Course:
Djurskötare på klinik - Yrkesexamen i djurskötsel

Utbildning för yrkesexamen i djurskötsel, ny utbildning startar hösten 2019!

Som djurskötare på en djurklinik har du många uppgifter. Förutom att bistå veterinären vid undersökningen och vården av djuren, assistera vid operationer och sköta narkosövervakningen, har du dessutom hand om bl.a. kundbetjäningen och hygienen på kliniken. Skolan har en egen smådjursklinik (länk) och ett djurhus med ca 60 djurarter. Vi skolar också assistenthundar för rörelsehindrade personer.

Till en typisk djurklinik kommer förutom hundar och katter även mindre djur, såsom kaniner, marsvin och andra gnagare, och ibland även ormar, ödlor och fåglar. Vårt utbildningsprogram erbjuder dig utmärkta möjligheter att fördjupa dina kunskaper i vården av såväl friska som sjuka keldjur, och öppnar dörrarna till det omväxlande och spännande djurskötaryrket! Du kan också efter examen jobba med produktionsdjur eller på en hästklinik.

Det är möjligt att avlägga yrkesexamen direkt ifall man har flera års arbetserfarenhet på en djurklinik. I de flesta fall behöver man dock skaffa sig mångsidiga kunskaper för att klara av examen. För detta ändamål ordnar vi en förberedande utbildning. För att klara av att avlägga examen bör du ha fyllt 18 år och helst ha en examen i grunden (t.ex. grund-, student-, yrkes- eller specialyrkesexamen) eller arbetserfarenhet.

Utbildningen för djurskötare på kliniker är 1,5 år. Utbildningen är smådjursinriktad. Den startar årligen på hösten.Utöver närstudier består utbildningen av perioder ute i arbetslivet, vilket betyder att man utför en arbetspraktik på valbar djurklinik. Detta studieupplägg möjliggör effektiva studier så du snabbt kommer ut i arbete.

Förberedande utbildningen kostar 900€ i sin helhet. Utöver det bör man räkna med att köpa en del studielitteratur som vi använder och rekommenderar.

Det finns möjlighet att anhålla om hyresboende på skolans internat i delat rum. Mer info om kostnader kring detta ger kansliet (tel 029 001 7275 eller e-post brusaby@axxell.fi ).

Läs mera om djuren och smådjurskliniken

Det är möjligt att studera på läroavtal. Kontakta läroavtalsbyrån vid Axxell, Anders Levin tfn 044 739 7782 eller anders.levin@axxell.fi


Detailed information

Course name

Djurskötare på klinik - Yrkesexamen i djurskötsel

Location

Brusabyvägen 2
25700 Kimito

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Scope

150 kp (ca 1,5 år)

Start Date

12 Aug 2019

Last day to apply

17 May 2019

Contact

Kadi Lilloja

044-7397281
kadi.lilloja@axxell.fi

Charge

Utbildingen kostar 900€. Arbetslösa betalar halva priset. OBS! Intyg över arbetslöshet från arbetskraftsbyrån bör uppvisas.

Miscellaneous

Inträdeskrav

Minst 18 år och andra stadiets utbildning (grundexamen eller gymnasium)

Course name

Djurskötare på klinik - Yrkesexamen i djurskötsel

Location

Axxell i
Axxell i

Brusabyvägen 2
25700 Kimito<()

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Scope

150 kp (ca 1,5 år)

Start Date

12 Aug 2019

Last day to apply

17 May 2019

Contactperson

Kadi Lilloja

044-7397281
kadi.lilloja@axxell.fi

Förklaring

Utbildingen kostar 900€. Arbetslösa betalar halva priset. OBS! Intyg över arbetslöshet från arbetskraftsbyrån bör uppvisas.

Miscellaneous

Inträdeskrav

Minst 18 år och andra stadiets utbildning (grundexamen eller gymnasium)

Course name

Djurskötare på klinik - Yrkesexamen i djurskötsel

Location

Brusabyvägen 2
25700 Kimito

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Scope

150 kp (ca 1,5 år)

Start Date

12 Aug 2019

Last day to apply

17 May 2019

Contactperson

Kadi Lilloja

044-7397281
kadi.lilloja@axxell.fi

Charge

Utbildingen kostar 900€. Arbetslösa betalar halva priset. OBS! Intyg över arbetslöshet från arbetskraftsbyrån bör uppvisas.

Miscellaneous

Inträdeskrav

Minst 18 år och andra stadiets utbildning (grundexamen eller gymnasium)


Contact

Kadi Lilloja

044-7397281
kadi.lilloja@axxell.fi


Application process

Fyll i den elektroniska blanketten nedan för att söka till utbildningen.