Course:
Naturfotografi - Yrkesexamen inom mediebranschen

Detta är en utbildning som förbereder för yrkesexamen inom mediebranschen och har en inriktning på naturfoto. Den senaste gruppen inledde sina studier i maj 2020, men ännu ryms det fler studerande med.

Axxell upprätthåller en unik utbildning som förbereder för yrkesexamen inom mediebranschen med fotografi som kompetensområde. Utbildningen är anpassad för dig som arbetar eller studerar på något annat ställe samtidigt, men har möjlighet att vid sidan om bedriva intensiva studier.

I examen ingår två obligatoriska examensdelar, ”Kännedom om mediebranschens verksamhetsmiljö” 15 kp och ”Behärskande av produktionsprocesserna för fotografering” 55 kp. I dessa examensdelar behandlas allmänt hur det är att jobba inom branschen med kommunikation via olika media och att behärska upphovsrätt. Dessutom behandlas kamerautrustning, bildbehandling och bildproduktion för olika ändamål.

Läs mera om examensdelen "Kännedom om mediebranschens verksamhetsmiljö" i examensgrunderna: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/esitys/2791212/reformi/tutkinnonosat/4323695

Läs mera om examensdelen "Behärskande av produktionsprocesserna för fotografering" https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/esitys/2791212/reformi/tutkinnonosat/3114571

Examen har flera valbara examensdelar. Axxell har valt att erbjuda utbildning inom följande:

”Framställning av naturbilder” 50 kp - läs mera om den i examensgrunderna https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/esitys/2791212/reformi/tutkinnonosat/3114576

"Genomförande av bildbehandling” 30 kp - läs mera om den i examensgrunderna https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/esitys/2791212/reformi/tutkinnonosat/3124725

De två sistnämnda valbara examensdelarna kan bytas ut om man har kunnande eller på egen hand skaffar sig kunnande inom någon av följande examensdelar:

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/esitys/2791212/reformi/tutkinnonosat

Examensdelen "Framställning av naturbilder" innehåller det mesta som hör till detta område. Här blir det både landskapsfotografering och art- och biotopfotografering. Många exkursioner inom hela landet och också i våra grannländer med tex björnfotografering från gömsle och fotografering av skärgårdslandskap. Du får t.ex. fotografera våra stora rovdjur och -fåglar, följa med då tranorna samlas i slättlandskapet och ta del av experters föreläsningar och bildvisningar.

Examen kan avläggas oavsett utbildningen, ifall dina tidigare kunskaper räcker till. I så fall gör du bara yrkesprov för att påvisa ditt kunnande.

Hur förverkligas utbildningen?

Utbildningen är anpassad för dig som arbetar eller studerar på något annat ställe samtidigt men har möjlighet att vid sidan om bedriva intensiva studier.

Vårt geografiska område är Finland och grannländerna, det räcker gott och väl till för att lära sig fotografera i natur. Oftast träffas vi under ett förlängt veckoslut per månad, ibland kan det gälla en veckas kurs – om vi åker längre bort.

För varje studerande görs en personlig utvecklingsplan för kunnande vars målsättning är att fokusera på de saker som deltagaren behöver för att klara examen, och du förväntas delta bara i sådana kursdelar som du behöver, därför varierar dessa kostnader mycket. Du förväntas delta i sådana kursdelar som hjälper dig att utvecklas som fotograf och som du behöver för att klara examen.

Att notera vid ansökning

Denna är en utpräglad utbildning för vuxna och du bör ha ett stort intresse för natur samt vana att vistas och röra dig i skog och mark.

Vid antagningsprocessen uppskattar vi fotograferingsvana och -ambition, naturkunskap – samt vilja att avlägga examen. Detta är ju inte en grundkurs i fotografering utan en yrkesutbildning för dig som tänker dig en framtid inom branschen.

Kostnader

En kursavgift på 450€ tas av alla antagna till utbildningen. Därtill tillkommer kostnader som är relaterat till utbildningen: dina egna resekostnader, kost och logi, ev. materialkostnader samt komplettering av egen fotoutrustning. När vi träffas i Brusaby finns det möjlighet till förmånlig övernattning i våra internatsbyggnader: övernattning i eget rum 20 euro, övernattning i delat rum 15 euro och hyra av lakan och handduk 10 euro.

 


Detailed information

Course name

Naturfotografi - Yrkesexamen inom mediebranschen

Location

Brusabyvägen 2
25700 Kimito

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Scope

2,5 år på deltid inklusive examen

Start Date

04 May 2020

End Date

27 Jan 2023

??.

Contact

Mathias Lönnström

+358 44 739 7285
mathias.lonnstrom@axxell.fi

Charge

En kursavgift på 450€ tas av alla antagna till utbildningen. Arbetslösa betalar halva priset. OBS! Intyg över arbetslöshet från arbetskraftsbyrån bör uppvisas. Därtill tillkommer kostnader som är relaterade till utbildningen: dina egna resekostnader, kost och logi, vissa egna material samt egen fotografisk utrustning som du ännu saknar. För varje studerande görs en personlig studieplan vars målsättning är att fokusera på de saker som deltagaren behöver för att klara examen, och du förväntas delta bara på sådana kursdelar som du behöver, därför varierar dessa kostnader en del.

Miscellaneous

Inträdeskrav

Arbetsprover och fri formulerad motivering till ansökan

Material och utrustning

För att delta i kursen behöver du en digital systemkamera med minst 6 megapixels upplösning och med tillhörande objektiv och ett stadigt stativ. Mer kostsam utrustning såsom teleobjektiv för t.ex. djur- och fågelfotografering rekommenderas att man inte köper innan man sett vad kurskamraterna har och kanske prövat sig fram till vad man själv behöver eller vill ha.

En egen bärbar dator som är lämplig för bildbehandling och mjukvara för bildbehandling (Photoshop undervisas) kommer du också att ha stor nytta av. Som studerande i Axxell får du under din studietid tillgång till Adobe Photoshop CC. Till träffarna i Brusaby kan man gott ta med en stationär dator, men en bärbar dator kan vara bra att ha på våra resor för att säkerhetskopiera och bildbehandla.

Course name

Naturfotografi - Yrkesexamen inom mediebranschen

Location

Axxell i
Axxell i

Brusabyvägen 2
25700 Kimito<()

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Scope

2,5 år på deltid inklusive examen

Start Date

04 May 2020

End Date

27 Jan 2023

??.

Contactperson

Mathias Lönnström

+358 44 739 7285
mathias.lonnstrom@axxell.fi

Förklaring

En kursavgift på 450€ tas av alla antagna till utbildningen. Arbetslösa betalar halva priset. OBS! Intyg över arbetslöshet från arbetskraftsbyrån bör uppvisas. Därtill tillkommer kostnader som är relaterade till utbildningen: dina egna resekostnader, kost och logi, vissa egna material samt egen fotografisk utrustning som du ännu saknar. För varje studerande görs en personlig studieplan vars målsättning är att fokusera på de saker som deltagaren behöver för att klara examen, och du förväntas delta bara på sådana kursdelar som du behöver, därför varierar dessa kostnader en del.

Miscellaneous

Inträdeskrav

Arbetsprover och fri formulerad motivering till ansökan

Material och utrustning

För att delta i kursen behöver du en digital systemkamera med minst 6 megapixels upplösning och med tillhörande objektiv och ett stadigt stativ. Mer kostsam utrustning såsom teleobjektiv för t.ex. djur- och fågelfotografering rekommenderas att man inte köper innan man sett vad kurskamraterna har och kanske prövat sig fram till vad man själv behöver eller vill ha.

En egen bärbar dator som är lämplig för bildbehandling och mjukvara för bildbehandling (Photoshop undervisas) kommer du också att ha stor nytta av. Som studerande i Axxell får du under din studietid tillgång till Adobe Photoshop CC. Till träffarna i Brusaby kan man gott ta med en stationär dator, men en bärbar dator kan vara bra att ha på våra resor för att säkerhetskopiera och bildbehandla.

Course name

Naturfotografi - Yrkesexamen inom mediebranschen

Location

Brusabyvägen 2
25700 Kimito

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Scope

2,5 år på deltid inklusive examen

Start Date

04 May 2020

End Date

27 Jan 2023

??.

Contactperson

Mathias Lönnström

+358 44 739 7285
mathias.lonnstrom@axxell.fi

Charge

En kursavgift på 450€ tas av alla antagna till utbildningen. Arbetslösa betalar halva priset. OBS! Intyg över arbetslöshet från arbetskraftsbyrån bör uppvisas. Därtill tillkommer kostnader som är relaterade till utbildningen: dina egna resekostnader, kost och logi, vissa egna material samt egen fotografisk utrustning som du ännu saknar. För varje studerande görs en personlig studieplan vars målsättning är att fokusera på de saker som deltagaren behöver för att klara examen, och du förväntas delta bara på sådana kursdelar som du behöver, därför varierar dessa kostnader en del.

Miscellaneous

Inträdeskrav

Arbetsprover och fri formulerad motivering till ansökan

Material och utrustning

För att delta i kursen behöver du en digital systemkamera med minst 6 megapixels upplösning och med tillhörande objektiv och ett stadigt stativ. Mer kostsam utrustning såsom teleobjektiv för t.ex. djur- och fågelfotografering rekommenderas att man inte köper innan man sett vad kurskamraterna har och kanske prövat sig fram till vad man själv behöver eller vill ha.

En egen bärbar dator som är lämplig för bildbehandling och mjukvara för bildbehandling (Photoshop undervisas) kommer du också att ha stor nytta av. Som studerande i Axxell får du under din studietid tillgång till Adobe Photoshop CC. Till träffarna i Brusaby kan man gott ta med en stationär dator, men en bärbar dator kan vara bra att ha på våra resor för att säkerhetskopiera och bildbehandla.Contact

Mathias Lönnström

+358 44 739 7285
mathias.lonnstrom@axxell.fi


Application process

Den senaste gruppen inledde sina studier i maj 2020, men ännu ryms det fler studerande med.

För att ansöka skall du fylla i ansökningsblanketten nedan. Du skall även skicka in fem (5) fria arbetsprover (digitala utskrifter – OBS ej filer elektroniskt!) samt bifoga en A4-sida där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen. Målet med arbetsproverna är att se ditt fotografiska uttryckssätt och -nivå.

Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten. Sänd A4 om dig själv och 5 bilder till adressen: Axxell Brusaby, Naturfoto, Brusabyvägen 2, 25700 Kimito.

Om du är arbetslös arbetssökande, kontakta TE-byrån för att kontrollera stödmöjligheterna innan du söker.