ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Mästare2015 i Åbo 5-7.5.2015

Axxell är i år med och arrangerar Mästare-tävlingarna 2015 i Åbo. Som värd för arrangemangen står Åbo stad och Åbo yrkesinstitut tillsammans med övriga yrkesutbildare i Egentliga Finland. Mästare2015 arrangeras i Åbo 5.–7.5.2015. FM-tävlingar i yrkesskicklighet är det största årligen återkommande evenemanget inom yrkesutbildning. Tävlingens deltagrare är studerande inom yrkeutbildning som fyller högst 20 år under tävlingsåret.

Onsdagen den 6.7 kl. 9-12 ordnar Axxell tillsammans med Utbildningsstyrelsen ett svenskt seminarium. Klicka här för program.

I Mästare2015 ingår ca 40 tävlingsgrenar, MästarePLUS-tävlingarna samt den nationella finalen i Mästare9. I tävlingen ingår förutom de officiella tävlingsgrenarna också uppvisningsgrenar och yrkesuppvisningar. 

Som ny innovation i Åbo kommer rekryteringsevenemanget Yrkestorget att arrangeras.

Evenemanget har fritt inträde, och besökarantalet väntas bli ca 50 000.

 

Läs mera på www.taitaja2015.fi

Mästare2015 finns också på sociala medier; Facebook (Taitaja) samt Instagram, Twitter och YouTube (Taitaja2015). 

 

Pressmeddelanden

Rekordantal internationella tävlande i MÄSTARE2015 –evenemanget

Publicerat: 31.03.2015

Mästare2015-evenemanget, som arrangeras i Åbo 5.-7.5, har lockat internationella tävlande från 13 länder. De gästande tävlandena deltar i sammanlagt 30 av Mästare2015 – evenemangets totalt 45 tävlingsgrenar. I år anländer hela 45 internationella tävlande till Åbo. Tävlandena har med sig sina tränare. I tränarstaberna finns sammanlagt 30 personer. Majoriteten av tävlandena kommer från Europa och en del från Asien samt Sydamerika. I evenemanget deltar också besökare från ett tiotal olika länder.

Bakgrunden till att internationella tävlande deltar i tävlingen är många. Den främsta orsaken är att finländska och internationella tävlanden ska få mötas, att kunna jämföra träningsförberedelserna och att hitta möjliga skillnader i yrkesskicklighet inom de olika yrkesbranscherna. Mästare2015 fungerar också som generalrepetition inför World Skills i São Paulo i augusti, där tävlandenas mål är att bli världsmästare inom den egna yrkesbranschen.

Det internationella inslaget är under Mästare2015 –evenemanget synligt i många sammanhang och förverkligas mångsidigt med beaktande av olika målgrupper. Omfattningen i yrkesutbildningens verksamhets- och verkställarfält syns i arrangemangen, startande från de unga tävlandena ända upp till yrkesfostrans administrativa nivåer. Mästare2015 visar också konkret att internationell verksamhet är en viktig del av yrkesutbildningen i dag. Den internationella verksamheten representeras inte bara av internationella tävlanden utan syns även i bedömningen av tävlingsprestationerna.

I samband med Mästare-evenemanget arrangeras 6.5. det engelskspråkiga seminariet The Skills, the Young and the Work. Till seminariet har inbjudits förutom EuroSkills- och WorldSkills –organisationernas representanter, även andra utländska grupper och utländska medier. Gäster är på kommande också från de nordiska vänstäderna och EuroSkills Göteborg 2016-evenemanget. Långväga seminariedeltagare kommer från Brasilien, Kina och övriga länder i Asien. 400 deltagare ryms med på seminariet.

Mästare2015-evenemanget, nationella FM i yrkeskicklighet, MästarePLUS och Mästare9 ordnas 5-7.5.2015 i Åbo Mäss- och Kongresscentrum samt HK Areena. Mästare2015-evenemaget ordnas som ett samarbete mellan Skills Finland ry, Åbo Yrkesinstitut, Axxell Utbildning Ab, Bovallius-ammattiopisto, samkommunerna för utbildning i Pemar, Salo, Reso och Sydvästra Finland samt Turun Ammattiopistosäätiö.

Mer information

Matti Haapanen
Mästare2015 ansvarsperson för internationalism och samarbete
GSM +358 (0)50 553 6368
matti.haapanen@turku.fi

 

Många anmälda till semifinalerna i Mästare2015 - tron på yrkesutbildningen är stark

Mängden semifinalanmälningar har hållits på samma nivå som under de ekonomiskt bästa åren. Trots stora förändringar och minskade resurser inom yrkesutbildningen, har detta till synes inte påverkat tävlingsverksamheten. Tron på yrkesutbildningens framtid och på sysselsättningsförmågan är fortfarande stark.

I år har ca 1800 studerande anmält sig till semifinalerna i Mästare2015. Under de senaste åren har antalet anmälda sakta men säkert vuxit och trender ser ut att hålla i sig. Från semifinalerna kvalificerar sig de 400 bästa vidare till Mästare2015-finalen i Åbo. Från ett regionalt perspektiv sett inkom flest semifinalanmälningar från Nyland och Egentliga-Finland.  

De mest populära individuella tävlingsgrenarna är de samma som tidigare åt, d.v.s.: fordonsmekanik, kundbetjäning och försäljning, rörläggning, elinstallation, plåt och svetsning, visuellt försäljningsarbete och transportlogistik. I grenen för närvårdare, som är en partävling, anmälde sig i år hela 55 fler tävlande än i fjol. 

Största delen av semifinalerna arrangeras i Seinäjoki-trakten i januari eller februari 2015. Semifinalerna är ett bra träningstillfälle för Koulutuskeskus Sedu som kommer att arrangera Mästare2016. 

Mästare2015 arrangeras 5 – 7.5.2015 i Åbo Mäss- och Kongresscentrum samt i HK Arenan. I Mästare tävlar ungdomar som fyllt max 20 år under tävlingsåret om de åtråvärda FM-medaljerna i yrkesskicklighet.  I samband med Mästare2015 arrangeras även MästarePLUS, en yrkesskicklighetstävling för studerande i behov av särskilt stöd samt finalen i Mästare9, en händighetstävling för niondeklassare. Dessutom finns en mängd olika seminarier med både nationellt och internationellt fokus och intressant program att besöka under de tre tävlingsdagarna. Evenemanget har gratis inträde. 

För mer information kontakta:

Jarmo Linkosaari, tävlingsledare Mästare2015 tel. 050 518 5811, e-post: jarmo.linkosaari@turku.fi

Bovalliusx2ejpg Liviax2ejpg Lounais-suomenx20koulutuskuntayhtymäx2ejpg Rasekox2ejpg Salonx20Seudunx20koulutuskuntayhtymäx2ejpg Taix2ejpg TAOx2ejpg axxell_logo_rödbakgrund4x2ejpg