Course:
Artesan, metallsmed - Grundexamen inom konstindustrin (flerform)


Detailed information

Course name

Artesan, metallsmed - Grundexamen inom konstindustrin (flerform)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Finnish

Start Date

17 Aug 2020

End Date

17 Jun 2022

Last day to apply

19 May 2020

Contact

Marina Åkermarck

044-739 7736
marina.akermarck@axxell.fi

Charge

Utbildningen är kostnadsfri, men avgifter för material kan tillkomma.

Miscellaneous

Är ditt modersmål ett annat än utbildningsspråket, behöver du uppvisa tillräckliga kunskaper i det språket.

Course name

Artesan, metallsmed - Grundexamen inom konstindustrin (flerform)

Location

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Finnish

Scope

Start Date

17 Aug 2020

End Date

17 Jun 2022

Last day to apply

19 May 2020

Contactperson

Marina Åkermarck

044-739 7736
marina.akermarck@axxell.fi

Förklaring

Utbildningen är kostnadsfri, men avgifter för material kan tillkomma.

Miscellaneous

Är ditt modersmål ett annat än utbildningsspråket, behöver du uppvisa tillräckliga kunskaper i det språket.

Course name

Artesan, metallsmed - Grundexamen inom konstindustrin (flerform)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Finnish

Scope

Start Date

17 Aug 2020

End Date

17 Jun 2022

Last day to apply

19 May 2020

Contactperson

Marina Åkermarck

044-739 7736
marina.akermarck@axxell.fi

Charge

Utbildningen är kostnadsfri, men avgifter för material kan tillkomma.

Miscellaneous

Är ditt modersmål ett annat än utbildningsspråket, behöver du uppvisa tillräckliga kunskaper i det språket.Contact

Marina Åkermarck

044-739 7736
marina.akermarck@axxell.fi


Application process

Utbildningen är fullsatt! Är du intresserad av utbildningen, kontakta Marina Åkermarck (kontaktuppgifter ovan)

Ny utbildning startar i augusti 2020! Ansökan öppnar i januari 2020.

Ansök till utbildningen genom att fylla i den elektroniska blanketten nedan. Alla sökande kallas till en personlig intervju efter att ansökningstiden gått ut.