Allmänt om ansökan till Axxell

Utbildingar i gemensam ansökan

Ansökan till våra utbildningar för unga sker via den gemensamma ansökan. Ansökan sker på www.studieinfo.fi under februari/mars. Du kan läsa mera om de utbildningar som du kan söka till i den gemensamma ansökan på www.axxell.fi/gea.

Kontinuerlig ansökan

Under läsåret är det möjligt att ansöka om studieplats till våra utbildningar. Det är möjligt att hoppa på alla våra utbildningar när som helst under året förutsatt att det finns lediga platser. Du hittar ansökningsformulär och information om utbildningarna under respektive utbildning i vår utbildningskatalog. Ifall du har svårt att hitta rätt kan du be om hjälp på adressen axxell@axxell.fi.

Flerformsutbildning för vuxna och kurser

Till flerformsutbildningarna (i första hand rikade till vuxna men också unga kan söka till de här utbildningarna) och till kurserna söker man direkt, använd ansökningsformuläret du hittar under varje utbildning. Hjälp får du genom att skicka e-post till adressen axxell@axxell.fi.

Till arbetskraftsutbildningarna för vuxna söker man med elektronisk ansökningsblankett via http://koulutukset.mol.fi eller med ansökningsblankett från arbetskraftsbyrån. Då man söker med elektroniska ansökningsblanketten behövs utbildningens nummer, den hittar man vid respektive utbildning.

Krav på hälsa och funktionsförmåga

Enligt lagen om yrkesutbildning(531/2017) kan en studerandes hälsotillstånd eller ett tidigare beslut om indragning av studierätt påverka/hindra antagning som studerande vid Axxell inom social- och hälsovårdsbranschen, pedagogisk verksamhet och handledning och sjöfart. De hälsokrav som gäller respektive bransch samt bestämmelser om indragning av studierätten hittar du här.

Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen eller pedagogisk verksamhet och handledning skall på begäran visa upp ett utdrag ur straffregistret inför inlärning i arbete-perioder där de i väsentlig grad kommer i kontakt med minderåriga. Utdrag ur straffregistret uppvisas åt handledande läraren.

De examensspecifika kraven på hälsotillståndet för andra än de ovannämnda examina hittar du här samt under respektive utbildning.