Course:
Bagare-konditor - Grundexamen inom livsmedelsbranschen


Detailed information

Course name

Bagare-konditor - Grundexamen inom livsmedelsbranschen

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Start Date

16 Aug 2021

End Date

16 Jun 2023

Last day to apply

06 Jun 2021

Contact

Thomas Landén

044-739 7629
thomas.landen@axxell.fi

Charge

Utbildningen är gratis för den studerande. Avgifter för studiematerial eller myndighetsavgifter kan tillkomma. Den studerande behöver ha egna arbetskläder då hen skall på praktik.

Course name

Bagare-konditor - Grundexamen inom livsmedelsbranschen

Location

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

Start Date

16 Aug 2021

End Date

16 Jun 2023

Last day to apply

06 Jun 2021

Contactperson

Thomas Landén

044-739 7629
thomas.landen@axxell.fi

Förklaring

Utbildningen är gratis för den studerande. Avgifter för studiematerial eller myndighetsavgifter kan tillkomma. Den studerande behöver ha egna arbetskläder då hen skall på praktik.

Course name

Bagare-konditor - Grundexamen inom livsmedelsbranschen

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

Start Date

16 Aug 2021

End Date

16 Jun 2023

Last day to apply

06 Jun 2021

Contactperson

Thomas Landén

044-739 7629
thomas.landen@axxell.fi

Charge

Utbildningen är gratis för den studerande. Avgifter för studiematerial eller myndighetsavgifter kan tillkomma. Den studerande behöver ha egna arbetskläder då hen skall på praktik.Contact

Thomas Landén

044-739 7629
thomas.landen@axxell.fi


Application process

Utbildningen är fullsatt! Om du är intresserad av utbildningen, kontakta Thomas Landén (kontaktuppgifter ovan).

Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten nedan för att söka till utbildningen. Alla sökande kallas till information om utbildningen. Tillsammans med den studerande gör vi upp en personlig studieplan/examensplan. Innan studierna inleds bör den studerande uppvisa ett hälsointyg för livsmedelsbranschen.