Första ensilageskörden bärgad!

Redan en vecka innan midsommar var hela första skörden ensilage bärgad och balad i Brusaby. I år är det glädjande att säga att det var våra lantstuderande som skötte om hela skördandet, från kross till strängläggning och balning.

Ensilageskördande och balning handlar om maskinkedjor, att maskinerna är lämpligt stora i förhållande till varandra och de traktorer de körs med.

I Brusaby har vi flera olika krossar, bl a en McConnell Flexiwing trädeskross och en Kuhn 3m slåtterkross. Höet räfsas och strängas med en Elho V-Twin 600 och balaren är av märket McHale Fusion 2.