Course:
Produktionsträdgårdsmästare - Yrkesexamen inom trädgårdsbranschen

Kom till oss och studera till produktionsträdgårdsmästare. Studierna förverkligas i flerform och sker till stor del ute på odlingsföretag, som också kan vara ditt egna företag. Utbildningen räknas som heltidsstudier och beräknas vara slutförd i augusti 2020. Under hösten har vi ett närstudietillfälle den 21 -22 november 2019. Utbildningen riktar sig till personer med erfarenhet av odling och som är intresserade av att utveckla sitt kunnande inom branschen. Examen ger färdigheter att verka som privatföretagare, arbetsledare eller som produktionsansvarig i växthusföretag och på friland. Närstudierna förverkligas huvudsakligen i Esbo på Axxell, Överby.

Under utbildningen kan du specialisera dig på de odlingsväxter som du är mest intresserad av. De nya examensgrunderna innehåller en examensdel om vidareförädling, så om du vill kan du t.ex. fördjupa dig i mathantverk. En produktionsträdgårdsmästare arbetar med frilands-, växthus-, frukt- och bärodling eller i plantskolor antingen som självständiga företagare eller som anställda.Produktionsträdgårdsmästarnas arbete är naturnära, fysiskt ansträngande och delvis säsongbetonat. Som yrkeskunnig produktionsträdgårdsmästare behärskar du en mångsidig odling av trädgårdsväxter. I ditt arbete måste du kunna förena ekologisk och teknisk kunskap av många slag för att åstadkomma goda och högklassiga produkter.

Du kan marknadsföra dina kunskaper och det företag som du representerar samt dess produkter och tjänster. Du kan ansluta dig till olika nätverk, samarbeta och på ditt eget sätt fungera som konsumentrådgivare samt följa med branschens utveckling i Finland och internationellt.

Som företagare och arbetsledare kan du upprätthålla en god arbetsmiljö och fungera som arbetsplatshandledare. Du kan uppskatta kvaliteten på verksamheten och produktionen och utveckla dem utgående från kundresponsen.

 

Inför studier och examen

Vi börjar med att tillsammans med dig identifiera ditt kunnande och dina tidigare erfarenheter och jämför det med det kunnande som examen kräver. Ifall du har kunnande som krävs erkänns det eller så påvisar du det i ett yrkesprov. Det du ännu behöver lära dig inhämtar du i olika miljöer både i skolan och ute i arbteslivet. Vi gör gemensamt upp en personlig utvecklingsplan för ditt kunnande där dina valda examensdelar också framgår. Du får handledning och stöd både i studierna och inför yrkesprov

Det är möjligt att studera på läroavtal. Kontakta läroavtalsbyrån vid Axxell, Klara Roos tfn 044 739 7359 eller klara.roos@axxell.fi.

 

Yrkesexamen inom trädgårdsbranschen innehåller en obligatorisk och 90 kp valfria examensdelar:

Obligatorisk del:
  Odling av trädgårdsväxter 60 kp

Valfria delar:
   Produktion av trädgårdsväxter 60 kp
   Förädling av trädgårdsprodukter till livsmedel 30 kp
   Att producera upplevelsetjänster inom trädgårdsbranschen 30 kp
   Arbete som rådgivare för hemträdgårdar 30 kp
   Arbete som teamledare 30 kp
   Företagsamhet inom trädgårdsbranschen 30 kp
   Introduktion i arbete 30 kp

För att få examen krävs att den obligatoriska examensdelen och 90 kp av de valfria examensdelar avläggs med godkänt vitsord.

Länken till examensgrunderna (puutarhakasvituotannon osaamisala) hittar du här https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/esitys/3667900/reformi/rakenne


Detailed information

Course name

Produktionsträdgårdsmästare - Yrkesexamen inom trädgårdsbranschen

Location

Inspektorsgränd 3
02940 Esbo

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Start Date

21 Nov 2019

End Date

27 Oct 2020

Last day to apply

28 Oct 2019

Contact

Nina Sevelius

044-739 7658
nina.sevelius@axxell.fi

Price

450€

Charge

Arbetslösa betalar halva priset. OBS! Intyg över arbetslöshet från arbetskraftsbyrån bör uppvisas.

Course name

Produktionsträdgårdsmästare - Yrkesexamen inom trädgårdsbranschen

Location

Axxell i
Axxell i

Inspektorsgränd 3
02940 Esbo<()

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Scope

Start Date

21 Nov 2019

End Date

27 Oct 2020

Last day to apply

28 Oct 2019

Contactperson

Nina Sevelius

044-739 7658
nina.sevelius@axxell.fi

Price

450€

Förklaring

Arbetslösa betalar halva priset. OBS! Intyg över arbetslöshet från arbetskraftsbyrån bör uppvisas.

Course name

Produktionsträdgårdsmästare - Yrkesexamen inom trädgårdsbranschen

Location

Inspektorsgränd 3
02940 Esbo

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Scope

Start Date

21 Nov 2019

End Date

27 Oct 2020

Last day to apply

28 Oct 2019

Contactperson

Nina Sevelius

044-739 7658
nina.sevelius@axxell.fi

Price

450€

Charge

Arbetslösa betalar halva priset. OBS! Intyg över arbetslöshet från arbetskraftsbyrån bör uppvisas.Contact

Nina Sevelius

044-739 7658
nina.sevelius@axxell.fi


Application process

Fyll i den elektroniska blanketten nedan för att ansöka till utbildningen. Sista ansökningsdag är den 28 oktober 2019. Alla sökande kallas till gruppintervju den 5 november klockan 12-14.