Utbildning:
Växtskyddsutbildning

Utbildning

Enligt den nya växtskyddslagen (1562/2011) bör alla professionella användare av växtskyddsmedel inneha examen senast den 25.11.2015. Axxell, Överby erbjuder en förberedande utbildning för denna examen samt möjlighet att avlägga examen. Våra utbildare är godkända av TUKES. Innehållet i denna utbildning beskrivs i JSM förordning om utbildning 6/2012. Denna utbildning är speciellt inriktad på produktion av trädgårdsväxter.

Kursen kan ordnas utöver detta tillfälle vid behov (minst 10 deltagare). Kursen ordnas ändå minst en gång per år. Som utbildare fungerar Nina Sevelius.

Innehåll:       

 • Faror och risker, känn igen dem och kontrollera dem
 • Säker hantering
 • Integrerat växtskydd förfarande och metoder
 • Spridningsutrustning
 • Dokumentation över användning av växtskyddsmedel
 • Olagliga och förfalskade växtskyddsmedel

 

Program

 • Växtskyddsskolning för yrkesfolk, lagstiftning och dokumentation över användning av växtskyddsmedel
 • Växtskyddsmedlens risker för miljön och hur dessa kan hanteras
 • Faror och risker för arbetshälsan orsakade av växtskyddmedel samt hantering av dessa risker
 • Upplagring och tillsyn av växtskyddsmedel        

 

 • Förfalskade växtskyddsmedel
 • Kemisk bekämpning och spridutrustning
 • Integrerat växtskydd
 • Tentamens möjlighet

Utbildningens detaljinformation

Utbildningens namn

Växtskyddsutbildning

Adress där utbildning ordnas

Inspektorsgränd 3
02940 Esbo

Utbildningens typ

Vuxenutbildning

Kurser

Utbildningsspråk

Svenska

Startdatum

Våren 2017

Kontaktperson

Nina Sevelius

044-739 7658
nina.sevelius@axxell.fi

Pris

130€

Kostnad

Kursen kostar 130€ (moms 0%), kursdagens tentamen ingår

Utbildningens namn

Växtskyddsutbildning

Adress där utbildning ordnas

Axxell i
Axxell i

Inspektorsgränd 3
02940 Esbo<()

Utbildningens typ

Vuxenutbildning

Kurser

Utbildningsspråk

Svenska

Omfattning

Startdatum

Våren 2017

Kontaktperson

Nina Sevelius

044-739 7658
nina.sevelius@axxell.fi

Pris

130€

Förklaring

Kursen kostar 130€ (moms 0%), kursdagens tentamen ingår

Utbildningens namn

Växtskyddsutbildning

Adress där utbildning ordnas

Inspektorsgränd 3
02940 Esbo

Utbildningens typ

Vuxenutbildning

Kurser

Utbildningsspråk

Svenska

Omfattning

Startdatum

Våren 2017

Kontaktperson

Nina Sevelius

044-739 7658
nina.sevelius@axxell.fi

Pris

130€

Kostnad

Kursen kostar 130€ (moms 0%), kursdagens tentamen ingårKontaktperson

Nina Sevelius

044-739 7658
nina.sevelius@axxell.fi


Ansökningsförfarande

OBS! Ifall kursdeltagaren annullerar sitt deltagande i kursen efter sista anmälningsdagen eller uteblir helt, har Axxell rätt att debitera halva kurspriset.