Course:
Datanom - Grundexamen i informations- och kommunikationsteknik

Utbildning

Är du intresserad av att få en god grundutbildning inom IT? Vill du i framtiden jobba på ett företag med intressanta arbetsuppgifter eller kanske starta eget företag?
 
Svarar du ja, så skall du söka till oss! Vi utbildar företagsamma människor! Du kan söka till oss direkt efter högstadiet eller när du är lite äldre och kanske redan vuxen. Livet består ju av livslångt lärande!

Målet med datanomstudierna är att få en bra och allmänbildande grundutbildning inom IT samt ett bra yrke! Som datanom blir du expert på digital kommunikation. Du lär dig använda datorns olika funktioner och arbetar med många varierande program. En datanom lär sig programmera, bygga nätverk och hemsidor, men får också kunskaper i företagsämnen. Kompetensområdet vi erbjuder är "Programmering". Efter studierna kan du ge dig ut i arbetslivet eller studera vidare på högskola eller universitet.

Databranschen växer i allt snabbare takt. Innovationer och nya lösningar uppkommer fortlöpande. Den snabba utvecklingen kräver av arbetstagarna kontinuerlig uppföljning av kundbehoven, den teknologiska utvecklingen och förkovring av den egna yrkeskunskapen.

Datakunniga personer behövs alltså i dag inom alla branscher, både inom privata företag och inom kommuner och stat. Du kan till exempel fungera som datastödperson, expert på nätverk, internet och e-handel och som webbplanerare.

Det bästa med en examen inom IT är att det leder till goda möjligheter i arbetslivet eller till fortsatta studier på högskolor och universitet!

Innehåll

Studierna består av bl.a. programmering inom Javascript och PHP, webbdesign och hemsideutveckling. En del av studierna jobbar man på på olika arbetsplatser (utbildning enligt utbildningsavtal). Liksom i alla andra yrkesutbildningar ingår endel gemensamma ämnen.

I utbildningen ingår perioder ute i arbetslivet som ger dig viktiga kontakter till arbetsmöjligheter. Var dock beredd på att du behöver söka en arbetsplats utanför den egna hemorten.

Examensgrunderna hittar du här

Intresserad av att studera utomlands?

Axxell har ett brett samarbete med många olika internationella samarbetsparter. Läs mera här.

Fortsatta studier på tredje stadiet

Alla studerande som får en grundexamen har, precis som studenterna som kommer från gymnasiet, rätt och behörighet att söka till yrkeshögskola och universitet.

Axxells studerande har möjlighet att genast från början av sina studier välja en väg som stärker deras möjligheter och förutsättningar att efter avslutade grundexamensstudier studera på tredje stadiet.

Varje grundexamen har ca 4-6 examensdelar och en av dem kan du byta ut till studier inom Öppna Yrkeshögskolan. Axxell har ett mycket nära samarbete med Yrkeshögskolan Novia kring detta utbyte.

Inom de gemensamma ämnena (modersmål, matematik mm.) finns möjligheter att välja en grupp där alla har siktet inställt på högskolestudier och där de valbara delarna satsas på ämnen som stärker dina möjligheter att fortsätta studera efter din grundexamen.


Detailed information

Course name

Datanom - Grundexamen i informations- och kommunikationsteknik

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational Education and Training

Course language

Swedish

Scope

180 kompetenspoäng

Start Date

August 2019

Contact

Belinda Rehn

044-739 7803
belinda.rehn@axxell.fi

Charge

Undervisningen är kostnadsfri för den studerande. Utgifter tillkommer dock för möjliga arbetskläder och arbetsredskap, studiematerial, övrigt material och eventuella kort. Varje bransch informerar skilt om de kostnader som det kan handla om. Läs mera om avgifter här.

Miscellaneous

Inträdeskrav

Avklarad grundskola.

Studiesocial status

Den studerande är berättigad att ansöka om statens studiestöd och resestöd om skolresan är lång.

Målgrupp

Unga företagsamma människor som i framtiden gärna vill jobba med olika serviceuppgifter inom företag. Du kan söka till oss direkt efter högstadiet eller när du är lite äldre och kanske redan vuxen. Livet består ju av livslångt lärande!

Litteratur

Meddelas kursvis

Övrigt

Information om examensvisa krav på hälsotillståndet för denna utbildning hittar du här.

Course name

Datanom - Grundexamen i informations- och kommunikationsteknik

Location

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Vocational Education and Training

Course language

Swedish

Scope

180 kompetenspoäng

Start Date

August 2019

Contactperson

Belinda Rehn

044-739 7803
belinda.rehn@axxell.fi

Förklaring

Undervisningen är kostnadsfri för den studerande. Utgifter tillkommer dock för möjliga arbetskläder och arbetsredskap, studiematerial, övrigt material och eventuella kort. Varje bransch informerar skilt om de kostnader som det kan handla om. Läs mera om avgifter här.

Miscellaneous

Inträdeskrav

Avklarad grundskola.

Studiesocial status

Den studerande är berättigad att ansöka om statens studiestöd och resestöd om skolresan är lång.

Målgrupp

Unga företagsamma människor som i framtiden gärna vill jobba med olika serviceuppgifter inom företag. Du kan söka till oss direkt efter högstadiet eller när du är lite äldre och kanske redan vuxen. Livet består ju av livslångt lärande!

Litteratur

Meddelas kursvis

Övrigt

Information om examensvisa krav på hälsotillståndet för denna utbildning hittar du här.

Course name

Datanom - Grundexamen i informations- och kommunikationsteknik

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational Education and Training

Course language

Swedish

Scope

180 kompetenspoäng

Start Date

August 2019

Contactperson

Belinda Rehn

044-739 7803
belinda.rehn@axxell.fi

Charge

Undervisningen är kostnadsfri för den studerande. Utgifter tillkommer dock för möjliga arbetskläder och arbetsredskap, studiematerial, övrigt material och eventuella kort. Varje bransch informerar skilt om de kostnader som det kan handla om. Läs mera om avgifter här.

Miscellaneous

Inträdeskrav

Avklarad grundskola.

Studiesocial status

Den studerande är berättigad att ansöka om statens studiestöd och resestöd om skolresan är lång.

Målgrupp

Unga företagsamma människor som i framtiden gärna vill jobba med olika serviceuppgifter inom företag. Du kan söka till oss direkt efter högstadiet eller när du är lite äldre och kanske redan vuxen. Livet består ju av livslångt lärande!

Litteratur

Meddelas kursvis

Övrigt

Information om examensvisa krav på hälsotillståndet för denna utbildning hittar du här.
Contact

Belinda Rehn

044-739 7803
belinda.rehn@axxell.fi


Application process

Du kan söka till utbildningen i den gemensamma ansökan eller direkt.

Gemensam ansökan ordnas på www.studieinfo.fi i februari/mars. Se närmare om ansökningstiderna och mera info på www.axxell.fi/gea.

Vi har också kontinuerlig ansökan till alla våra utbildningar och du kan söka direkt till utbildningen med ansökningsblanketten nedan. Antagning till utbildningen som startar hösten 2019 sker dock först efter gemensam ansökan på våren. 

Det finns ännu lediga platser till utbildningen som startade hösten 2018! Det är möjligt att hoppa på utbildningen även under pågående läsår. Du kan söka genom att fylla i den elektroniska blanketten nedan. Efter att du lämnat in din ansökan blir du kontaktad av examenshandledaren för en närmare diskussion.