Course:
Lant 20 (35 kp) - Grundexamen inom lantbruksbranschen (flerform)

Lant 20 är en utbildning som kan lämpa sig för dig som behöver 20 studieveckor (35 kompetenspoäng) lantbruksstudier för att ta över en gård.

Utbildningen ordnas antingen på Brusaby  i Kimito (udda år) eller på Överby i Esbo (jämna år). Utbildningen som startar hösten 2020 ordnas i Axxell Överby i Esbo. Utbildningen består av de första examensdelarna i landsbygdsföretagarexamen. Den ordnas under perioden september till juni som flerformsstudier. Detta innebär att kursen består av ca 30 närstudiedagar samt hemuppgifter.

I utbildningen behandlas grunderna i gårdsskötsel (odla växter, använda traktor och övrig teknik, sköta husdjur och skog) samt företagande och ekonomi. Den röda tråden för ekonomistudierna är uppgörandet av en företagsplan för ett företag (det egna eller ett planerat).

Då de flesta som går utbildningen har ordinarie arbeten ordnas största delen av närstudiedagarna på veckoslut. Den vanliga lösningen är närstudier fredag-lördag-söndag ungefär var tredje vecka.
 

Att avlägga examen

Enligt examenssystemet kan man avlägga examensdelar helt oberoende av hur man skaffat sig kunskapen och färdigheterna. Tillsammans med examenshandledaren / läraren går man igenom studerandes utgångsläge, vad som ännu kan behöva kompletteras och, om det behövs komplettering för att klara av examensdelen, hur den skaffas.

Delarna i lantbruksexamen

Grundexamen inom lantbruksbranschen erhåller man efter att ha klarat av en tillräckligt omfattande kombination av överenskomna examensdelar som finns angivna i examensgrunderna.

Utbildningen "Lant 20"

De två första examensdelarna i examen, Arbete inom lantbruksbranschen (15 kompetenspoäng) och Landsbygdsföretagande (20 kompetenspoäng), är obligatoriska delar för alla som avlägger grundexamen inom lantbruksbranschen, oberoende av kompetensområde (så som lantbruk, djurskötsel och lantbruksteknologi). Kring de här delarna har Axxell Brusaby byggt upp en utbildning som vi kallar "Lant 20". Namnet kommer av att vi byggt upp kursen så att dess innehåll motsvarar studier som tidigare beskrevs som "20 studieveckor" och av dem motsvarande 10 sv studier i företagsekonomi för landsbygdsföretag. Genom den här uppbyggnaden motsvarar kursen myndigheternas minimikrav på lantbruksutbildning för att vara "stödberättigad" (startstöd).

Det är möjligt att studera på läroavtal. Kontakta läroavtalsbyrån vid Axxell, Klara Roos tfn 044 739 7359 eller klara.roos@axxell.fi.


Detailed information

Course name

Lant 20 (35 kp) - Grundexamen inom lantbruksbranschen (flerform)

Location

Utbildningen ordnas vartannat år i Kimito och vartannat år i Esbo. Hösten 2020 startar utbildningen i Axxell Överby i Esbo.

Inspektorsgränd 3
02940 Esbo

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

35 kp

Start Date

September 2020

End Date

30 Jun 2021

Last day to apply

20 Aug 2020

Contact

Rolf Nybondas

044 739 7309
rolf.nybondas@axxell.fi

Miscellaneous

Övrigt

Information om examensvisa krav på hälsotillståndet för denna utbildning hittar du här.

Course name

Lant 20 (35 kp) - Grundexamen inom lantbruksbranschen (flerform)

Location

Utbildningen ordnas vartannat år i Kimito och vartannat år i Esbo. Hösten 2020 startar utbildningen i Axxell Överby i Esbo.

Axxell i
Axxell i

Inspektorsgränd 3
02940 Esbo<()

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

35 kp

Start Date

September 2020

End Date

30 Jun 2021

Last day to apply

20 Aug 2020

Contactperson

Rolf Nybondas

044 739 7309
rolf.nybondas@axxell.fi

Miscellaneous

Övrigt

Information om examensvisa krav på hälsotillståndet för denna utbildning hittar du här.

Course name

Lant 20 (35 kp) - Grundexamen inom lantbruksbranschen (flerform)

Location

Utbildningen ordnas vartannat år i Kimito och vartannat år i Esbo. Hösten 2020 startar utbildningen i Axxell Överby i Esbo.

Inspektorsgränd 3
02940 Esbo

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

35 kp

Start Date

September 2020

End Date

30 Jun 2021

Last day to apply

20 Aug 2020

Contactperson

Rolf Nybondas

044 739 7309
rolf.nybondas@axxell.fi

Miscellaneous

Övrigt

Information om examensvisa krav på hälsotillståndet för denna utbildning hittar du här.
Contact

Rolf Nybondas

044 739 7309
rolf.nybondas@axxell.fi


Application process

Fyll i den elektroniska blanketten nedan för att söka till utbildningen.