Course:
Barnledare – Grundexamen inom pedagogisk verksamhet och handledning (för unga)


Detailed information

Course name

Barnledare – Grundexamen inom pedagogisk verksamhet och handledning (för unga)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Joint application system

Course language

Swedish

Start Date

August 2024

Contact

Sofia Sjöblom

044-739 7532
sofia.sjoblom@axxell.fi

Charge

Undervisningen är gratis

Course name

Barnledare – Grundexamen inom pedagogisk verksamhet och handledning (för unga)

Location

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Joint application system

Course language

Swedish

Scope

Start Date

August 2024

Contactperson

Sofia Sjöblom

044-739 7532
sofia.sjoblom@axxell.fi

Förklaring

Undervisningen är gratis

Course name

Barnledare – Grundexamen inom pedagogisk verksamhet och handledning (för unga)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Joint application system

Course language

Swedish

Scope

Start Date

August 2024

Contactperson

Sofia Sjöblom

044-739 7532
sofia.sjoblom@axxell.fi

Charge

Undervisningen är gratisContact

Sofia Sjöblom

044-739 7532
sofia.sjoblom@axxell.fi


Application process

Du kan söka till utbildningen i den gemensamma ansökan eller direkt till Axxell.

Gemensam ansökan ordnas på www.studieinfo.fi i februari/mars. Se närmare om ansökningstiderna och mera info på www.axxell.fi/gea.

Vi har också kontinuerlig ansökan till alla våra utbildningar och du kan söka direkt till utbildningen med ansökningsblanketten nedan. Antagning till utbildningen som startar hösten 2024 sker dock först efter gemensam ansökan på våren. 

Observera att en ansökan inte nödvändigtvis innebär att det finns lediga studieplatser till just den utbildning du valt, men i så fall förs en diskussion med dig om vilka studiealternativ som är lämpliga för just dig.

Application

Fill in the form and click "Proceed". Carefully check the information and send the application by clicking "Send Application". Please note, that the form is not sent until you have clicked "Send Application". For more information, click Terms of application

We will contact you when the application period ends. Fill in the application form and klick "Proceed". You will be taken to a page where the information you filled in the form can be checked. Make sure the information is correct, then click "Send Application". If the process is successful, you will see a message box with the text ”Application Successful” on the screen. An e-mail will also be sent to the e-mail adress you have provided. If you do not receive the e-mail, the application has not been successful, please try again or contact ansokan@axxell.fi. The information in the form is saved in Axxells education management system Visma Primus, see privacy policy (in Swedish and Finnish). Please fill in the form carefully and correctly. If you have any questions, please contact ansokan@axxell.fi. By sending the form, you also accept the terms of cancellation (in Swedish and Finnish).

Fill in your date of birth and social security number. Fill the datefield in the form dd.mm.yyyy (eg. 23.03.2000). Enter the full social security number, including the " - " or the " A " sign. If you have a social security number from a country other than Finland, leave the social security number field blank.

Previous Degree/s
Do you have a degree in secondary education? (Degree Certificate from the high school, undergraduate, vocational qualification or specialist qualification. Specify below previous studies.