Course:
Kock - Grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen (Karis, flerform, kvällstid)


Detailed information

Course name

Kock - Grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen (Karis, flerform, kvällstid)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Start Date

Hösten 2021

Contact

Belinda Rehn

044-739 7803
belinda.rehn@axxell.fi

Charge

Utbildningen är gratis för den studerande men den studerande behöver ha egna arbetskläder. Även andra avgifter kan tillkomma.

Course name

Kock - Grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen (Karis, flerform, kvällstid)

Location

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

Start Date

Hösten 2021

Contactperson

Belinda Rehn

044-739 7803
belinda.rehn@axxell.fi

Förklaring

Utbildningen är gratis för den studerande men den studerande behöver ha egna arbetskläder. Även andra avgifter kan tillkomma.

Course name

Kock - Grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen (Karis, flerform, kvällstid)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

Start Date

Hösten 2021

Contactperson

Belinda Rehn

044-739 7803
belinda.rehn@axxell.fi

Charge

Utbildningen är gratis för den studerande men den studerande behöver ha egna arbetskläder. Även andra avgifter kan tillkomma.Contact

Belinda Rehn

044-739 7803
belinda.rehn@axxell.fi


Application process

Ny utbildning planeras starta hösten 2021 - närmare information senare under våren. Du kan också läsa mera om den flerformsutbildning som startar i augusti på www.axxell.fi/kock-karis

Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten nedan för att söka till utbildningen. Alla sökande kallas till en personlig intervju.