Course:
Bagare-konditor - Grundexamen inom livsmedelsbranschen (delexamen)

Nyhet! Nu kan du studera delar ur grundexamen inom livsmedelsbransche, bagare-konditor vid Axxell med start i augusti 2020! Examensdelen vi erbjuder är Tillverkning av specialprodukter i småskalig produktion!

Gillar du att skapa med hjälp av dina egna sinnen och händer? Gillar du att arbeta praktiskt, självständigt och kreativt? Vill du lära dig allt från grunddegar till choklad-, marsipan- eller andra konditorprodukter? Funderar du på att prova på hur det är att jobba i ett professionellt bageri eller konditori? Är du intresserad av att praktisera och jobba utomlands? Om du svarar ja på dessa frågor är det här utbildningen för dig!

Utbildningen innehåller examensdelen Tillverkning av specialprodukter i småskalig produktion, 15 kp ur grundexamen inom livsmedelsbranschen (Bagare-konditor).

Studierna är helhetsstudier (35 h/vecka) och ordnas som flerformsstudier med hjälp av inlärningsplattformen itslearning. Du studerar en (1) kväll i veckan på Axxell, då vi främst jobbar i Axxells moderna bageri och kök i Karis. Dina inlärningsuppgifter jobbar du med på distans hemifrån 1-3 dagar i veckan. Vissa delar av utbildningen kan även ske dagtid. I utbildningen ingår även utbildning på arbetsplats i ett bageri, konditori eller i ett restaurangkök som skall ge de kunskaper du behöver enligt din personliga studieplan. Utbildningen förverkligas på svenska.

Målet med studierna är att du skall kunna jobba med tillverkning av specialprodukter.

Det är också möjligt att studera på läroavtal. Kontakta läroavtalsplanerare Klara Roos, klara.roos@axxell.fi eller tfn 044-739 7359.

Utbildningens innehåll

 • Arbete enligt egenkontroll-och hygienkrav i småskalig livsmedelsproduktion.
 • Behärskande av tillverkning av den valda produkten från de förberedande arbetena till de sista arbetsmomenten samt ansvarsfullt arbete
 • Utvärdering av den egna arbetsprestationen
 • Resultatrikt och ekonomiskt arbete
 • Val och användning av råvaror och tillsattsämnen
 • Bedömning av kvaliteten på råvaror och produkter
 • Behärskande av arbetsmetoder
 • Användning av maskiner och apparater
 • Främjande av produktens kommersiella framgång
 • Utförande av rengöringsåtgärder som utgör en del av produkttillverkningen
 • Användning av miljövänliga metoder
 • Tillämpning av den lagstiftning som gäller arbetsprocessen
 • Hantering och förvaring av råvaror och produkter
 • Tillämpning av kvalitetskrav
 • Behärskande av den datateknik och de beräkningar som behövs i arbetsprocessen
 • Interaktion och samarbete
 • Hälsa säkerhet och funktionsförmåga

 

 

Tilläggsinformation ger Thomas Landén, thomas.landen@axxell.fi eller tfn  044-739 7629 eller Belinda Rehn, belinda.rehn@axxell.fi eller tfn 044-739 7803.

Detailed information

Course name

Bagare-konditor - Grundexamen inom livsmedelsbranschen (delexamen)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Start Date

24 Aug 2020

End Date

26 Mar 2021

Last day to apply

22 May 2020

Contact

Thomas Landén

044-739 7629
thomas.landen@axxell.fi

Charge

Utbildningen är gratis för den studerande. Avgifter för studiematerial eller myndighetsavgifter kan tillkomma. Den studerande behöver ha egna arbetskläder då hen skall på praktik.

Course name

Bagare-konditor - Grundexamen inom livsmedelsbranschen (delexamen)

Location

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

Start Date

24 Aug 2020

End Date

26 Mar 2021

Last day to apply

22 May 2020

Contactperson

Thomas Landén

044-739 7629
thomas.landen@axxell.fi

Förklaring

Utbildningen är gratis för den studerande. Avgifter för studiematerial eller myndighetsavgifter kan tillkomma. Den studerande behöver ha egna arbetskläder då hen skall på praktik.

Course name

Bagare-konditor - Grundexamen inom livsmedelsbranschen (delexamen)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

Start Date

24 Aug 2020

End Date

26 Mar 2021

Last day to apply

22 May 2020

Contactperson

Thomas Landén

044-739 7629
thomas.landen@axxell.fi

Charge

Utbildningen är gratis för den studerande. Avgifter för studiematerial eller myndighetsavgifter kan tillkomma. Den studerande behöver ha egna arbetskläder då hen skall på praktik.Contact

Thomas Landén

044-739 7629
thomas.landen@axxell.fi


Application process

Utbildningen är fullsatt! Är du intresserad av utbildning, kontakta Thomas Landén (kontaktuppgifterna ovan).

Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten nedan för att söka till utbildningen. Alla sökande kallas till information om utbildningen. Tillsammans med den studerande gör vi upp en personlig studieplan/examensplan. Innan studierna inleds bör den studerande uppvisa ett hälsointyg för livsmedelsbranschen.