4D hjälper öppna dörrar till det finländska arbetslivet

Att studera och ta klivet in i det finländska arbetslivet kan vara utmanande om man kommer från en annan kultur och har ett annat modersmål än svenska eller finska. Genom Axxell-utbildningen 4D blir examen och arbetsliv inom räckhåll för fler.

Ekenäsbon Asia Khidir, som ursprungligen kommer från norra Irak, har gått den svenskspråkiga 4 delar-utbildningen som startade hösten 2020. Hon har tidigare studerat vid Axxells restaurang- och cateringutbildning men koncentrerade sig då på yrkesämnena. Det gav henne anställning i ett storkök, men då jobbet upphörde på grund av pandemin beslöt hon sig för att komplettera sin utbildning med de gemensamma examensdelarna som ännu fattades. Tack vare 4D har hon nu en komplett grundexamen, något hon hoppas ska förbättra hennes chanser på arbetsmarknaden.

– I ett senare skede skulle jag vilja utbilda mig till bagare, men det får vänta. Först vill jag hitta ett nytt jobb, säger hon.

4 delar-utbildningen har varit bra och nyttig på många sätt.

– Jag har lärt mig använda dator och att läsa svenska böcker. Det enda som egentligen varit jobbigt är att mycket av studierna delvis varit på distans på grund av coronapandemin.

Kontakt till arbetslivet

Till målen med 4D-utbildningen hör att ge fler studerande möjlighet att i likhet med Asia Khidir avlägga en hel examen.

– De gemensamma examensdelarna är ofta ganska språkfokuserade och kan vara tungrodda för den som har ett annat modersmål. På den här utbildningen får de studerande mer hjälp och stöd, samtidigt som man tar i beaktande att det handlar om vuxna människor som kan ha mycket livs- och arbetserfarenhet från tidigare, säger läraren Mariann Hilli.

Under den sex månader långa utbildningen studerar deltagarna språk, samhälle och arbetsliv. Den finländska arbetskulturen blir bekant i praktiken genom examensdelen som är förlagd till en arbetsplats inom en bransch som intresserar.

– Steget från studier till arbetsliv som kan upplevas som svårt underlättas om det finns en kontakt till arbetslivet och till riktiga arbetsplatser, säger Mariann Hilli.

Ger bra grund

– 4D ger en tid att tänka och känna efter vad det är man vill studera eller jobba med, säger Irina Reshetnikova som i likhet med Asia Khidir är nöjd med att ha gått utbildningen.

Irina har en bakgrund som språklärare och varit med och ordnat språkkurser för ryska studerande på Lärkkulla Folkakademi i Karis. Det vill hon fortsätta med bara pandemin släpper greppet, men då med Finland som bas i stället för Ryssland.

– Ska man jobba i Finland är det viktigt att ha en finländsk examen. Genom utbildningen vid Axxell har jag också fått lära mig mycket om arbetslivet och –kulturen i Finland som jag tror jag kommer att ha nytta av, säger hon.


Med erfarenheterna och delexamen från 4D-utbildningen i bagaget fortsätter studierna vid Axxell för hennes del. Avsikten är att avlägga en yrkesexamen i turism.

– Om jag inte hade gått 4 delar-utbildningen vet jag inte om jag hade klarat antagningsintervjun. Till det som också är bra med 4D hör att det ger möjlighet att bekanta sig med de andra utbildningarna som Axxell erbjuder, säger Irina Reshetnikova.

4D-utbildningen ordnas både på svenska och finska vid Axxell i Karis och startar nästa gången i april 2021.

Text och bilder: Agneta Sjöblom

Är du intresserad av utbildningen? Nya utbildningar startar några gånger per år. Ansökan och mera information om nästa utbildning hittar du här