Course:
Djurskötare på klinik - Yrkesexamen i djurskötsel


Detailed information

Course name

Djurskötare på klinik - Yrkesexamen i djurskötsel

Location

Brusabyvägen 2
25700 Kimito

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Scope

150 kp (ca 1,5 år)

Start Date

01 Aug 2020

Last day to apply

15 May 2020

Contact

Kadi Lilloja

044-7397281
kadi.lilloja@axxell.fi

Charge

Utbildingen kostar 900€. Arbetslösa betalar halva priset. OBS! Intyg över arbetslöshet från arbetskraftsbyrån bör uppvisas.

Miscellaneous

Inträdeskrav

Minst 18 år och andra stadiets utbildning (grundexamen eller gymnasium)

Course name

Djurskötare på klinik - Yrkesexamen i djurskötsel

Location

Axxell i
Axxell i

Brusabyvägen 2
25700 Kimito<()

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Scope

150 kp (ca 1,5 år)

Start Date

01 Aug 2020

Last day to apply

15 May 2020

Contactperson

Kadi Lilloja

044-7397281
kadi.lilloja@axxell.fi

Förklaring

Utbildingen kostar 900€. Arbetslösa betalar halva priset. OBS! Intyg över arbetslöshet från arbetskraftsbyrån bör uppvisas.

Miscellaneous

Inträdeskrav

Minst 18 år och andra stadiets utbildning (grundexamen eller gymnasium)

Course name

Djurskötare på klinik - Yrkesexamen i djurskötsel

Location

Brusabyvägen 2
25700 Kimito

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Scope

150 kp (ca 1,5 år)

Start Date

01 Aug 2020

Last day to apply

15 May 2020

Contactperson

Kadi Lilloja

044-7397281
kadi.lilloja@axxell.fi

Charge

Utbildingen kostar 900€. Arbetslösa betalar halva priset. OBS! Intyg över arbetslöshet från arbetskraftsbyrån bör uppvisas.

Miscellaneous

Inträdeskrav

Minst 18 år och andra stadiets utbildning (grundexamen eller gymnasium)


Contact

Kadi Lilloja

044-7397281
kadi.lilloja@axxell.fi


Application process

Fyll i den elektroniska blanketten nedan för att söka till utbildningen.