Course:
Smedsgesäll - Yrkesexamen för smedsgesäll

Utbildning

Utbildningen förverkligas som flerformsstudier, innehållande närstudier, distansstudier, nätstudier samt övningsarbeten. Övningsarbeten, som är en del av examensprovet, görs huvudsakligen i smedernas egna smedjor.

Närstudiedagar med obligatorisk närvaro, totalt 16.

Innehåll

Examensdelarna är:

1. Gemensam yrkesskicklighet för smedsgesäller
2. Tillverkning av smidesprodukter

Fritt valbar examensdel:
*Företagsamhet


Detailed information

Course name

Smedsgesäll - Yrkesexamen för smedsgesäll

Location

Smedjan i Lokstallet
10300 Karis

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Finnish

Start Date

11 Sep 2018

End Date

28 May 2020

Last day to apply

01 Aug 2018

Contact

Pertti Virta
Smedjan i Lokstallet, 10300 Karis
044-739 7621
pertti.virta@axxell.fi

Charge

Utbildningen kostar 600€.

Miscellaneous

Målgrupp

Personer, som verkar inom smidesbranschen.

Mål

Målet med utbildningen är, att deltagarna avlägger yrkesexamen för smedsgesäll.

Undervisningsspråk

Utbildningen är tvåspråkig (svenska/finska), men en del av materialet finns tillgängligt enbart på någotdera språk.

Course name

Smedsgesäll - Yrkesexamen för smedsgesäll

Location

Axxell i
Axxell i

Smedjan i Lokstallet
10300 Karis<()

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Finnish

Start Date

11 Sep 2018

End Date

28 May 2020

Last day to apply

01 Aug 2018

Contactperson

Pertti Virta
Smedjan i Lokstallet, 10300 Karis
044-739 7621
pertti.virta@axxell.fi

Förklaring

Utbildningen kostar 600€.

Miscellaneous

Målgrupp

Personer, som verkar inom smidesbranschen.

Mål

Målet med utbildningen är, att deltagarna avlägger yrkesexamen för smedsgesäll.

Undervisningsspråk

Utbildningen är tvåspråkig (svenska/finska), men en del av materialet finns tillgängligt enbart på någotdera språk.

Course name

Smedsgesäll - Yrkesexamen för smedsgesäll

Location

Smedjan i Lokstallet
10300 Karis

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Finnish

Start Date

11 Sep 2018

End Date

28 May 2020

Last day to apply

01 Aug 2018

Contactperson

Pertti Virta
Smedjan i Lokstallet, 10300 Karis
044-739 7621
pertti.virta@axxell.fi

Charge

Utbildningen kostar 600€.

Miscellaneous

Målgrupp

Personer, som verkar inom smidesbranschen.

Mål

Målet med utbildningen är, att deltagarna avlägger yrkesexamen för smedsgesäll.

Undervisningsspråk

Utbildningen är tvåspråkig (svenska/finska), men en del av materialet finns tillgängligt enbart på någotdera språk.Contact

Pertti Virta
Smedjan i Lokstallet, 10300 Karis
044-739 7621
pertti.virta@axxell.fi


Application process

sista ansökningsdagen är 1.8.2018. Du söker till utbildningen genom att fylla i ansökan nedan. Alla sökande kallas till personlig intervju.