Nya möjligheter för Axxellstuderande att studera vidare i yrkeshögskola

från vänster: Oliver Höglund, Alexander Björkholm, Staffan Bäckman, Lukas Sandholm
från vänster: Oliver Höglund, Alexander Björkholm, Staffan Bäckman, Lukas Sandholm

Ett nytt samarbete mellan Axxell och Yrkeshögskolan Novia gynnar studerande som vill fortsätta med studier på tredje stadiet. Möjligheten att inom ramarna för sin Axxellexamen avlägga högskolestudier underlättar övergången till högskolstudier och förkortar studietiden.

Staffan Bäckman, Oliver Höglund, Lukas Sandholm och Alexander Björkholm hör alla till föregångarna. Parallellt med sina studier vid Axxell har de under hösten avlagt studier också vid Yrkeshögskolan Novia. Staffan som går skogsutbildningen i Axxell Brusaby har studerat tillsammans med Novias skogsbruksingenjörer; Lukas, Alexander och Oliver som går på husbyggarutbildningen vid Axxell i Karis har gått samma kurser som Novias studerande inom byggnads- och samhällsteknik.

Kurserna blir en del av deras grundexamen från Axxell, men säkrar dem också en studieplats vid Novia förutsatt att de avlägger 30 studiepoäng och får examensbetyg.

Nöjda studerande

Staffan Bäckman beslöt testa möjligheten att avlägga högskolestudier efter att ha blivit uppmuntrad av sin lärare. Det är inget han behövt ångra.

– Tvärtom. Beslutet har känts bättre och bättre efter hand, säger han och har liksom de andra nu siktet inställt på att fortsätta vid yrkeshögskola.
Också Alexander Björkholm är nöjd.

– För mig som inte varit så stark i skolan är det en klar hjälp att den här vägen kunna samla ihop 30 studiepoäng, säger han.

Studierna är visserligen lite mer krävande men inte oöverkomliga tycker Lukas Sandholm och Oliver Höglund.

– Bara man strukturerar upp det hela går det bra. Också mottagandet på Novia har varit gott, vi har blivit bemötta som alla andra.

från vänster: Lukas Sandholm, Oliver Höglund, Alexander Björkholm, Staffan Bäckman<
från vänster: Lukas Sandholm, Oliver Höglund, Alexander Björkholm, Staffan Bäckman

Sänker ribban

Vid Yrkeshögskolan Novia är man också nöjd med samarbetet och mervärdet det ger att ha studerande med olika bakgrund.

– De studerande från Axxell smälter bra in i gruppen. Dessutom har de varit extremt motiverade vilket smittat av sig också på andra och varit lite av en oväntad bonus, säger Novias Mats Lindholm, lektor inom byggnads- och samhällsteknik.

Samarbetet är välkommet också med tanke på den stora efterfrågan på arbetskraft som råder inom byggbranschen och som är något av en utmaning på byggutbildningssidan.

– Det är lätt att glida ut i arbetslivet i stället för att fortsätta med studierna. Om det här förbättrar våra chanser att få hit Axxellstuderande är det positivt, säger Lindholm.
Som den främsta poängen ser han ändå möjligheten för andra stadiets-studerande att den här vägen bekanta sig med studier på tredje stadiet.

– Det är rätt vanligt att man efter andra stadiet är osäker på vad man vill fortsätta med och därför kanske väljer att ha ett mellanår. Ribban att gå från andra till tredje stadiet kan bli hög. De här studerande har redan arbetat sig över den ribban i och med att de fått uppleva vardagen på tredje stadiet, säger han.

Fungerande struktur

Från vänster: Alexander Björkholm, lektor Mats Lindholm, Lukas Sandholm, Oliver Höglund
Från vänster: Alexander Björkholm, lektor Mats Lindholm, Lukas Sandholm, Oliver Höglund

Möjligheten att kombinera studier vid Axxell och Novia har i viss mån funnits redan tidigare men inte utnyttjats i någon högre grad. Johnny Sved som är lektor inom bioekonomi vid Novia tycker att det nya samarbetet, som erbjuds inom sex olika branscher, är uppbyggt på ett fungerande sätt.

– De studerande koncentrerar sig på studierna vid Novia under höstterminen och återvänder efter julen till Axxell för att slutföra sina studier. Om de senare fortsätter vid yrkeshögskolan kan de ha sparat in ett halvår till ett år av studier. Men chansen att testa högskolestudier kan kanske också leda till insikten om att det inte är ens grej.

Vettig fokusering

I och med fokuseringen på YH-leden har det tidigare gymnasiesamarbetet, eller de så kallade kombistudierna, fått ta ett steg tillbaka. Axxells rektor Lena Johansson tycker den nya fokuseringen är vettig då antalet högskoleutbildade enligt statligt önskemål ska öka.

– Både yrkesstudier och gymnasiestudier ger behörighet att söka till tredje stadiet så varför inte fokusera på det med en gång, gå framåt i stället för i sidled, säger hon.

Genom ökat samarbete mellan andra och tredje stadiet blir övergången inte bara smidigare utan de studerande kommer också snabbare ut i arbetslivet. Nu gäller det bara att sprida vetskapen.

– Bland studiehandledare börjar YH-leden vara bekant. Det skulle vara viktigt att man också i hemmen såg möjligheten då man funderar över vad niondeklassaren ska bli, säger Lena Johansson.

Text: Agneta Sjöblom