Studiegången

Utbildningens förverkligande

Utbildningen sker till största delen i fält i olika spännande naturmiljöer i Finland och i grannländerna. Målet med denna unika fotoutbildning är att så många som möjligt skall klara av att få en godkänd specialyrkesexamen för fotograf, med natur som specialitet. 

Undervisningsspråket är svenska (en del gästfotografer har finska/engelska som språk).

Delkurserna återkommer ungefär en gång/månad och varierar i längd mellan två till sju dagar. En typisk närstudieträff utgörs av tre till fyra intensiva dygn, från torsdag-/fredag morgon till söndag eftermiddag.

Naturfotokursens högkvarter hittas i Axxells utrymmen i Kimito, Åboland. Under kursens gång kan Du när som helst boka in dig till vårt "digitala fotolabb" och skriva ut bilder (max. A2) för egna fotoutställningar och kommande examensportfolier.

Under det första året ges företräde för examensdelen "Basfärdighet för yrkesfotograf" som är obligatorisk för den som inte har avlagt yrkesexamen för fotografer. Här ingår bl.a. digitalt arbete, studiofotografering, kommersiellt arbete samt en introduktionskurs i foto- och kamerakunskap. I samband med de flesta kursveckoslut finns det tid för naturfotografering i fält.

Kursinnehållet under det andra året fokuserar på, förutom fortsatt fotografering i fält i olika miljöer, arbete med utställningar, publikationer och allt som kan utnyttjas för de arbetsprover som behövs för att du skall kunna avlägga specialyrkesexamen för naturfotograf. Personlig handledning ges både i fält och via internet.

Individuella studier mot examen

Dina studier skräddarsys så att du kan delta i de kursdelar där du behöver förkovra dig och lämna bort sådant som du kan från tidigare. Kursens mål är att ge dig så goda förutsättningar som möjligt att klara specialyrkesexamen för fotograf (med natur som specialitet). För att klara denna examen krävs ett stort engagemang, en stark vilja och massor av övning på egen hand. Fotografering är ett hantverk som kräver ständig övning.

Artkännedom och friluftsteknik är en självklar och viktig del av en naturfotografs specialkunnande. Det är därför viktigt att du parallellt med utbildningen övar detta, allt enligt individuella behov.

Specialyrkesexamen

Under utbildningens gång kan du avlägga (delar av/eller hela) Specialyrkesexamen för fotograf med naturfoto som kompetensområde. Detta examenstillfälle är en form av lärdomsprov där du kan få din yrkesskicklighet utvärderad. Utbildningsstyrelsen har utarbetat detaljerade föreskrifter hur detta går till.  Ett deltagande i detta examenstillfälle kräver inte att du måste gå denna förberedande kurs hos oss; om du redan har detta kunnande kan du helt och hållet koncentrera dig på examenstillfället under vår handledning. Läs mera om examen här.

Lärare och handledare

Huvudlärare och kurskoordinator för utbildningen är Håkan Eklund som jobbat med vuxenutbildning i 30 års tid, (Fiji Islands/Uganda/Botswana etc.), fotograferat natur under fyra decennier och publicerat ca 1000 illustrerade artiklar i tidskrifter och dagspress. Han fungerar som chefredaktör, bildredaktör och fotograf för tidskriften Skärgård (på deltid) sen hösten 2000 och leder tillsammans med Paul Söderholm Fotoskolan vid Hangö sommaruniversitet. Eklunds fotoblogg "Med leriga skor" är en av de tio mest lästa på www.fotosidan.se.

Under kursens gång kommer du att möta ett stort antal etablerade och inspirerande gästfotografer och specialister inom olika till kursen relaterade områden.