Course:
Viltvårdare - Yrkesexamen inom naturbranschen

Är du intresserad av viltvård och viltekonomi? Då är den här utbildningen för dig! Vi ordnar utbildning till Viltvårdare, yrkesexamen inom naturbranschen med kompetensområdet för viltekonomi.

I yrkesexamen ingår de obligatoriska examensdelarna;

 • Produktifiering av naturen (20 kp)
 • Viltvård (40 kp)

Av valbara examensdelar erbjuder vi examensdelarna;

 • Viltfarmning (30kp)
 • Genomförande av jakttjänst (30kp)
 • Vildmarksbespisning (30 kp)

Utbildningens innehåll

Produktifiering av naturen

I denna examensdel får Du skapa eller vidareutveckla en produkt som du tycker är intressant inom jakt och viltvård eller något annat i naturen. Det kan vara allt från naturupplevelser eller planeringstjänster till föremål, troféer, kläder eller verktyg.

 • kartlägga marknadsläget för branschen och målgruppens behov
 • planera en naturbaserad produkt eller tjänst
 • planera marknadsföring av produkten eller tjänsten
 • prissätta produkten eller tjänsten
 • planera ett säkert förverkligande
 • utarbeta de dokument som behövs
 • utvärdera sin produktifiering.

Viltvård

Jägarna har traditionellt skött om viltet på sina jaktmarker. De mest vanliga verksamhetsformerna är grundandet av viltåkrar, utfodring av vilt, uppsättning av holkar samt fångst av mink, mårdhund och övriga små rovdjur. En viktig del av viltvården är både bevarande och återskapande av livsmiljöer för många viltarter. Förvaltningen av viltet blir en allt mer viktig del av viltvården för att tex minska sälstammens tillväxt och de skador den förorsakar fisket. Likaså innebär de växande hjortdjursstammarna förvaltningsåtgärder för minskande av skador för jord- och skogsbruk. Vi planerar och utför i praktiken olika viltvårdsåtgärder för att få en mångsidig kunskap om viltvård.

 • identifiera villebråd och deras livsmiljöer
 • ordna med utfodring av villebråd
 • genomföra fångst av små rovdjur
 • minska skador som viltvården förorsakar
 • agera etiskt och enligt principerna för hållbar utveckling.

Viltfarmning

Under examensdelen besöker vi erfarna viltfarmare med sina olika favoritvilt och inriktningar på jaktevenemang, som hjälper oss planera vår viltuppfödning. Vi lär oss farmning av vilt. Var och en, på egen hand, i grupp eller på arbetsplats, föder upp fågelvilt från anskaffning av ägg fram till utplantering. Vi lär oss och får nya idéer om hur markerna kan förberedas för det farmade viltet både vad gäller skyddsplanteringar, viltvatten och bekämpning av små rovdjur.

Innehåll:

 • planera farmning av vilt
 • genomföra viltfarmning
 • ha omsorg om farmningshygien
 • artspecifikt ha hand om vildfåglars ruvning
 • sköta vildfåglars ungar
 • genomföra utplantering av vilt
 • agera etiskt och enligt principerna för hållbar utveckling.

Genomförande av jakttjänst

Genomförande av jakttjänst blir mer och mer aktuellt i och med ökande hjortstammar och de möjligheter till jaktturism det medför. I samband med studiebesök hos etablerade jaktarrangörer både i Finland och i Sverige får Du lära dig planera och förbereda olika jakter och jaktpaket. Du lär dig göra upp säkerhetsplaner och instruera deltagare för en säker, etisk och trevlig jakt. Hygienisk hantering av matvilt samt tillvaratagandet av material för troféer ingår. Avslutningsvis planerar och arrangerar Du en jakt för betalande gäster i eget, jaktlagets eller jaktförenings regi.

Innehåll:

 • planera och förbereda en jakttjänst
 • genomföra jakttjänsten
 • agera i kundbetjäningssituationer
 • hantera viltfångsten
 • agera enligt författningarna och principerna för hållbar utveckling.

Vildmarksbespisning

Du får lära dig planera måltider i terrängen för kundgrupper. Vi kommer att använda bl.a vilt vid övningarna och lär oss hantera råvaran hygieniskt från styckning till färdiga rätter. Olika konserveringsmetoder såsom rökning, konservering i burk och torkning ingår.

 • planera och förbereda vildmarksbespisning
 • genomföra vildmarksbespisning i terrängförhållanden
 • agera i kundbetjäningssituationer
 • agera enligt författningarna och principerna för hållbar utveckling.

Många möjligheter

Olika möjligheter att bygga upp din egen yrkesexamen inom naturbranschen hittar du här: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/esitys/2357200/reformi/rakenne

Utbildningen börjar i mars 2020 och pågår till december 2021. Utbildningen är tvåspråkig (svenska/finska). Utbildningen kostar 450€, arbetslösa betalar halva priset. OBS! Intyg över arbetslöshet från arbetskraftsbyrån bör uppvisas.

Närstudiedagar 2020

På grund av coronavirusepidemin har utbildningen skjutits fram och startar i maj 2020.

Preliminära tider

Produktifiering och Viltvård

9-10.5
22-24.5
30-31.5
5-7.6 Riihimäki Erämessut
13-14.6
7-8.11

Närstudiedagar 2021

Preliminära tider

Viltfarmning

April-juli,  Fågeluppfödning

Genomförande av jakttjänst och övningar i Vildmarksbespisning har gemensamma närstudietillfällen

5.-8. 08 Vildsvinsjakt
19.-24.08 Björnjakt
17.-19.09 Skogsfågeljakt
5.-7.09 Hjortdjursjakt
16.-17.10 Harjakt


Detailed information

Course name

Viltvårdare - Yrkesexamen inom naturbranschen

Location

Brusabyvägen 2
25700 Kimito

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Finnish

Start Date

May 2020

End Date

December 2021

Last day to apply

29 Feb 2020

??.

Contact

Svante Wistbacka

044-739 7277
svante.wistbacka@axxell.fi

Charge

Utbildningen kostar 450€. Arbetslösa betalar halva priset. OBS! Intyg över arbetslöshet från arbetskraftsbyrån bör uppvisas. Deltar du endast i den ena examensdelen är priset 250€/examensdel

Course name

Viltvårdare - Yrkesexamen inom naturbranschen

Location

Axxell i
Axxell i

Brusabyvägen 2
25700 Kimito<()

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Finnish

Scope

Start Date

May 2020

End Date

December 2021

Last day to apply

29 Feb 2020

??.

Contactperson

Svante Wistbacka

044-739 7277
svante.wistbacka@axxell.fi

Förklaring

Utbildningen kostar 450€. Arbetslösa betalar halva priset. OBS! Intyg över arbetslöshet från arbetskraftsbyrån bör uppvisas. Deltar du endast i den ena examensdelen är priset 250€/examensdel

Course name

Viltvårdare - Yrkesexamen inom naturbranschen

Location

Brusabyvägen 2
25700 Kimito

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Finnish

Scope

Start Date

May 2020

End Date

December 2021

Last day to apply

29 Feb 2020

??.

Contactperson

Svante Wistbacka

044-739 7277
svante.wistbacka@axxell.fi

Charge

Utbildningen kostar 450€. Arbetslösa betalar halva priset. OBS! Intyg över arbetslöshet från arbetskraftsbyrån bör uppvisas. Deltar du endast i den ena examensdelen är priset 250€/examensdel
Contact

Svante Wistbacka

044-739 7277
svante.wistbacka@axxell.fi


Application process

Utbildningen är för tillfället fullsatt! Däremot kan du ännu delta i följande examensdelar som ordnas 2021: Viltfarmning, Fågeluppfödning, Genomförande av jakttjänst, Vildmarksbespisning. Fyll i ansökningsblanketten nedan för att anmäla ditt intresse för dessa examensdelar. Mera information ger svante.wistbacka@axxell.fi.

Fyll i den elektroniska blanketten nedan för att söka till utbildningen.