ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Opettajat työelämässä

Ammatillisen koulutuksen opettajalla tulee olla soveltuva korkeakoulututkinto, alaltaan vähintään 3 vuoden työkokemus (sosiaali- ja terveydenhuollossa vähintään 5 vuotta) sekä opettajan pätevyys.

Taitavaan opettajakuntaamme kuuluu n. 200 opettajaa, ja n. 70 %:lla heistä on muodollinen pätevyys. Luku on koko ajan noususuunnassa. Osa opettajista on toiminut pitkään koulumaailmassa, osa lyhyempään, mutta kaikilla on taustaa omasta ammatistaan, omalta alaltaan. Opettajakuntamme seuraa aktiivisesti oman alansa tapahtumia, ja he pitävät aktiivisesti yhteyttä työelämään vierailemalla työpaikoilla ja tapaamalla työssäoppimisjaksoilla olevia opiskelijoita, heillä on työpaikoille sijoitettua opetusta ja he osallistuvat erilaisiin yhteistyöhankkeisiin työelämän kanssa jne.  Strategiassamme todetaan, että kaikkien opettajiemme pitäisi työskennellä käytännön työelämässä kuukauden tai pari. Meidän on kuitenkin löydettävä menettelytavat kustannusten jakamiseen koulun ja työpaikan kesken niiltä ajoilta, jolloin opettajat toimivat käytännön työelämässä. Selvitämme myös mahdollisuuksia kolmannen maksavan osapuolen saamiseksi mukaan. Onko työpaikkanne kiinnostunut saamaan opettajamme työhön kanssanne kuukaudeksi tai kahdeksi? Ottakaa siinä tapauksessa yhteyttä Lillemor Norrenaan, puh. 044-739 7356, sähköposti: lillemor.norrena@axxell.fi, niin hän neuvoo eteenpäin.