Utbildning:
Stödjande av mental hälsa och psykosocialt välmående

Utbildning

Axxell ordnar en utbildning i Stödjande av mental hälsa och psykosocialt välmående. Utbildningen är en examensdel från specialyrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklinsstörda. Utbildningen ökar kunskapen om mental- och missbrukarvårdens frågor i koppling till människor med utb.störningar.

Innehåll: smågruppsträffar, föreläsningar, distansarbete och studiebesök.

Utbildningen kostar 120€ per person.

 


Utbildningens detaljinformation

Utbildningens namn

Stödjande av mental hälsa och psykosocialt välmående

Adress där utbildning ordnas

Bangatan 75
10300 Karis

Utbildningens typ

Vuxenutbildning

Kurser

Utbildningsspråk

Svenska

Startdatum

13 jan 2016

Slutdatum

maj 2016

Kontaktperson

Petra Baarman

044-739 7631
petra.baarman@axxell.fi

Pris

120€

Utbildningens namn

Stödjande av mental hälsa och psykosocialt välmående

Adress där utbildning ordnas

Axxell i Karis
Axxell i Karis

Bangatan 75
10300 Karis<() Karis

Utbildningens typ

Vuxenutbildning

Kurser

Utbildningsspråk

Svenska

Startdatum

13 jan 2016

Slutdatum

maj 2016

Kontaktperson

Petra Baarman

044-739 7631
petra.baarman@axxell.fi

Pris

120€

Utbildningens namn

Stödjande av mental hälsa och psykosocialt välmående

Adress där utbildning ordnas

Bangatan 75
10300 Karis

Utbildningens typ

Vuxenutbildning

Kurser

Utbildningsspråk

Svenska

Startdatum

13 jan 2016

Slutdatum

maj 2016

Kontaktperson

Petra Baarman

044-739 7631
petra.baarman@axxell.fi

Pris

120€
Kontaktperson

Petra Baarman

044-739 7631
petra.baarman@axxell.fi


Ansökningsförfarande

Om du är intresserad av kursen kontakta Petra Baarman, tfn 044-739 7631 eller petra.baarman@axxell.fi