Vad gör studerande på vårbruket i brusaby?

Vårbruket är i full gång i Brusaby. Det betyder mycket praktisk utbildning för alla lantbruksstuderande. 

Här sås rajgräs med skoljordbrukets nya såmaskin. Johan Börman övervakar arbetet.

I Brusaby utför studerande så mycket av arbetena på skoljordbruket som möjligt. Schemat är lagt så det skall vara så mycket praktisk undervisning som möjligt under vårbruket och i skördetider. Under sin studietid deltar alla studerande på lantbruksutbildningen i alla arbetsmoment.

Thelma Jurvelin rensar kvickrot från skolans ekologiska jordbruk i Strömma.

En del av våra studerande kommer förstås från jordbruksfamiljer. Där är vi flexibla så att man också kan utföra arbetena som praktik på egen gård.

Det fina vädret har gjort att största delen av vårarbetena redan är gjorda. I år hör vete, råg och sockerbeta till säljgrödorna på det konventionella jordbruket. På det ekologiska jordbruket i Strömma odlas i år råg och bondböna.

Thelma Jurvelin trivs i traktorn ute på åkern.