Course:
Husbyggare - delexamen, grundexamen inom byggnadsbranschen (arbetskraftsutbildning)


Detailed information

Course name

Husbyggare - delexamen, grundexamen inom byggnadsbranschen (arbetskraftsutbildning)

Location

Utbildningen ordnas i Axxells utrymmen i Karis

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Labour policy education

Course language

Swedish

Finnish

Start Date

10 Sep 2024

End Date

29 Aug 2025

Last day to apply

02 Aug 2024

Contact

Niklas Nyman

044-739 7473
niklas.nyman@axxell.fi

Course name

Husbyggare - delexamen, grundexamen inom byggnadsbranschen (arbetskraftsutbildning)

Location

Utbildningen ordnas i Axxells utrymmen i Karis

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Labour policy education

Course language

Swedish

Finnish

Scope

Start Date

10 Sep 2024

End Date

29 Aug 2025

Last day to apply

02 Aug 2024

Contactperson

Niklas Nyman

044-739 7473
niklas.nyman@axxell.fi

Course name

Husbyggare - delexamen, grundexamen inom byggnadsbranschen (arbetskraftsutbildning)

Location

Utbildningen ordnas i Axxells utrymmen i Karis

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Labour policy education

Course language

Swedish

Finnish

Scope

Start Date

10 Sep 2024

End Date

29 Aug 2025

Last day to apply

02 Aug 2024

Contactperson

Niklas Nyman

044-739 7473
niklas.nyman@axxell.fiContact

Niklas Nyman

044-739 7473
niklas.nyman@axxell.fi


Application process

När ansökningstiden har gått ut, går man igenom samtliga ansökningar och utgående från dem inbjuds en del av sökanden till intervju samt vid behov språktest. Intervjuerna och eventuell språktest sker under vecka 34. Den ansvarige läraren för utbildningen ringer och skickar e-post till personen, som ska intervjuas för att komma överens om noggrann intervjutid.

Ansök till utbildningen senast 2.8.2024 genom att lämna in en elektronisk ansökan på www.tyomarkkinatori.fi -> personkunder -> Aktuell arbetskraftsutbildning -> ordsökning -> 718899 (utbildningens nummer eller namn) -> klicka på ”Näytä ilmoitukset” (i nedre kanten av sidan) -> klicka på den utbildning som du vill söka till -> sök till denna utbildning. Om du fyller i en elektronisk ansökan utan stark identifiering med bankkoder, måste du besöka TE-byrån/Kommunförsöket innan ansökningstiden tar slut för att identifiera dig. Du kan även lämna in en pappersansökan till någon av TE-byråns eller Kommunförsökens verksamhetsställen.

Observera, att ansökan till utbildningen är bindande och att det inte är möjligt att ta tillbaka ansökan utan giltig orsak. Genom att lämna in en ansökan förbinder du dig att delta i antagningstillfället och påbörja utbildningen om du blir vald. Om du tar tillbaka ansökan, inte deltar i utbildningens antagningstillfälle eller inte påbörjar utbildningen, utreder AN-tjänsterna eller kommunförsöket din rättighet till arbetslöshetsförmån (Lag om utkomstskydd för arbetslösa 2 a kapitel 9 § 7 a-7 b samt 2 a kapitel 10 §).

Ifall du har frågor som gäller utbildning/studier, så kan du ringa telefonservicen för personkunder på numret 0295 025 510 mån-fre kl. 9.00–16.15 eller besöka www.facebook.com/koulutusneuvonta. Du kan följa hur ansökan framskrider genom att logga in på www.tyomarkkinatori.fi -> egna sidor -> 
e-tjänster -> arbetskraftsutbildning -> ansökan.

Intresserad av byggutbildning, men du är inte arbetslös? Det pågår en utbildning för husbyggare, läs mera här