ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
&nsbp;

Om Axxell

Axxell erbjuder mångsidig utbildning för såväl ungdomar som vuxna i många olika branscher. Vi ordnar över 30 olika examina och utbildar både på svenska och finska.

Axxells ledningssystem är certifierat enligt standarderna ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.

Läs om Axxells vision och strategi

Axxells pedagogiska program

Kvalitetsarbetet

Kvaliteten utvecklar vi genom att synliggöra och dokumentera våra arbetsprocesser och ständigt förbättra dem. Med hjälp av utvärderingar, som både studerande och personal fyller i, förbättrar vi också vår kvalitet.

Axxell strävar efter en positiv arbetsmiljö där både personal och studerande trivs. Tillsammans upprätthåller och utvecklar vi arbetssäkerheten och den förebyggande verksamheten på arbetsplatsen.

omoss

Axxell grundades 1.8.2008, då de tidigare skolorna Västra Nylands yrkesskola, Yrkesinstitutet Sydväst, Lappfjärds folkhögskola, Finns folkhögskola, Cityfolkhögskolan, Kuggomskolan och Åbolands folkhögskola/Språk- och turisminstitutet förenade sin kraft och kunskap. Verksamheten växte därefter två år i rad då Axxell välkomnade Karis Kurscenter den 1 januari 2009 och Åbolands yrkesinstitut den 1 januari 2010. Till skillnad från de tidigare skolnamnen; t.ex. Yrkesinstitutet Sydväst eller Västra Nylands Yrkesskola, så har Axxell inga epitet av detta slag, utan heter kort och gott Axxell.

Idag finns Axxell på åtta orter (sju kommuner): Helsingfors, Esbo, Vanda, Raseborg (Karis), Kimito, Pargas och Åbo. Axxells centraladministration är belägen i Raseborg (Ekenäs). Axxell har idag ca 3000 studerande, ca 700 av dem är ungdomar.

Axxells verksamhetsorter

Vi värnar om miljön

Målet med Axxells miljöarbete är att stöda våra studerande att utvecklas till miljöansvariga medborgare som i sin framtida verksamhet kan ta i beaktande de olika aspekterna av hållbar utveckling.
Att utveckla miljömedvetenhet och -kunskap samt attityder hos personal ingår också i vårt miljöarbete.

Administration

Bolaget Axxell Utbildning Ab är skolans upprätthållare. Bolaget leds av en styrelse och som VD fungerar Stefan Johansson. Det pedagogiska arbetet leds av rektor Lena Johansson. Axxells breda utbildningsutbud produceras med en personalstyrka på ca 300 personer.

Ägare

Axxell möjliggörs tack vare ägarkrafter som vill satsa på utvecklingen av en stark och kvalitativ yrkesutbildning på svenska. De två största ägarna är Svenska folkskolans vänner r.f. och Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden sr. Utöver dessa två är även Raseborgs stad delägare i bolaget.

Axxell Utbildning Ab:s styrelse

Bolagets styrelse väljs av bolagsstämman för en mandattid, som utgår vid slutet av följande ordinarie bolagsstämma. Axxell Utbildning Ab:s ordinarie bolagsstämma har 16.5.2024 valt följande styrelsemedlemmar: 

Aura Johan, ordförande, Backman Heidi, Jern Mikael, Lundberg Ulrika, Strandberg Anders, Tasanko Jaana, Walls Anders, Westerholm Anita

Bokslut

Bokslutet för 2019 hittar du här

Bokslutet för 2020 hittar du här

Bokslutet för 2021 hittar du här

Bokslutet för 2022 hittar du här

Läs mera om våra verksamhetsorter:


Bilder från enheterna

Avgifter för intygs- och betygskopior

Har du tappat ditt betyg och behöver en kopia på det, debiterar vi en avgift enligt följande:

För hela examensbetyg 30€
För enstaka intygs- och betygskopior 10-30€.