Med naturen som aktad arbetsplats

Att använda sig av naturen utan att förbruka den. Att göra yrke av en hobby som är en kär. Det hör till gemensamma drag för Axxell Brusabys populära utbildningar inom viltvård, vildmarksguidning och naturfotografering.

Joachim Silfver möter upp vid jaktstugan i Tynglax med hundarna Hilma och Börje som energisk välkomstkommitté.

Det är numera här man ofta hittar honom efter att han i samband med pandemin beslöt sadla om efter en lång karriär som kock.

Han har alltid trivts i naturen och skaffade jaktlicens då han för drygt tio år sedan flyttade från Helsingfors till Västnyland. I samband med ett cateringuppdrag på jaktstugan föll bitarna på plats. I dag jobbar han som viltvårdare på stugan samtidigt som han fördjupar sig i branschen genom att studera vid sidan om.

—Jag är urusel på datorer men till all tur är det här en utbildning där det går att visa mycket av sitt kunnande praktiskt, säger han med ett skratt.
Joachim Silfver studerar viltvård och jobbar samtidigt som viltvårdare. Han har bland annat varit med och anlagt våtmarken i bakgrunden. Genom att anlägga våtmark kan man återställa förlorade biotoper.

Naturens mångfald a och o

Samarbetet med jaktstugan ger både honom och andra Axxellstuderande möjlighet att skaffa erfarenhet om saker såsom anläggande av viltåkrar och byggandet av fällor och bon. På den cirka 4 hektar stora våtmarken kan änder häcka tryggt i skydd från främmande rovdjursarter såsom mårdhund och mink tack vare häckningsanordningar som de studerande varit med och gjort.

I Finland har jakt länge främst varit hobbyverksamhet, men bland dem som går Axxell-utbildningen siktar många på att liksom Joachim åtminstone deltid jobba med något som har anknytning till de olika examensdelarna, till exempel hundskolning, vildmarksbespisning eller jakttjänster.

Allt viktigare roll inom branschen spelar åtgärderna med vilka man värnar om olika arters livsmiljö.

—Att jobba för att upprätthålla och förbättra naturens mångfald ger utdelning på många sätt. Om det sedan handlar om att sätta hjortkött på matbordet eller anlägga våtmarker och reglera främmande rovdjursstammar så att fåglarna har det bra. Allt är del av samma helhet, säger Joachim Silfver.

Deltidsstudier möjliggjorde drömmen

Utbildningen till vildmarksguide,Vigu, har erbjudits på Brusaby sedan 1995 och konstant lockat många sökande. Åldersgaffeln är bred och bakgrunden bland de studerande varierande. Gemensamt är önskan att skaffa sig färdigheter om nordiskt friluftsliv och hur man tryggt och säkert rör sig till havs, i fjäll och i skog.

Camilla Sandström som i dag driver ett frilufts- och äventyrsfö-retag tillsammans med sin sambo blev klar med sin Vigu-utbildning för några år sedan.

Det egna frilufts- och äventyrsföretaget sysselsätter numera Vigu-utbildade Camilla Sandström på heltid.
—Helt klart något av det roligaste jag gjort, säger hon.

Med bakgrund som scout var yrket som vildmarksguide länge en dröm.Att den slutligen kunde förverkligas berodde på möjligheten att studera deltid, vid sidan av heltidsjobbet.

—Deltidsupplägget har många fördelar. Man har tid att smälta intrycken mellan träffarna och att ta till sig det man lärt sig, säger hon.
Tålamod och uthållighet är enligt Juhani Laaksonen bra egenskaper för den som vill ägna sig åt naturfotografering.

Hemma i naturen

Ursprungligen var tanken att gå utbildningen för att som sidosyssla kunna ordna några enstaka kurser. Satsningen och engagemanget växte ändå längs vägen och numera sysselsätter det i Jakobstad baserade företaget henne mer eller mindre på heltid. Sommartid genom aktiviteter såsom paddlingsturer och vandringar, vintertid bland annat med långfärdsskridskoåkning, turskidning och föreläsningar.

För Camilla är naturen en plats för återhämtning och lugn och ro, ett andra hem. Samtidigt förser den henne med hennes levebröd.

— Att försöka ta väl hand om det man ska leva av är rätt självklart. Jag hoppas också kunna inspirera alla som deltar i mina aktiviteter, lära ut små saker och påminna om att vi inte har obegränsat med resurser utan behöver vårda naturen.

Gruppen inspirerar

Axxells naturfotografi är med bred marginal den mest omfattande naturfotoutbildningen som erbjuds i Finland. Den riktar sig till personer som förutom passion för fotografering också har ett stort naturintresse samt vana att vistas och röra sig i skog och mark.Till den här kategorin hör bland annat Juhani Laaksonen.

—Jag letade efter en möjlighet att fördjupa min fotohobby och läste en bok av Kirsi MacKenzie som hör till landets mest uppskattade landskapsfotografer. I boken berättade hon om utbildningen hon gått på Axxell vilket också fick upp mina ögon för den, berättar han.

Skolans näromgivning bjuder på många möjligheter till naturfotografering men fotogruppen har även gjort en del resor tillsammans, fotat allt från björnar till biotoper. När den här artikeln publiceras befinner man sig på Lofoten.

Uthållighet gynnar naturfotografen 

Enligt Juhani har gruppen bra sammanhållning. 

—Naturfotografering är rätt ensamt men vi inspirerar och taggar varandra. Att vi alla har olika bakgrund och utgångsläge bidrar till att göra det berikande.

Vilka egenskaper är bra att ha som naturfotograf? Juhani nämner tålamod och uthållighet.

—Själv är jag till exempel ingen morgonmänniska, men vill man föreviga soluppgångar på sommaren är det bara att ta sig i kragen och stiga tidigt upp. För bra bilder ska man också gärna ge sig ut när vädret är som allra sämst.

Trots all möda som läggs ner på jakten efter den perfekta bilden går det aldrig ut över miljön.

— Genom bilderna delar man med sig av fina ögonblick man själv upplevt i naturen. Att ta hänsyn för att kunna fortsätta göra det även i framtiden är rätt självklart, säger Juhani. Utbildningen har gett mod att söka sig till olika fotouppdrag.

Utbildningen har gett mod att söka sig till olika fotouppdrag.

—Som examensarbete kommer jag att ordna en utställning med naturfoton på kommunhuset i Pemar. Utan Axxells naturfotoutbildning skulle det knappast ha blivit av.