Course:
Smedsmästare - Specialyrkesexamen inom konstindustrin


Detailed information

Course name

Smedsmästare - Specialyrkesexamen inom konstindustrin

Location

Smedjan i Lokstallet
10300 Karis

Course Type

Specialist vocational qualifications

Course language

Swedish

Finnish

Start Date

Hösten 2025

Contact

Carl-Gustav Ekholm

044-739 7528
carl-gustav.ekholm@axxell.fi

Charge

Utbildningens pris är 225 €. Kursavgiften kan betalas i rater.

Miscellaneous

Är ditt modersmål ett annat än utbildningsspråket, behöver du uppvisa tillräckliga kunskaper i det språket.

Course name

Smedsmästare - Specialyrkesexamen inom konstindustrin

Location

Axxell i
Axxell i

Smedjan i Lokstallet
10300 Karis<()

Course Type

Specialist vocational qualifications

Course language

Swedish

Finnish

Scope

Start Date

Hösten 2025

Contactperson

Carl-Gustav Ekholm

044-739 7528
carl-gustav.ekholm@axxell.fi

Förklaring

Utbildningens pris är 225 €. Kursavgiften kan betalas i rater.

Miscellaneous

Är ditt modersmål ett annat än utbildningsspråket, behöver du uppvisa tillräckliga kunskaper i det språket.

Course name

Smedsmästare - Specialyrkesexamen inom konstindustrin

Location

Smedjan i Lokstallet
10300 Karis

Course Type

Specialist vocational qualifications

Course language

Swedish

Finnish

Scope

Start Date

Hösten 2025

Contactperson

Carl-Gustav Ekholm

044-739 7528
carl-gustav.ekholm@axxell.fi

Charge

Utbildningens pris är 225 €. Kursavgiften kan betalas i rater.

Miscellaneous

Är ditt modersmål ett annat än utbildningsspråket, behöver du uppvisa tillräckliga kunskaper i det språket.Contact

Carl-Gustav Ekholm

044-739 7528
carl-gustav.ekholm@axxell.fi


Application process

Utbildningen ordnas vid behov! Om du är intresserad av utbildningen, kontakta Carl-Gustav Ekholm (kontaktuppgifter ovan)