Course:
Lant20 (35 kp) - Grundexamen inom lantbruksbranschen (flerform)


Detailed information

Course name

Lant20 (35 kp) - Grundexamen inom lantbruksbranschen (flerform)

Location

Utbildningen ordnas vartannat år i Kimito och vartannat år i Esbo. Hösten 2020 startar utbildningen i Axxell Överby i Esbo.

Inspektorsgränd 3
02940 Esbo

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

35 kp

Start Date

September 2020

End Date

30 Jun 2021

Last day to apply

20 Aug 2020

Contact

Rolf Nybondas

044 739 7309
rolf.nybondas@axxell.fi

Course name

Lant20 (35 kp) - Grundexamen inom lantbruksbranschen (flerform)

Location

Utbildningen ordnas vartannat år i Kimito och vartannat år i Esbo. Hösten 2020 startar utbildningen i Axxell Överby i Esbo.

Axxell i
Axxell i

Inspektorsgränd 3
02940 Esbo<()

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

35 kp

Start Date

September 2020

End Date

30 Jun 2021

Last day to apply

20 Aug 2020

Contactperson

Rolf Nybondas

044 739 7309
rolf.nybondas@axxell.fi

Miscellaneous

Course name

Lant20 (35 kp) - Grundexamen inom lantbruksbranschen (flerform)

Location

Utbildningen ordnas vartannat år i Kimito och vartannat år i Esbo. Hösten 2020 startar utbildningen i Axxell Överby i Esbo.

Inspektorsgränd 3
02940 Esbo

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

35 kp

Start Date

September 2020

End Date

30 Jun 2021

Last day to apply

20 Aug 2020

Contactperson

Rolf Nybondas

044 739 7309
rolf.nybondas@axxell.fi
Contact

Rolf Nybondas

044 739 7309
rolf.nybondas@axxell.fi


Application process

Fyll i den elektroniska blanketten nedan för att söka till utbildningen.