Läroavtalsutbildning hjälper företag vaska fram guldkornen

Vanlig skolgång intresserade inte Hangöbon Lucas Westerholm. Istället studerar han till husbyggare på läroavtal hos lokala bygg- och snickeriföretaget Nyströms.

– Största orsaken till att jag valde läroavtal är att det är lång väg mellan Hangö och Axxell i Karis. En annan orsak är att jag vill bli snabbare klar med studierna och komma ut i arbetslivet. Går allt som planerat får jag nu min examen i vår, vilket är tidigare än om jag skulle gå den vanliga vägen, säger Lucas Westerholm.

Gemensamma ämnen och teoritimmar avlägger han i skolan i Karis. I övrigt sker omkring 80 procent av inlärningen på arbetsplatsen.

Bot mot arbetskraftsbrist

På Nyströms har man insett fördelarna med läroavtal.

– Vi är ett växande företag med ständigt behov av utbildad arbetskraft. Eftersom vi nischat in oss på kvalitet lär vi gärna upp våra anställda själva för att få ett kunnande som passar vår verksamhet, säger Benjamin Fröberg som är ansvarig för företagets byggsida.

Vad önskar ni er av den studerande?

– Vi förväntar oss inte någon erfarenhet, däremot ska man brinna för branschen. Allt annat går att lära sig, men inte motivationen.
Från företagets sida krävs tid och resurser för handledning samt för löneutbetalning enligt kollektivavtal.

– Att vara på läroavtal är samma sak som att vara anställd. Man har samma rättigheter men också samma skyldigheter, samtidigt som man även har skola att sköta, säger Benjamin Fröberg.
Avtalen görs upp för en termin i gången och liksom vid anställningar tillämpas prövotid.

Fakta

  • Läroavtal är ett tidsbundet arbetsavtal mellan studerande, arbetsgivaren och utbildningsanordnaren. Studerande får en personlig utvecklingsplan som anpassas efter företagets behov och studierna leder till examen.
  • Största delen av inlärningen sker på arbetsplatsen och kompletteras med närstudier. Antalet närstudiedagar beror på studerandens förkunskaper och utbildningens omfattning.
  • Studerande får lön enligt branschens kollektivavtal och kan ansöka om studiesociala förmåner för de teoristudiedagar som lön inte utbetalas. Arbetstiden i ett läroavtal skall vara minst 25 h/v och arbetsuppgifterna som den studerande utför skall stöda målet för examen.
  • Läroavtalet kan inledas när som helst på året beroende på när teoriutbildning finns tillgänglig. Läroavtalstiden varierar mellan 4 månader och 4 år.
  • Genom läroavtal kan avläggas yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen och specialyrkesexamen.

Bra bredd

Lucas Westerholm, som kommer direkt från högstadiet och varit på Nyströms i drygt ett års tid, hör till de yngre läroavtalsstuderande företaget haft.

– För många 16-åringar skulle det säkert vara en stor omställning att stiga upp klockan 6 på morgonen för att hinna på jobb till klockan 7. Med Lucas har allting ändå fungerat bra. Han är noggrann och engagerad i det han gör. Största utmaningen med att ha underåriga på jobb är att de inte är bilburna, säger Benjamin Fröberg.

För tillfället har Nyströms en personalstyrka på 40–45 personer då man inkluderar långvariga underentreprenörer. Byggsidan kompletteras av snickerisidan med tillverkning av inredning såsom specialfönster, dörrar och trappor vilket gör att man kan erbjuda sina kunder olika helhetslösningar.

Under sin tid hos Nyströms har Lucas varit med om allt från att renovera stora gamla Hangövillor till att bygga stormpollare i hamnen.
Den stora bredden innebär att han förutom att samla på sig mycket erfarenhet också kunnat avlägga alla sina yrkesprov hos Nyströms. Han är nöjd.

– Jag tycker jag lär mig bra på det här sättet. Man får göra mera och ta mera ansvar än då man går i skola.

Framtidsinvestering

På Nyströms ser man gärna att Lucas fortsätter på företaget när han fått sin examen. Oberoende har han fått en bra yrkesgrund att stå på.

– Jag ser läroavtal som den bästa chansen att komma ut i arbetslivet och försäkra sig om en arbetsplats. När Lucas får sin examen kommer han att ha en tvåårig arbetserfarenhet att luta sig tillbaka på. För vår del betyder det att han inte behöver någon inlärning utan vi kan skicka ut honom på egna projekt på en gång. Det är en stor fördel, säger Benjamin Fröberg som även själv inlett sin karriär på läroavtal för att senare studera till byggmästare och numera vara delägare i företaget.

Brist på kvalificerad arbetskraft berör många företag, men man kanske ändå tvekar inför läroavtalsalternativet. För Lucas Westerholm blev det napp hos första företaget han kontaktade, men han vet kompisar som inte varit lika lyckligt lottade med att hitta läroavtalsplats. På mindre företag kan det t.ex. handla om att tiden inte räcker till för handledning. Men har man resurserna tycker Benjamin Fröberg att det är ett alternativ värt att prova på.

– Fördelarna är betydligt flera än nackdelarna. Genom att erbjuda möjlighet till läroavtal finns chansen att man snubblar över guldkorn som man annars kanske skulle ha missat. Från vår sida ser vi läroavtalen som en investering för framtiden.

Text: Agneta Sjöblom