Studier vid yrkeshögskola kändes som naturlig fortsättning efter Axxell

Klar med sin närvårdarexamen från Axxell studerar 20-åriga Matilda Tallroth för tillfället vidare till ergoterapeut vid yrkeshögskolan Arcada.

Att efter nian välja närvårdarutbildningen vid Axxell i Raseborg var ett rätt enkelt beslut för Tenalabon Matilda Tallroth.

– Min mamma jobbar inom vården och jag visste att jag också själv vill ha ett människonära jobb, säger hon.

Ursprungligen var planen att efter examen antingen börja jobba som närvårdare eller studera vidare till sjukskötare.

– Så kom en ergoterapeut till skolan och berättade om sitt jobb vilket gjorde att jag fick upp ögonen för möjligheten. Jag kände att det vill också jag bli.

Naturligt steg

Ergoterapeututbildning på svenska erbjuds av yrkeshögskola Arcada i Helsingfors där Matilda Tallroth nu studerar andra året.
Vad gör en ergoterapeut?

– Arbetsfältet är ganska brett. Ergoterapeuter jobbar med människor med olika funktionsvariationer eller problematik. Tillsammans med klienterna hittar man alternativa lösningar eller hjälpmedel för att de ska kunna göra det de önskar och på så sätt få en så meningsfull vardag som de vill ha.
Studierna vid Arcada löper bra och också själva antagningsprocessen till skolan gick smidigt.

– Antagningen bestod av en del där vi svarade på frågor utifrån text vi läst, samt av en personintervju och en gruppuppgift där man skulle visa hur man fungerar ihop med andra, berättar Matilda.

Hon har inte upplevt omställningen från Axxell till Arcada som speciellt stor.

– Jag var rätt bra förberedd och att studierna följt tätt på varandra har säkert också gjort det hela lättare. Visst kräver studier vid yrkeshögskola en del mer men det kändes ändå som ett naturligt steg.

Nytta av närvårdarexamen

Även om hon inte haft möjlighet att räkna något till godo tycker Matilda att hon har nytta av sin närvårdarexamen i sina nuvarande studier.

– Jag upplever det som en stor fördel att jag är van vid att jobba med människor och har också fått bra feedback om det från mina lärare, säger hon.

Efter att hon fic