Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete 

Studerande Oscar Tarvainen och William Nordström anser båda att en utbildning är viktig för att få jobb. Här står de på Axxells nya såmaskin.

Samarbete och delägarskap är två ingredienser som jordbrukare behöver i framtiden. Det är just så man verkar på Axxells skoljordbruk i Brusaby där man också har gjort nyinvesteringar i maskinparken.  

En stor röd såmaskin har nyss rullat in i maskinhallen i Brusaby på Kimitoön. Axxells studerande Oscar Tarvainen och William Nordström står och funderar hur man bäst ska byta såbillarna på den nygamla maskinen, men är ivriga när de ombeds berätta om investeringen.

— Det här är bra grejer. Teknologin i maskinen liknar den i den gamla, men såbillarna har skivor som skjuter jorden åt sidan. Det betyder att man i princip inte behöver harva, eller åtminstone inte behöver harva lika noggrant, säger Oscar.  
— Den är också större än den förra, den är en meter bredare, säger William.

Båda är överens om att maskinen gör jordbruket mycket mer effektivt. Såmaskinen är en av flera nya satsningar som Axxell gjort för att förbättra Brusaby gård och göra utbildningen ännu bättre.

Axxell satsar målmedvetet

Jordbruket är en bransch i förändring och det gäller att anpassa sig för att överleva. Det gäller också för skoljordbruket.

— Axxell har satsat målmedvetet på att utveckla skoljordbruket i Brusaby, säger Tomas Björkroth som är enhetschef.

Brusaby gård har fått ett ansiktslyft med en nybyggd boskapshall och en renoverad ladugård, samtidigt har maskinparken förnyats och odlingsarealen för spannmål ökats.
Alla satsningar gynnar utbildningarna som Axxell erbjuder i Brusaby.

— Att vara jordbrukare i dag kräver annat kunnande än att köra odlingsmaskiner, du behöver ett ekonomiskt kunnande också, säger Tomas.
Driftschef Leila Warén-Backström tycker det är bra om man använder metoder från ekologisk odling till konventionell odling för att få en välmående jord. Här med veckogamla kalven Uusikuu och kon Poutapilvi.

Måste inte äga allt

Brusaby gård är kärnan i Axxells lantbruksutbildning. Här har skett flera förändringar och satsningar på senare år. En viktig del är att mjölkkorna har sålts, men Axxell kan fortfarande lära sina studerande att mjölka. 

— Det skulle krävas en miljonsatsning för att få mjölkproduktionen på gården att motsvara dagens krav, men man kan göra saker utan att äga.

Korna såldes till aktiebolaget Maitohuhta som finns cirka 20 kilometer från Brusaby.

— Mjölkning ingår i utbildningen så våra studerande åker till dem för att lära sig mjölka.

Dessutom föder Axxell upp Maitohuhtas kalvar. När kalvarna är två månader gamla kommer de till Axxell där de stannar tills de insemineras och skickas tillbaka före de kalvar.  

— Sådana samarbeten behöver morgondagens jordbrukare fundera på i stället för att äga allt själva.

Studera djur och natur i Axxell

Du kan välja mellan olika grundexamina och yrkesexamina inom skog, lant, djur och natur
I Brusaby kan du studera till:

 • djurskötare
 • landsbygdsföretagare
 • hästskötare
 • ridinstruktör
 • hästhobbyhandledare
 • skogsarbetare-skogsserviceproducent
 • vildmarksguide
 • naturfotograf
 • djurskötare på klinik
 • djurtränare
 • viltvårdare

Ansökningarna pågår till alla utbildningar. Kontinuerlig ansökan - du kan söka när som helst trots att utbildningen börjat.

Äggen i många korgar

Det ekonomiska tänkandet som framtidens jordbrukare behöver avspeglas på flera sätt på Brusaby.

— Det är bra med ett jordbruk som har ägg i flera korgar, säger Leila Warén-Backström som är driftschef på Brusaby gård.

Det gäller speciellt med tanke på klimatet. Ofta är sommaren antingen het och torr, eller så kommer det mycket regn. Båda ytterligheterna har sina utmaningar och man kan inte veta på förhand hur vädret blir.

— Då är det inte klokt att ha 200 hektar med en sorts spannmål, det är bättre att ha olika sorter och grödor.

Brusaby gård har också satsat på köttproduktion och har både får och köttboskap på gården.

— Vi har 70-80 tackor, så det är en betydande lammproduktion, säger Leila.

I Brusaby tänker man cirkulärt.
I matsalen i Brusaby kommer köttet från den egna köttproduktionen, en del av det som odlas blir foder för djuren och på åkern sprids gödsel från de egna djuren.

— Jag stod nyss i dyngdalen och konstaterade att här har vi 30 kilo kväve gratis till åkern, det är bra när gödsel är dyrt, säger Leila.  

Alla som vill kan bli jordbrukare

Man behöver inte äga eller komma från en gård för att börja studera till jordbrukare i Axxell. På en åker nedanför Brusabys skolbyggnader harvar Kalle Weijola från Vanda.
Han hade ingen erfarenhet av jordbruk före han började studera vid Axxell och hans familj äger ingen gård.

— Ändå har jag alltid varit intresserad av maskiner, lantbruk och djur, säger Kalle.

Det är det praktiska jobbet som intresserar och i framtiden hägrar inga planer på en egen gård.

— Jag har tänkt bli avbytare, jag vill inte ha en egen gård. Som avbytare behöver jag inte ta helhetsansvar för en gård och jag kan ta ledigt.
Studerande Kalle Weijola ytharvar Axxells åker för att fukten ska hållas bättre i jorden. Att köra traktor hör till Kalles favoritsysslor i utbildningen.

Finansiering

Många investeringar har gjorts för att modernisera skoljordbruket i Brusaby. Investeringarna har varit möjliga tack vare pengar från Stiftelsen Finlandssvenska jordfonden, Agro Sydväst och Kulturfonden.