Course:
Yrkesexamen i omsorgsarbete för utvecklingsstörda (Karis)

Denna utbildning ger dig fördjupade kunskaper i utvecklingsstörning. Fokus ligger på handledning, planering, bedömning och vård av personer med utvecklingsstörning. Med denna examen kan du arbete inom boendeverksamhet, dagverksamhet och arbetsverksamhet för personer med utvecklingsstörning.

I september startar en ny examensdel inom utbildningen, yrkesverksamhet inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda. Du kan antingen välja att avlägga endast en (eller några examensdelar) eller så kan du välja att avlägga hela examen som består av fyra examensdelar.

Närstudierna sker 1-2 dagar per månad under tre terminers tid. Därtill tillkommer föreläsningstillfällen (ca. 1 i månaden) via skype och distansstudier via inlärningsplattformen Itslearning. För varje studerande uppgörs en personlig utvecklingsplan för kunnande utgående från erfarenhet och kunskap. Tanken är att utbildningen är möjlig att genomföra vid sidan av det egna arbetet.

Examensgrunderna hittar du här: https://eperusteet.opintopolku.fi/eperusteet-service/api/dokumentit/2769643

Pris: 450 € för hela utbildningen, för avläggande av enskilda examensdelar debiteras 250€/examensdel.

Det är även möjligt att studera på läroavtal, kontakta läroavtalsplanerare Klara Roos, tfn 044-739 7359 eller klara.roos@axxell.fi.

 


Detailed information

Course name

Yrkesexamen i omsorgsarbete för utvecklingsstörda (Karis)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Start Date

September 2018

Contact

Bernhard Weckström
Bangatan 75, 10300 Karis
044-739 7456
bernhard.weckstrom@axxell.fi

Charge

Att avlägga hela examen kostar 450€, för avläggande av enskilda examensdelar debiteras en avgift om 250€/examensdel. Arbetslösa betalar halva priset. OBS! Intyg över arbetslöshet från arbetskraftsbyrån bör uppvisas.

Miscellaneous

Villkor för avbokning gällande deltagaravgift för avgiftsbelagda utbildningar:

Ifall deltagandet i utbildningen avbokas senast en vecka (7 dagar) innan utbildningen startar, uppbärs inga extra kostnader. Därefter uppbärs en avgift på 50% av utbildningspriset.
Ifall studieplatsen avbokas samma dag som utbildningen inleds uppbärs hela deltagaravgiften. Deltagaravgiften betalas inte tillbaka ifall den studerande avbryter utbildningen.

Krav på hälsa och funktionsförmåga

Enligt lagen om yrkesutbildning(531/2017) kan en studerandes hälsotillstånd eller ett tidigare beslut om indragning av studierätt påverka/hindra antagning som studerande vid Axxell inom social- och hälsovårdsbranschen, pedagogisk verksamhet och handledning och sjöfart. De hälsokrav som gäller respektive bransch samt bestämmelser om indragning av studierätten hittar du här.

Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen eller pedagogisk verksamhet och handledning skall på begäran visa upp ett utdrag ur straffregistret inför inlärning i arbete-perioder där de i väsentlig grad kommer i kontakt med minderåriga. Utdrag ur straffregistret uppvisas åt handledande läraren.

Course name

Yrkesexamen i omsorgsarbete för utvecklingsstörda (Karis)

Location

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Scope

Start Date

September 2018

Contactperson

Bernhard Weckström
Bangatan 75, 10300 Karis
044-739 7456
bernhard.weckstrom@axxell.fi

Förklaring

Att avlägga hela examen kostar 450€, för avläggande av enskilda examensdelar debiteras en avgift om 250€/examensdel. Arbetslösa betalar halva priset. OBS! Intyg över arbetslöshet från arbetskraftsbyrån bör uppvisas.

Miscellaneous

Villkor för avbokning gällande deltagaravgift för avgiftsbelagda utbildningar:

Ifall deltagandet i utbildningen avbokas senast en vecka (7 dagar) innan utbildningen startar, uppbärs inga extra kostnader. Därefter uppbärs en avgift på 50% av utbildningspriset.
Ifall studieplatsen avbokas samma dag som utbildningen inleds uppbärs hela deltagaravgiften. Deltagaravgiften betalas inte tillbaka ifall den studerande avbryter utbildningen.

Krav på hälsa och funktionsförmåga

Enligt lagen om yrkesutbildning(531/2017) kan en studerandes hälsotillstånd eller ett tidigare beslut om indragning av studierätt påverka/hindra antagning som studerande vid Axxell inom social- och hälsovårdsbranschen, pedagogisk verksamhet och handledning och sjöfart. De hälsokrav som gäller respektive bransch samt bestämmelser om indragning av studierätten hittar du här.

Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen eller pedagogisk verksamhet och handledning skall på begäran visa upp ett utdrag ur straffregistret inför inlärning i arbete-perioder där de i väsentlig grad kommer i kontakt med minderåriga. Utdrag ur straffregistret uppvisas åt handledande läraren.

Course name

Yrkesexamen i omsorgsarbete för utvecklingsstörda (Karis)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Scope

Start Date

September 2018

Contactperson

Bernhard Weckström
Bangatan 75, 10300 Karis
044-739 7456
bernhard.weckstrom@axxell.fi

Charge

Att avlägga hela examen kostar 450€, för avläggande av enskilda examensdelar debiteras en avgift om 250€/examensdel. Arbetslösa betalar halva priset. OBS! Intyg över arbetslöshet från arbetskraftsbyrån bör uppvisas.

Miscellaneous

Villkor för avbokning gällande deltagaravgift för avgiftsbelagda utbildningar:

Ifall deltagandet i utbildningen avbokas senast en vecka (7 dagar) innan utbildningen startar, uppbärs inga extra kostnader. Därefter uppbärs en avgift på 50% av utbildningspriset.
Ifall studieplatsen avbokas samma dag som utbildningen inleds uppbärs hela deltagaravgiften. Deltagaravgiften betalas inte tillbaka ifall den studerande avbryter utbildningen.

Krav på hälsa och funktionsförmåga

Enligt lagen om yrkesutbildning(531/2017) kan en studerandes hälsotillstånd eller ett tidigare beslut om indragning av studierätt påverka/hindra antagning som studerande vid Axxell inom social- och hälsovårdsbranschen, pedagogisk verksamhet och handledning och sjöfart. De hälsokrav som gäller respektive bransch samt bestämmelser om indragning av studierätten hittar du här.

Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen eller pedagogisk verksamhet och handledning skall på begäran visa upp ett utdrag ur straffregistret inför inlärning i arbete-perioder där de i väsentlig grad kommer i kontakt med minderåriga. Utdrag ur straffregistret uppvisas åt handledande läraren.Contact

Bernhard Weckström
Bangatan 75, 10300 Karis
044-739 7456
bernhard.weckstrom@axxell.fi


Application process

Fyll i den elektroniska blanketten nedan för att söak till utbildningen. Fyll i ansökan nedan. Alla sökanden kallas till personlig intervju inom augusti.

Om utbildningen intresserad dig, diskutera dina stödmöjligheter med din handledare på Te-byrån INNAN du söker till utbildningen. Utbildningsrådgivningen på Arbets- och näringsbyrån ger tilläggsinformation, tfn 0295020702 eller per e-post utbildningsradgivning@te-byran.fi.