Koulutus:
Mentalhälsoarbete och missbrukarvård - Specialyrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård (delexamen)


Koulutuksen tiedot

Koulutuksen nimi

Mentalhälsoarbete och missbrukarvård - Specialyrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård (delexamen)

Koulutus järjestetään osoitteessa

Bangatan 75
10300 Karis

Koulutuksen tyyppi

Erikoisammattitutkinto

Koulutuskieli

Ruotsi

Alkupäivämäärä

20 tammi 2022

Loppupäivämäärä

26 elo 2022

Viimeinen hakupäivä

05 tammi 2022

Yhteyshenkilö

Petra Baarman

044-739 7631
petra.baarman@axxell.fi

Hinta

112.5€

Muut tiedot

Krav på hälsa och funktionsförmåga

Enligt lagen om yrkesutbildning(531/2017) kan en studerandes hälsotillstånd eller ett tidigare beslut om indragning av studierätt påverka/hindra antagning som studerande vid Axxell inom social- och hälsovårdsbranschen, pedagogisk verksamhet och handledning och sjöfart. De hälsokrav som gäller respektive bransch samt bestämmelser om indragning av studierätten hittar du här (pdf).

Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen eller pedagogisk verksamhet och handledning skall på begäran visa upp ett utdrag ur straffregistret inför inlärning i arbete-perioder där de i väsentlig grad kommer i kontakt med minderåriga. Utdrag ur straffregistret uppvisas åt handledande läraren.

Koulutuksen nimi

Mentalhälsoarbete och missbrukarvård - Specialyrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård (delexamen)

Koulutus järjestetään osoitteessa

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Koulutuksen tyyppi

Erikoisammattitutkinto

Koulutuskieli

Ruotsi

Laajuus

Alkupäivämäärä

20 tammi 2022

Loppupäivämäärä

26 elo 2022

Viimeinen hakupäivä

05 tammi 2022

Yhteystietohenkilö

Petra Baarman

044-739 7631
petra.baarman@axxell.fi

Hinta

112.5€

Muut tiedot

Krav på hälsa och funktionsförmåga

Enligt lagen om yrkesutbildning(531/2017) kan en studerandes hälsotillstånd eller ett tidigare beslut om indragning av studierätt påverka/hindra antagning som studerande vid Axxell inom social- och hälsovårdsbranschen, pedagogisk verksamhet och handledning och sjöfart. De hälsokrav som gäller respektive bransch samt bestämmelser om indragning av studierätten hittar du här (pdf).

Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen eller pedagogisk verksamhet och handledning skall på begäran visa upp ett utdrag ur straffregistret inför inlärning i arbete-perioder där de i väsentlig grad kommer i kontakt med minderåriga. Utdrag ur straffregistret uppvisas åt handledande läraren.

Koulutuksen nimi

Mentalhälsoarbete och missbrukarvård - Specialyrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård (delexamen)

Koulutus järjestetään osoitteessa

Bangatan 75
10300 Karis

Koulutuksen tyyppi

Erikoisammattitutkinto

Koulutuskieli

Ruotsi

Laajuus

Alkupäivämäärä

20 tammi 2022

Loppupäivämäärä

26 elo 2022

Viimeinen hakupäivä

05 tammi 2022

Yhteystietohenkilö

Petra Baarman

044-739 7631
petra.baarman@axxell.fi

Hinta

112.5€

Muut tiedot

Krav på hälsa och funktionsförmåga

Enligt lagen om yrkesutbildning(531/2017) kan en studerandes hälsotillstånd eller ett tidigare beslut om indragning av studierätt påverka/hindra antagning som studerande vid Axxell inom social- och hälsovårdsbranschen, pedagogisk verksamhet och handledning och sjöfart. De hälsokrav som gäller respektive bransch samt bestämmelser om indragning av studierätten hittar du här (pdf).

Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen eller pedagogisk verksamhet och handledning skall på begäran visa upp ett utdrag ur straffregistret inför inlärning i arbete-perioder där de i väsentlig grad kommer i kontakt med minderåriga. Utdrag ur straffregistret uppvisas åt handledande läraren.