Utbildning:
Djurskötare på kliniker - Yrkesexamen för djurskötare

Utbildning

Förberedande utbildning för yrkesexamen för djurskötare, kompetensområdet djurskötsel på kliniker.

Som djurskötare på en djurklinik har du många uppgifter. Förutom att bistå veterinären vid undersökningen och vården av djuren, assistera vid operationer och sköta narkosövervakningen, har du dessutom hand om bl.a. kundbetjäningen och hygienen på kliniken. Skolan har en egen smådjursklinik (länk) och ett djurhus med ca 60 djurarter. Vi skolar också assistenthundar för rörelsehindrade personer.

Till en typisk djurklinik kommer förutom hundar och katter även mindre djur, såsom kaniner, marsvin och andra gnagare, och ibland även ormar, ödlor och fåglar. Vårt utbildningsprogram erbjuder dig utmärkta möjligheter att fördjupa dina kunskaper i vården av såväl friska som sjuka keldjur, och öppnar dörrarna till det omväxlande och spännande djurskötaryrket! Du kan också efter examen jobba med produktionsdjur eller på en hästklinik.

Det är möjligt att avlägga yrkesexamen direkt ifall man har flera års arbetserfarenhet på en djurklinik. I de flesta fall behöver man dock skaffa sig mångsidiga kunskaper för att klara av examen. För detta ändamål ordnar vi en förberedande utbildning. För att klara av att avlägga examen bör du ha fyllt 18 år och helst ha en examen i grunden (t.ex. grund-, student-, yrkes- eller specialyrkesexamen) eller arbetserfarenhet.

Den föreberedande utbildningen för djurskötare på kliniker är 1,5 år, sammanlagt 64 studieveckor. Den startar årligen på hösten. Varje läsår består av 5 perioder (ca 8 veckor) bestående av olika kurser som knyter till någon av de tre examensdelarna som ingår i examen:

3.1 Skötsel av djur och omsorg om deras välmående på en djurklinik
3.2 Kliniskt vårdarbete på en djurklinik
3.3 Kundbetjänings- och arbetslivsfärdigheter för en djurskötare på klinik

Utöver detta består 3 perioder av inlärning i arbete, vilket betyder att man utför en arbetspraktik på valbar djurklinik, sammanlagt alltså 24 studieveckor.

Detta studieupplägg möjliggör effektiva studier så du snabbt kommer ut i arbete.

Förberedande utbildningen kostar 900€ i sin helhet och själva examen 58€. Utöver det bör man räkna med att köpa en del studielitteratur som vi använder och rekommenderar.

Det finns möjlighet att anhålla om hyresboende på skolans internat i delat rum. Mer info om kostnader kring detta ger kansliet (tel 029 001 7275 eller e-post brusaby@axxell.fi ).

Läs mera om djuren och smådjurskliniken


Utbildningens detaljinformation

Utbildningens namn

Djurskötare på kliniker - Yrkesexamen för djurskötare

Adress där utbildning ordnas

Brusabyvägen 2
25700 Kimito

Utbildningens typ

Vuxenutbildning

Utbildningsspråk

Svenska

Omfattning

64 sv (ca 1,5 år)

Startdatum

14 aug 2017

Sista ansökan

26 maj 2017

Kontaktperson

Kadi Lilloja
Brusabyvägen 2, 25700 Kimito
044-7397281
kadi.lilloja@axxell.fi

Kostnad

Förberedande utbildningen i sin helhet kostar 900€. Examensavgift 58€.

Övrigt

Inträdeskrav

Minst 18 år och andra stadiets utbildning (grundexamen eller gymnasium)

Examinationsform

Vuxenutbildning: Förberedande utbildning för yrkesexamen för djurskötare, kompetensområdet djurskötsel på kliniker

Utbildningens namn

Djurskötare på kliniker - Yrkesexamen för djurskötare

Adress där utbildning ordnas

Axxell i
Axxell i

Brusabyvägen 2
25700 Kimito<()

Utbildningens typ

Vuxenutbildning

Utbildningsspråk

Svenska

Omfattning

64 sv (ca 1,5 år)

Startdatum

14 aug 2017

Sista ansökan

26 maj 2017

Kontaktperson

Kadi Lilloja
Brusabyvägen 2, 25700 Kimito
044-7397281
kadi.lilloja@axxell.fi

Förklaring

Förberedande utbildningen i sin helhet kostar 900€. Examensavgift 58€.

Övrigt

Inträdeskrav

Minst 18 år och andra stadiets utbildning (grundexamen eller gymnasium)

Examinationsform

Vuxenutbildning: Förberedande utbildning för yrkesexamen för djurskötare, kompetensområdet djurskötsel på kliniker

Utbildningens namn

Djurskötare på kliniker - Yrkesexamen för djurskötare

Adress där utbildning ordnas

Brusabyvägen 2
25700 Kimito

Utbildningens typ

Vuxenutbildning

Utbildningsspråk

Svenska

Omfattning

64 sv (ca 1,5 år)

Startdatum

14 aug 2017

Sista ansökan

26 maj 2017

Kontaktperson

Kadi Lilloja
Brusabyvägen 2, 25700 Kimito
044-7397281
kadi.lilloja@axxell.fi

Kostnad

Förberedande utbildningen i sin helhet kostar 900€. Examensavgift 58€.

Övrigt

Inträdeskrav

Minst 18 år och andra stadiets utbildning (grundexamen eller gymnasium)

Examinationsform

Vuxenutbildning: Förberedande utbildning för yrkesexamen för djurskötare, kompetensområdet djurskötsel på kliniker


Kontaktperson

Kadi Lilloja
Brusabyvägen 2, 25700 Kimito
044-7397281
kadi.lilloja@axxell.fi


Ansökningsförfarande