Vägledningsinfo

Axxells nyhetsflöde om yrkesutbildningen 

Vägledningsinfot är ett infobrev från Axxell om sådant som är aktuellt inom yrkesutbildningen, om reformen av yrkesutbildningen, hur den påverkar oss och hur vi kommer att verkställa den. An efter som ny information finns att tillgå skickas ett e-post brev ut. Varje brev innehåller ett tema. Samma information som finns i breven kommer också att samlas här på denna sida.

Vill du ha den här information via e-post, kontakta axxell@axxell.fi och meddela din e-postadress. 

Morgonkaffe med Axxell torsdag 30.9 kl. 8.00 – 8.30

Välkommen med på läsårets första virtuella morgonkaffe tillsammans med oss på Axxell.

Kaffestunden riktar sig till alla er som handleder till yrkesutbildningen. Under kaffestunden informerar vi er om aktuella ärenden inom yrkesutbildningen. Om ni har frågor ni funderar på kan ni med fördel skicka dem till oss på adressen axxell@axxell.fi eller ställa dem under kaffestunden.

Ni behöver inte anmäla er utan ni ansluter er via nedanstående länk.

Microsoft Teams-möte

Jobba på datorn eller mobilappen

Klicka här för att ansluta till mötet

Eller ring in (endast ljud)

+358 9 85626428,,975460578# Finland, Helsinki

Telefonkonferens-ID: 975 460 578#

Hitta ett lokalt nummer | Återställ PIN-kod

Läs mer | Mötesalternativ

Boka färdigt in följande datum för läsårets kommande virtuella kaffestunder: 11.11, 17.2 och 7.4

Håll också tisdagen 16.11.2021 bokad i det här skedet för Axxell-dagen. Det blir ingen fysisk Axxell-dag men vi planerar istället en streamad version med möjlighet att ställa frågor live. Vi återkommer med närmare information senast i början av oktober.

Kontakta Ida Fredriksson, ida.fredriksson@axxell.fi eller 044-739 7327 vid frågor om morgonkaffet eller maria.pettersson@axxell.fi vid frågor om Axxell-dagen


Axxell-dagen ordnas tisdag 16.11.2021

Stort tack till er alla som svarade på enkäten om Axxell-dagen. Axxell-dagen ordnas i höst tisdagen 16.11.2021. Boka in dagen i kalendern!

Utgångspunkten är att vi i höst ordnar en fysisk, traditionell Axxell-dag förutsatt att det är möjligt. Det slutliga beslutet görs under början av hösten och vi återkommer till frågan då. Kom ihåg att ni fritt kan använda VAD-filmerna i er handledning och vi kommer också att utveckla de existerande samt producera några nya allmänna videon i början av hösten.

Vi önskar er alla en riktigt skön och avkopplande sommar! Frågor kan riktas till Maria Pettersson, maria.pettersson@axxell.fi eller 044-739 7357.


Förfrågan om fysisk Axxell-dag hösten 2021 - svara senast 21.5

Hösten 2020 annullerades Axxell-dagen på grund av coronapandemin och istället gjordes VAD-filmerna om våra utbildningar riktade till unga. Hösten 2021 planerar vi, om det bara är möjligt, att igen ordna en fysisk Axxell-dag. De föreslagna datumen är antingen torsdag 25.11 (v. 47) eller tisdag 16.11 (v. 46).

För att kunna planera vidare och slå fast ett datum för hösten 2021 önskar vi att ni besvarar det korta frågeformuläret nedan. Vi önskar veta vilketdera av ovannämnda datum ni föredrar och ifall ni kommer att delta i en fysisk Axxell-dag om en sådan kan ordnas. Vänligen svara på frågeformuläret senast fredag 21.5. Det tar endast några minuter att svara. Länken till formuläret hittar du här:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gluYoHs43kyyKJ2kbRZqNeu1EaZ1MadMvJpuKHoEMgdUN0owQjAzVzUzODRDT1FHTkxaUFcwSDZVNi4u

Det slutliga beslutet om en Axxell-dag ordnas fysiskt eller om det blir något slag av virtuellt evenemang tas i augusti när vi vet mera hurudant coronaläge vi har på hösten.

Tack för att ni ger er tid att svara på förfrågan! Frågor kan riktas till Maria Pettersson, maria.pettersson@axxell.fi eller 044-739 7357.


Datum för föräldramöten inför gemensam ansökan samt videon om utbildningarna

Eftersom det på grund av coronapandemin inte är möjligt att ordna fysiska föräldramöten kommer vi inom Axxell att ordna möten på distans istället. Datumen för dessa är enligt följande:

Tisdag 12.1.2021 kl. 18.00 via Teams: målgruppen vårdnadshavare till studerande med någon form av inlärningssvårigheter och/eller särskilda behov. Anmälan till axxell@axxell.fi senast 12.1. Frågor får gärna sändas på förhand till adressen axxell@axxell.fi, frågorna behandlas anonymt på mötet.

Tisdag 19.1.2021 kl. 18:00 via Teams: allmänt om yrkesutbildningen, målgruppen intresserade och vårdnadshavare. Anmälan till axxell@axxell.fi senast 19.1. Frågor får gärna sändas på förhand till adressen axxell@axxell.fi, frågorna behandlas anonymt på mötet.

Informera era elever och vårdnadshavare om föräldramötena och möjligheten att ställa frågor.

Eftersom Axxell-dagen i år inte kunde ordnas så har vi under hösten istället gjort informationsvideon om alla våra utbildningar som är riktade till unga. Alla videon samlas på www.axxell.fi/vad och finns också som spellista på Axxells youtube-konto, https://www.youtube.com/playlist?list=PL7OTvbTmaqwONlI4cvIJG7x-7o7X7NYdJ. Många videon finns redan publicerade och under denna och nästa vecka kommer de sista videona att laddas upp. På sidan samlar vi också allmän information om t.ex. YH-leden, personlig utvecklingsplan för kunnande (PUK) och möjligheten till internationella utbyten. Videona kan fritt användas i undervisning och delas med eleverna.

Informera gärna också eleverna och deras vårdnadshavare om www.axxell.fi/vad och filmerna.

Mera information ger Maria Pettersson, maria.pettersson@axxell.fi eller tfn 044-739 7357.


Axxell-dagen 24.11.2020 annullerad

På grund av den pågående coronaviruspandemin har vi beslutat att Axxell-dagen som var inplanerad till 24.11.2020, annulleras. Axxell-dagen i dess traditionella form kommer alltså inte att gå av stapeln i år. Vi planerar istället att ordna en virtuell variant, där alla utbildningar presenterar sig virtuellt och där eleverna får en inblick i studierna och utrymmena virtuellt istället. De här videona kommer man att kunna se på när det passar en själv. Mera information om detta kommer senare när vi hunnit längre i planeringen.

Däremot tar vi gärna emot mindre grupper på besök till alla våra enheter. Beroende på pandemiläget kan det bli ändringar i detta, situationen kan också variera regionalt. Men som situationen just nu är tar vi emot besök. Var i kontakt med examenshandledarna för att diskutera och komma överens om besök på våra enheter.

Vi fortsätter också ta emot PRAO som tidigare. Beroende på pandemiläget kan det också bli ändringar i det och situationen kan också här variera regionalt, men just nu är elever hjärtligt välkomna på PRAO.

Mera information ger Maria Pettersson, tfn 044-739 7357 eller maria.pettersson@axxell.fi


Axxell-dagen ordnas 24.11.2020

Trots att vi just nu lever i undantagsförhållanden planerar vi framåt för hösten och hoppas att vi så fort som möjligt kan återgå till normala förhållanden. Vi ordnar Axxell-dagen igen i år och datumet för årets mässa är 24.11.2020. Som tidigare år ordnas Axxell-dagen på Bangatan 75 i Karis. Boka in dagen redan nu, inbjudan skickas ut i höst. Meddela om dagen av någon anledning är olämplig.

Mera information ger Maria Pettersson, tfn 044-739 7357 eller maria.pettersson@axxell.fi

 


Datanomer blir programutvecklare – egrunderna för grundexamen i informations- och kommunikationsteknik ändrar

Från och med 1.8.2020 ändrar examensgrunderna för grundexamen i informations- och kommunikationsteknik. Det innebär samtidigt att examensbenämningen ändrar från datanom till programutvecklare. Grundexamen förblir densamma och i gemensam ansökan söker de studerande till Grundexamen i informations- och kommunikationsteknik. Innehållet i utbildningen är också långt detsamma som tidigare, men betoningen i undervisningen kommer i större grad att ligga på programmering och arbete som programutvecklare. I utbildningen kommer även att ingå grafiskt uttryck som en valbar examensdel. Den studerande kan själv utgående från egna intressen och sin egen karriärplanering välja sådana valbara examensdelar som man vill satsa på.

I och med nya examensgrunder ändrar också bedömningskriterierna. Inom yrkesutbildningen tas nu stegvis i bruk generiska bedömningskriterier dvs. kriterier som är lika för alla. Först ut är sex grundexamina – inom Axxell har vi två av dem; nämligen ovannämnda samt grundexamen inom el- och automationsbranschen.

På frågor svarar enhetschef Harry Åkerfelt, tfn 044-739 7635 eller harry.akerfelt@axxell.fi.


Öppet hus i Axxell

Öppet Hus ordnas i Axxell i Karis, Pargas och Brusaby enligt följande:

Axxell i Karis, Bangatan 75 - tisdag 21.1.2020 kl. 15-18

 • På programmet bl.a. föreläsning med Micke Björklund, CV-verkstad och mycket annat! Samtidigt ordnas Raseborgs stads rekrymässa i Axxells utrymmen!

Axxell i Pargas, Vapparvägen 4 - onsdag 22.1.2020 kl. 16-19

 • På programmet bl.a. after work-buffé och prova på kock.

Axxell Brusaby, Brusabyvägen, Kimito - lördag 25.1.2020 kl. 10-14

 • På programmet bl.a. djurhusen, stallet, ladugården och fårhuset är öppna, assistenthundsuppvisning och försäljning av Brusaby-produkter.

Mera om programmet på de olika enheterna finns på www.axxell.fi/oppet-hus

Skickar gärna denna info även till era elever och deras vårdnadshavare t.ex. via Wilma eller andra informationskanaler ni använder om ni inte redan gjort det.

Välkommen!

Publicerat 14.1.2020


Öppet hus i Axxell!

Öppet hus ordnas på de olika orterna där Axxell har verksamhet enligt följande:

Axxell i Åbo tisdag 12.11.2019 kl. 12-18 – närmare info om program hittar ni på vår hemsida
https://www.axxell.fi/-/oppet-hus-i-axxell-i-abo-12-11-2019

Axxell i Karis, tisdagen 21.1.2020

Axxell i Pargas, onsdagen 22.1.2020

Axxell Brusaby i Kimito, lördagen 25.1.2020

Närmare klockslag och program för öppet hus i januari publiceras mot slutet av året. Följ med vår hemsida eller sociala medier.

Välkommen!

 

 


Kosmetologutbildningen i Pargas utgår från den gemensamma ansökan!

Grundexamen inom hår- och skönhetsbranschen, kosmetolog i Pargas erbjuds inte längre i den gemensamma ansökan. Kosmetologutbildningen i Pargas fortsätter, men alla intresserade, också de ungdomar som vill bli kosmetologer, ska söka i den kontinuerliga ansökan direkt via Axxells hemsida.

Ungdomarna är fortsättningsvis hjärtligt välkomna att studera till kosmetolog!

För niondeklassister sker ansökan med samma tidpunkt som gemensamma ansökan men det är fullt möjligt att också ansöka om studieplats i ett senare skede. Vi har kontinuerligt ansökningsförfarande. Ungdomarna skall också ha grundskolans avgångsbetyg innan de kan antas. 

De utbildningar som man söker direkt till oss med ansökningsblanketten på vår hemsida kallar vi flerform. En flerformsutbildning kan utbildningsanordnaren själva forma ganska långt. Vi kan t.ex. skapa olika form av grupper enligt behov, ss. de som önskar studera snabbare, de som behöver lite mera tid, de som har läroavtal etc. När ungdomar ingår i flerformsstudier har de ofta mera närstudier än vuxna, även om de kanske inte har fullt så mycket som de tidigare renodlade ungdomsgrupperna. Gemensamma ämnen läser ungdomarna med ungdomar i de andra branscherna.

När alla studerande finns i samma utbildningsform får vi mera volym i gruppen och på så sätt är det smidigare att tillgodose studerandes och arbetslivets behov.

De sökande intervjuas innan antagning, eftersom de personer som antas till utbildningen förväntas ha förutsättningar för att studera i flerform (kunna ta ett större ansvar över sina studier).

Mera detaljerad information om den utbildning som startar hösten 2020 i Pargas kommer att finnas på våra hemsidor senast i början av nästa år.

Mera information ger enhetschef Beatrice Westerlund, tfn 044-739 7445 eller beatrice.westerlund@axxell.fi.


PRAO i Axxell

Det är möjligt att komma och bekanta sig med Axxells utbildningar redan före studierna inleds. Vi kallar det för prao i Axxell och det är möjligt på alla enheter. Under vistelse hos oss har eleven möjlighet att bekanta sig med enheten på ett konkret sätt genom att ta del av en normal vardag i yrkesstudierna. Vi kan i princip erbjuda en plats/bransch/vecka för prao under läsåret. Det finns också möjlighet för vårdnadshavare att träffa lärare och ev. den blivande examenshandledaren, för att i ett tidigt skede skapa gott samarbete med hemmen.

Berätta gärna för era elever om denna möjlighet!

Anmälningarna görs elektroniskt och blanketten finns på https://www.axxell.fi/prao. På sidan finns också information om vem som är kontaktperson för respektive utbildning.

Välkommen på PRAO! Tveka inte att ta kontakt om ni funderar på något. Examenshandledarna svarar på frågor. Även sakkunnig Astrid Nyman, astrid.nyman@axxell.fi eller tfn 044-739 7353 svarar på frågor.


Välkommen på besök till Axxell Brusaby våren 2020

Axxells naturbruksenhet Brusaby på Kimitoön bjuder in 8:onde klassister till Brusaby för en besöksdag  våren 2020. Vi ordnar ett program där ni får bekanta er med våra utbildningar, djuren, gården och livet på landet. Programmet kan variera beroende på antal elever och önskemål.

Vi har möjlighet att ta emot tre skolor som kan besöka oss med sina 8:onde klassister under våren en dag som vi kommer överens om. Vi står för kostnaderna för transport och mat. Först till kvarn som gäller!

Intresseanmälningar/bokning kan göras till examenshandledare Ida Fredriksson, ida.fredriksson@axxell.fi / 044-739 7327 som också ger mera info.


Axxell-dagen 26.11.2019

Axxell-dagen ordnas i år tisdagen 26.11.2019, som tidigare på Bangatan i Karis. Mera information och inbjudan kommer i början av oktober.

Mera information ger kommunikationschef Maria Pettersson, tfn 044-739 7357eller maria.pettersson@axxell.fi.


Infotillfälle om datanomutbildningen i Kyrkslätt 16.4 kl. 16.30

Tisdagen 16.4 kl. 16.30 ordnas ett infotillfälle om datanomutbildningen i Kyrkslätt. Tillfället ordnas i Kyrkslätts gymnasiums utrymmen. Under tillfället får man mera info om utbildningens upplägg och innehåll. Infotillfället är öppet för alla intresserade av utbildningen och deras vårdnadshavare, även de som redan sökte till utbildningen i gemensam ansökan.

Informera gärna era elever och studerande som är intresserade av datanomutbildningen i Kyrkslätt om denna möjlighet att komma och få mera information om utbildningen.

Välkommen!

Mera information ger utbildningsledare Belinda Rehn, tfn 044-739 7803 eller belinda.rehn@axxell.fi


Infotillfälle om kockutbildningen i Karis onsdagen 20.3 kl. 17-19

Ju flera kockar desto bättre soppa!

Det behövs arbetskraft inom restaurangbranschen! Det ordnas ett infotillfälle om kockutbildningarna (grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen, kock), som startar i Karis höst och servitör- och kundservice-utbildningarna som startar under våren (yrkesexamen i kundservice, servitör och Kundservice och försäljning (utbildningen för den som sökt jobb inom restaurangbranschen)).

Onsdagen 20.3 kl. 17-19

Platsen är Bangatan 75 i Karis. På plats finns vår mentor och inspirationskälla Micke Björklund.

Informera gärna era elever och studerande som är intresserade av kockbranschen om denna möjlighet att komma och få mera information om utbildningarna.

Välkommen!

Mera information ger utbildningsledare Belinda Rehn, tfn 044-739 7803 eller belinda.rehn@axxell.fi


Ny datanomutbildning startar i Kyrkslätt hösten 2019

Hösten 2019 inleder Axxell en ny svenskspråkig datanomutbildning (grundexamen i informations- och kommunikationsteknik) i Kyrkslätt. Utbildningen sker i ett nära samarbete mellan Axxell och Kyrkslätts gymnasium.

Utbildningen genomförs i Kyrkslätts gymnasiums utrymmen. En grundexamen i informations- och kommunikationsteknik består av 180 kompetenspoäng varav 105 kompetenspoäng är obligatoriska yrkesämnen. Det kompetensområde som erbjuds är programmering. De gemensamma ämnen (35kp) genomförs utgående från yrkesutbildningens examensdelar men i Kyrkslätts gymnasiums regi. I praktiken betyder det att de studerande erbjuds de gymnasiekurser som enligt UBS föreskrifter motsvarar yrkesutbildningens delområden. De 7 kp som inte finns i gymnasiets utbud erbjuder Axxell.

Därtill består examen av valbara examensdelar, totalt 40 kp och dessa genomförs enligt de val de studerande gör i sin personliga utvecklingsplan för kunnande. Avläggande av dessa kan ske i arbetslivet, som större andel gymnasiekurser, som studier vid öppna yrkeshögskolan, i Karis med andra datanomstuderande – alternativen är många. De valbara studierna kommer för de flesta studerande sist i utbildningen.

Det finns också möjlighet för de studerande att avlägga en kombiexamen (datanom+studentexamen) eller t.o.m. trippelexamen (datanom+gymnasiets avgångsbetyg+studentexamen) om man har beredskap att satsa lite mera tid på studierna. Väljer de studerande denna väg skall medeltalet för grundskolans avgångsbetyg följa Kyrkslätt gymnasiums antagningsprinciper.

Axxell ger också möjligheter till andra kombinationer av gemensamma ämnen och/eller valbara ämnen om den studerande har beredskap att studera vissa perioder i Karis. I och med att det kommer att finns yrkesutbildning på ort och ställe i Kyrkslätt kommer också gymnasiestuderande att erbjudas några kurser i dataämnen inom ramen för gymnasiet kursbricka

Till datanomutbildningen kan båda unga och vuxna söka. Niondeklassisterna söker i första hand till utbildningen i den gemensamma ansökan som ordnas på www.studieinfo.fi under tiden 19.2-12.3.2019 men unga kan också söka direkt via Axxells hemsida. Vuxna söker med ansökningsblanketten som finns på Axxells hemsida. Även läroavtal kan bli aktuell för någon och det är också möjligt att avlägga en delexamen dvs. att avlägga endast en eller några examensdelar. 

Grundexamens uppbyggnad

En grundexamen i informations- och kommunikationsteknik består av 180 kompetenspoäng (kp).

Obligatoriska yrkesämnena totalt 105 kp, inom denna examen är fördelade på

1. två examensdelar som är lika för alla datanomstuderande

2. kompetensområdet för programmering 60 kp, som består av två examensdelar

Gemensamma ämnen 35 kp

 • Genomförs utgående från yrkesutbildningens examensgrunder i Kyrkslätt gymnasiums regi.

Valbara examensdelar totalt 40 kp

 • Genomförs enligt de val de studerande gör i sin personliga utvecklingsplan för kunnande. Detta kan ske i arbetslivet, som större andel gymnasiekurser, som studier vid öppna högskolan / yrkeshögskolan, i Karis med andra datanomstuderande osv.

I alla yrkesämnen ingår perioder av lärande i arbetslivet, som utbildning enligt utbildningsavtal eller läroavtal. Bedömning av yrkesämnen sker främst i arbetslivet.

Mera information om utbildningen på vår hemsida www.axxell.fi/datanom-kyrkslatt

Mera information ger rektor Lena Johansson, tfn 044-739 7345 eller lena.johansson@axxell.fi.


Axxell och Yrkeshögskolan Novia samarbetar för att stärka studerandes möjligheter att fortsätta studierna på tredje stadiet

Axxell och Yrkeshögskolan Novia har ingått ett samarbete för att Axxells studerande redan i sina studier vid Axxell skall kunna avlägga yrkeshögskolestudier och den vägen förbättra eller t.o.m. säkra sina möjligheter att få en studieplats vid Novia.

Samarbetet innebär att studerande i Axxell kan byta ut en examensdel (max 15 kp) eller valbara gemensamma ämnen (max 8 kp) sina studier mot studier vid Öppna yrkeshögskolan vid Novia. Det finns modeller på färdiga studiestigar beroende på vad det är man vill fortsätta studera vid Novia. Studierna vid öppna YH avläggs i slutet av studierna vid Axxell och studerande kan sedan anhålla om fortsatta studier direkt vid Novia utan urvalsprov. Förutsättningen för detta är att samtliga 30 studiepoäng är avlagda med godkänt vitsord och studerande har ett examensbetyg från Axxell.

För följande av Novias utbildningar vid campus Raseborg och Åbo finns färdiga ”paket” utarbetade för hur

Raseborg

 • Byggmästare (YH) / Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik
 • Agrolog (YH)
 • Skogsbruksingenjör (YH)

Åbo

 • Sjukskötare (YH) / Hälsovårdare (YH)
 • Tradenom (YH)
 • Sjökapten (YH)

En grundexamen ger alltid behörighet att söka vidare till studier vid yrkeshögskola eller universitet. En studerande som avlagt grundexamen i Axxell har behörighet att söka och bli antagen i den gemensamma ansökan till högskolestudier. Avtalet mellan Novia och Axxell innebär en möjlighet för de studerande att få en studieplats vid Novia.

ytterligare stärka de studerandes möjligheter för studier vid tredje stadiet planerar Axxell också andra insatser inom egen regi. Dessa insatser är främst kopplade till de sk. gemensamma ämnena

För Axxell är det viktigt att kunna stöda de studerande inför vidare studier. Vid den utvärdering som utförs i slutskedet av studierna har över 30% av de studerande uppgett att de har planer på att fortsätta studera efter avslutade studier vid Axxell.

Mera information ger rektor Lena Johansson, tfn 044-739 7345 eller lena.johansson@axxell.fi.


Ny närvårdarutbildning startar i Åbo hösten 2019

Hösten 2019 inleds en ny svenskspråkig närvårdarutbildning (grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen) i Åbo i ett nära samarbete mellan Axxell och Åbo yrkesinstitut. Orsaken till att man nu ordnar närvårdarutbildningen på svenska i Åbo är att det kommit signaler från arbetslivet om att det finns ett stort behov av närvårdare i Åboregionen.

Samarbetet kommer att genomföras så att Axxell köper undervisningstjänster för de obligatoriska yrkesämnena av Åbo Yrkesinstitut. Utbildningen kommer att ordnas dels i Åbo yrkesinstituts utrymmen och dels i Axxells utrymmen i Åbo. Största delen av utbildningen, 135 kompetenspoäng obligatoriska yrkesämnen kommer att ske i Åbo yrkesinstituts utrymmen, medan de gemensamma ämnen och valbara yrkesämnen sker i Axxells regi och utrymmen. De studerandes som antas kommer att vara inskrivna i Axxell. Det är Axxell som har anordnartillstånd för grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen på svenska.

Till närvårdarutbildningen kan båda unga och vuxna söka. Niondeklassisterna söker i första hand till utbildningen i den gemensamma ansökan som ordnas på www.studieinfo.fi under tiden 19.2-12.3.2019 men unga kan också söka direkt i den kontinuerliga ansökan via Axxells hemsida. Vuxna söker med ansökningsblanketten som finns på Axxells hemsida. Beslut om antagning görs i mitten av juni i samband med att resultaten från gemensamma ansökan publiceras. Man kan även genomföra utbildningen på läroavtal och man behöver heller inte avlägga hela examen om man inte har behov av den, man kan också avlägga en eller flera av examensdelarna.

Grundexamens uppbyggnad

En grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen består av 180 kompetenspoäng (kp).

Samarbetet kommer att genomföras så att Axxell köper undervisningstjänster för de obligatoriska yrkesämnena av Åbo Yrkesinstitut.

135 kp obligatoriska yrkesämnen, fördelade på 4 olika examensdelar, i ÅYI:s regi

Att främja utveckling och delaktighet, 25 kp *

Att främja välbefinnande och funktionsförmåga, 30 kp *

Att arbeta inom hemvård, 40 kp

Att främja äldres delaktighet, 35 kp

35 kp gemensamma ämnena genomförs i Axxells regi vid vår enhet i Åbo (sjöfart och turism)

15 kp valbara examensdelar genomförs enligt de studerandes personliga utvecklingsplan för kunnande

I alla yrkesämnen ingår perioder av lärande i arbetslivet, som utbildning enligt utbildningsavtal eller läroavtal.

Med * märkt examensdel är gemensam för alla kompetensområden.

Mera info på vår hemsida https://www.axxell.fi/narvardare-abo

Mera information ger rektor Lena Johansson, tfn 044-739 7345 eller lena.johansson@axxell.fi.


Axxells utbildningsutbud i den gemensamma ansökan

Deadline för att mata in utbildningar i studieinfo inför den gemensamma ansökan (GA) är den 15.11.2018. Inför detta datum sammanträdde Axxells direktion 29.10.2018 för att ta ställning till utbildningsutbudet. Hela Axxells utbud framgår ur bilagan. Några av besluten önskar vi dock motivera lite mera.

Axxell har i sitt anordnartillstånd rätt att ordna 33 grundexamina varav 22 grundexamina är aktuella under nästa år. Av dessa 22 finns enbart 14 i GA och av Axxells ca 2000 studerande i yrkesutbildningen utgör 700 ungdomar.

Kockutbildningen i Karis utgår från den gemensamma ansökan

Grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen (kock) erbjuds inte längre i den gemensamma ansökan i Karis utan endast i Pargas. I Karis fortsätter kockutbildningen men alla sökande, också de ungdomar som vill bli kockar, skall söka direkt via vår hemsida. Och ungdomarna är hjärtligt välkomna! Antagningen är kontinuerlig men sker med samma tidtabell som gemensamma ansökan för niondeklassister. Ungdomarna skall också ha grundskolans avgångsbetyg innan de kan antas. 

Varför ett sådant beslut? Jo, för att det som finns i GA binder en utbildningsanordnare väldigt mycket. Oberoende av antalet sökande måste vi starta och förverkliga en hel utbildning, oberoende av sökandes förutsättningar för kockyrket måste vi anta dem osv.

De utbildningar som man söker direkt till kallar vi flerform. En flerformsutbildning kan vi själva forma ganska långt, vi kan skapa grupper enligt behov; de snabba, de som vill ha lite mera, de som har läroavtal osv. När alla studerande finns i samma utbildningsform får vi volym att möta behov, individens och arbetslivets. Vi kan också välja vem vi antar. De som antas skall ha förutsättningar för att studera i flerform, ha en högre grad av självledarskap. Homogena grupper höjer utbildningens kvalitet. Samarbete med Micke Björklund utvecklas ytterligare.

Kockutbildningen i Pargas fortsätter som förut. De studerande som behöver gå i s.k. ungdomsutbildning kan nu söka enbart till Pargas. För de allra svagaste ökar vi vårt samarbete med Optimas utbildningar i Pargas. I vår vision finns Optima på vårt campus både när det gäller utbildning och inkvartering.

Lägg till att denna bransch har ett outsinligt behov av yrkeskunnig arbetskraft!

Beslutet är alltså ett beslut som garanterar utveckling och höjer kvaliteten i utbildningen och pedagogiken. På detta beslut sparar vi inte en cent.

Mera detaljerad information om den utbildning som startar hösten 2019 i Karis kommer att finnas på våra hemsidor senast i början av nästa år.

Datanomutbildning i Kyrkslätt?

På listan finns också en ny datanomutbildning (grundexamen i informations- och kommunikationsteknik) som planeras att genomföras i Kyrkslätt i nära samarbete med Kyrkslätt gymnasium. Till utbildningen söker man via den gemensamma ansökan och det finns 24 platser. Grundtanken är att de gemensamma ämnena sköts av Kyrkslätt gymnasium och de studerande avlägger en kombiexamen (datanom + student) alternativt att man avlägger gemensamma ämnen i Karis. De obligatoriska yrkesämnena sköts av Axxell och de valbara yrkesämnena kommer man skilt överens om när man vet vilka val studerande kommer att göra.

Vi förhandlar som bäst om former och pris för detta. Om vi inte lyckas plockas utbildningen bort från studieinfo (vilket låter sig göras också efter 15.11).

Närvårdarutbildning i Åbo?

Den andra nyheten gäller en närvårdarutbildning (grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen) i Åbo i nära samarbete med Åbo yrkesinstitut. Utbildningen skulle ha 24 platser. Tanken är att Åbo Yrkesinstitut skulle sköta yrkesämnena i den mån de klarar språket och att de gemensamma ämnena sköts av Axxell, närmare bestämt tillsammans med sjöfart och turism.

Vi förhandlar som bäst om former och pris för detta. Om vi inte lyckas plockas utbildningen bort från studieinfo (vilket låter sig göras också efter 15.11).

Mera information ger rektor Lena Johansson, tfn 044-739 7345 eller lena.johansson@axxell.fi.


Inbjudan: Axxell, Prakticum och Solvalla bjuder in till träff med info om nya yrkesutbildningen 31.8.2018 kl. 9-13 i Karis

När det nya skolåret inleds i augusti är det väldigt mycket som är nytt i yrkesutbildningen. Ny lagstiftning trädde i kraft 1.1.2018 och den tillämpas nu fullt ut på de studerande som inleder sin utbildning i höst. Nya examensgrunder ger nyare och fräschare innehåll i utbildningarna. Till sin utformning ändrar yrkesutbildningen en hel del och den kommer markant att skilja sig från t.ex. sättet hur grundskolan arbetar.

Kompetensbaserat lärarande och kundorientering är ledord men inte tomma ord.

Därför vill vi, Axxell, Prakticum och Solvalla tillsammans nu inbjuda dig som studiehandledare till en träff där vi berättar om allt det nya i lagstiftningen och e-grunder och hur vi på de olika skolorna kommer att förverkliga detta. På plats kommer också att finnas representanter för arbetslivet som berättar om arbetskraftsbehov och hur vi samarbetar för att möta det.

Hoppas du har möjlighet att delta. Tag gärna också någon annan, t.ex. din rektor, med på träffen.

Tid: fredagen den 31.8.2018, kl. 9 – 13
Plats: Axxells utrymmen i Karis, Bangatan 75
Anmälan: axxell@axxell.fi senast onsdagen 29.8 (meddela också eventuella allergier)

Välkomna!

Lena Johansson, rektor, Axxell

Harriet Ahlnäs, rektor, Prakticum

Anna Pensar, rektor, Solvalla / Folkhälsan Utbildning Ab