Course:
Byggutbildning, arbetskraftsutbildning - Grundexamen inom byggnadsbranschen, delexamen


Detailed information

Course name

Byggutbildning, arbetskraftsutbildning - Grundexamen inom byggnadsbranschen, delexamen

Location

Utbildningen ordnas i Axxells utrymmen i Karis

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Labour policy education

Course language

Swedish

Finnish

Start Date

27 Sep 2022

End Date

30 Jun 2023

Last day to apply

04 Sep 2022

Contact

Regina Kalenius

044-739 7605
regina.kalenius@axxell.fi

Course name

Byggutbildning, arbetskraftsutbildning - Grundexamen inom byggnadsbranschen, delexamen

Location

Utbildningen ordnas i Axxells utrymmen i Karis

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Labour policy education

Course language

Finnish

Scope

Start Date

27 Sep 2022

End Date

30 Jun 2023

Last day to apply

04 Sep 2022

Contactperson

Regina Kalenius

044-739 7605
regina.kalenius@axxell.fi

Course name

Byggutbildning, arbetskraftsutbildning - Grundexamen inom byggnadsbranschen, delexamen

Location

Utbildningen ordnas i Axxells utrymmen i Karis

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Labour policy education

Course language

Finnish

Scope

Start Date

27 Sep 2022

End Date

30 Jun 2023

Last day to apply

04 Sep 2022

Contactperson

Regina Kalenius

044-739 7605
regina.kalenius@axxell.fiContact

Regina Kalenius

044-739 7605
regina.kalenius@axxell.fi


Application process

Ansökan sker på adressen www.te-palvelut.fi. Du söker till utbildningen via arbets- och näringsbyrån eller fyller i ansökan på internet, anvisning på adressen www.te-palvelut.fi. Utbildningens nummer är 706288, direkt länk till utbildningen här. Sök senast 4.9.2022.

Fyll noggrant i motivering varför du vill delta i utbildningen; preliminära valet sker utgående från det. Alla sökanden kallas till intervju och du får skild kallelse till intervjun. Observera att ansökan till utbildning är bindande och den kan inte inhiberas utan giltig orsak. Giltig orsak kan vara att man börjat jobba eller börjar/börjat på en annan utbildning.

Du kan följa behandlingen av din utbildningsansökan i internet: www.mol.fi/elektronisk kundtjänst -> läget för mina utbildningsansökningar. För att erhålla tjänsten behövs nätbankkod eller chipförsett personkort.

Intresserad av byggutbildning, men du är inte arbetslös? En ny utbildning för husbyggare börjar i september 2022, läs mera här