Axxells e-utbildning avhjälper brist på barnskötare

Axxells e-utbildning för barnledare kan beskrivas som en succé.

– Vi visste att det fanns ett behov av utbildningen, men intresset har överstigit våra förväntningar, säger läraren och utbildningsledaren Sofia Sjöblom.

Utbildningen inleddes i maj i fjol och de fyra grupper som startat sedan dess har alla haft 25–35 studerande var. Också gruppen som startar i höst har redan många sökande, trots att marknadsföringen inte kommit i gång.

Deltagarna kommer från hela Svenskfinland och genom sitt upplägg har e-utbildningen också lyckats locka ålänningar, som därmed slipper pendlandet. Allra störst är intresset ändå i huvudstadsregionen där bristen på behöriga, svenskspråkiga barnskötare varit ett påtagligt problem. Det har till och med talats om kris då svenskspråkiga barn på grund av bristen blivit hänvisade till finskspråkiga daghem.

Självstudier med tät kontakt

Som namnet antyder är e-utbildningen något som främst sker online och på distans. Målgruppen är personer som redan har ett jobb inom småbarnspedagogiken.

Upplägget följer ett veckoschema med inspelade videoföreläsningar, inlämningsuppgifter samt e-träffar där de studerande kan diskutera med varandra i mindre grupper och bolla tankar och idéer. Några fysiska träffar komma också att ingå så fort pandemin släppt greppet.

– Även om det är mycket självstudier har vi från skolans sida tät kontakt till de studerande. De ska känna att vi finns där för dem om de behöver hjälp och stöd, säger Sofia Sjöblom.

Någon skild praktik behöver deltagarna inte avlägga eftersom de redan jobbar i branschen. Det gör att utbildningen är kortare än vanligt, och kan avläggas på cirka ett år, beroende på tidigare utbildningar och arbetserfarenhet.

Bra sätt att få behörighet

Noora Nurmi, 22, jobbar på ett daghem i Esbo och hör till dem som började utbildningen förra våren och nu får sin examen. Hon är utbildad djurskötare men halkade in på daghemsjobbet och märkte att det är småbarnspedagogiken hon vill satsa på.

– Jag hade först tänkt studera till närvårdare på läroavtal för att få den rätta behörigheten, men i och med att jag jobbat så kort tid var det inte möjligt. På tips från vår enhetschef sökte jag till Axxells e-utbildning i stället och den har passat mig jättebra.

E-utbildningen för barnskötare är något hon kan rekommendera även åt andra.

– Eftersom jag studerat vid Axxell tidigare var jag bekant med studieplattformen, vilket jag haft nytta av. Du måste själv kunna planera din tid för att hinna med allt, men i övrigt tror jag att studierna passar vem som helst som har en färdig arbetsplats och ett intresse att utbilda sig.

Jobbanpassat

Responsen från olika håll, inklusive en undersökning gjord av yrkeshögskolan Haaga-Helia, tyder på att de studerande är nöjda med utbildningen.

– Det som framförallt uppskattas är att man kan jobba samtidigt och inte behöver ta studieledigt. E-träffarna ordnas lördagar eller kvällstid och utbildningen är med andra ord väldigt jobbanpassad, säger Sofia Sjöblom.

Från Axxells sida handlar utbildningen om en målmedveten satsning vilket också syns i rekryteringen. Två nya lärare och en examenshandledare anställdes i fjol och inför hösten har skolan anställt ytterligare tre lärare på deltid – alla med uppgiften att i huvudsak ägna sig åt e-utbildningen för barnledare.

Utöver e-utbildningen erbjuder Axxell fortsättningsvis möjligheten att studera till barnledare genom flerformsstudier. Flerformsstudierna riktar sig i första hand till personer som är nya i branschen och innebär mer närstudier och en längre studietid än e-utbildningen.

Text: Agneta Sjöblom