Course:
Växtskyddsutbildning och -examen (TUKES)

Utbildning

Enligt den nya växtskyddslagen (1562/2011) bör alla professionella användare av växtskyddsmedel inneha examen sedan den 25.11.2015. Axxell erbjuder en förberedande utbildning för denna examen samt möjlighet att avlägga examen. Våra utbildare är godkända av TUKES. Innehållet i denna utbildning beskrivs i JSM förordning om utbildning 6/2012. Denna utbildning passar både trädgårds- och lantbruksodlare.

Innehåll:

  • Faror och risker, känn igen dem och kontrollera dem
  • Säker hantering
  • Integrerat växtskydd förfarande och metoder
  • Spridningsutrustning
  • Dokumentation över användning av växtskyddsmedel
  • Olagliga och förfalskade växtskyddsmedel

Kursprogram

09.00-9.45 Växtskyddsskolning för yrkesfolk, lagstiftning och dokumentation över användning av växtskyddsmedel
Kaffe
10.15-10.45 Kemisk bekämpning och spridutrustning
10.45-11.45 Integrerat växtskydd
Lunch
12.30-13.00 Växtskyddsmedlens risker för miljön och hur dessa kan hanteras
13.00-13.30 Faror och risker för arbetshälsan orsakade av växtskyddsmedel samt hantering av dessa risker
14.00-14.30 Upplagring och tillsyn av växtskyddsmedel
Kaffe
14.30-15.00 Förfalskade växtskyddsmedel
15.00-16.00 Tentamen

 

Pris: 125 euro (inkl. moms)

Priset innehåller: Kurs, tent, kaffe med tilltugg och lunch

Kursen är svenskspråkig men tenten fås även på finska. Ifall du vill ha en finskspråkig tent, meddela detta då du anmäler dig i anmälningsformuläret.

Plats: Axxell, Karis. Bangatan 75, 10300 Karis


Detailed information

Course name

Växtskyddsutbildning och -examen (TUKES)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Adult Education and Training

Courses

Course language

Swedish

Start Date

22 Nov 2017

End Date

22 Nov 2017

Last day to apply

08 Nov 2017

Contact

Nina Sevelius

044-739 7658
nina.sevelius@axxell.fi

Price

125€

Charge

Kursen kostar 125€ (inkl. moms).

Course name

Växtskyddsutbildning och -examen (TUKES)

Location

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Adult Education and Training

Courses

Course language

Swedish

Start Date

22 Nov 2017

End Date

22 Nov 2017

Last day to apply

08 Nov 2017

Contactperson

Nina Sevelius

044-739 7658
nina.sevelius@axxell.fi

Price

125€

Förklaring

Kursen kostar 125€ (inkl. moms).

Course name

Växtskyddsutbildning och -examen (TUKES)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Adult Education and Training

Courses

Course language

Swedish

Start Date

22 Nov 2017

End Date

22 Nov 2017

Last day to apply

08 Nov 2017

Contactperson

Nina Sevelius

044-739 7658
nina.sevelius@axxell.fi

Price

125€

Charge

Kursen kostar 125€ (inkl. moms).Contact

Nina Sevelius

044-739 7658
nina.sevelius@axxell.fi


Application process

Fyll i den elektroniska anmälningsblanketten nedan för att anmäla dig till kursen. Anmälan är bindande.

Minderåriga kan anmäla sig till våra kurser med vårdnadshavarens tillstånd. Om du är minderårig skall du alltid meddela vårdnadshavarens namn, adress, telefonnummer och e-post adress i fälten för betalare (under Vem finansierar kursen skall du kryssa i ”En annan person eller ett företag”). Fakturan för kursen skickas alltid till vårdnadshavaren.