsförfarande

Oklart ännu när vi kan inleda nästa utbildning. Ifall du är intresserad av utbildningen kan du kontakta Hanna Nore, tfn 044-739 7301 eller hanna.nore@axxell.fi