Bli omsorgsassistent

John Voutila, Jenna Halonen

John Voutila, Jenna Halonen, Marie Nordström och Jenni Liljeroos studerar alla fyra till omsorgsassistent i Axxell. De har alla fyra olika bakgrund och olika orsaker till att de börjat studera som vuxna, men de är alla ense om att studierna är givande och intressanta.

— Man behöver det man lär sig här och får mycket verktyg till arbetet, konstaterar Jenni Liljeroos. Jag älskar att lära mig nya saker och samhörigheten i gruppen, att alla har samma mål, är nog det bästa.
Jenna Halonen håller med.
— Det bästa med studierna är nog lärarna och medstuderande. Jag har fått väldigt mycket ut av studierna, säger hon nöjt.

Läroavtal

Marie Nordström

Jenni och John studerar båda på läroavtal. John jobbar inom hemvården i Ekenäs medan Jenni jobbar som personlig assistent på Mehiläinen. Båda har också för avsikt att studera vidare till närvårdare efter avslutade omsorgassistent-studier. Teorin får de en dag i veckan i skolan och resten av tiden jobbar de.

— Jag vill lära mig i jobbet via andra, säger John.

Medan Jenni alltid velat bli närvårdare har intresset för att tala med och sköta om äldre vuxit fram för John speciellt de senaste åren.

— Jag vill jobba med människor. Jag är både social och glad och humorn är nåt jag kan utnyttja inom vården, säger John med ett skratt. Jag trodde aldrig att jag skulle göra det här, men nu är jag här, konstaterar han.

Studierna även om man inte har svenska som modersmål

Jenna Halonen

Marie Nordström kommer ursprungligen från Filippinerna och till Finland kom hon för tre år sedan via Israel.

— Jag ville bli sjukskötare redan som liten och i Israel jobbade jag med äldre. Jag älskar att jobba med äldre! Här i Finland hörde jag om att det var brist på närvårdare och eftersom jag har erfarenhet av jobbet ville jag börja studera till det. Jag valde att börja med omsorgassistent-utbildningen eftersom jag vill förbättra min svenska, säger Marie på en god svenska.

Mera män inom vårdbranschen

Inom vårdbranschen behövs också mera män och John har inte upplevt några problem.

— Det är bra med karlar som jobbar inom vården, könet har ju egentligen ingen betydelse, även om det är mest kvinnor som jobbar inom branschen. Jag har kommit bra in i gänget och känner mig delaktig.

Du kan!

Jenna Halonen har alltid velat jobba inom vården, men ännu för 10-15 år sedan ansågs det att man inte kan jobba inom vården om man har funktionsnedsättning. Hon vill jobba med äldre för de har en annan syn på livet och nu har hon äntligen fått chansen. Hon provade först på jobbet på Villa Anemone som vårdbiträde, men ville ha mera kunskap och kom den vägen till Axxell och omsorgsassitent-utbildningen.

— Även om du har någon lindrig funktionsnedsättning och vill jobba inom vården - tveka inte att kontakta skolan och kolla om det är möjligt för dig att studera. Så gjorde jag – och här är jag idag.

Marie började studera hösten 2021 och visst var det svårt med svenskan i början konstaterar hon. Men genom att ha mål och fokusera så går det nog.

— Så småningom ökar självförtroendet och det blir lättare, säger hon. Lärarna hjälper och det är lätt att fråga när det är något man inte förstår. Du kan! Avslutar hon med ett leende.