Axxell söker lärare i el- och automationsteknik till Pargas

Axxell i Pargas, verksam på Vapparvägen 4 ordnas yrkesutbildning för såväl ungdomar som vuxna. Där utbildar vi framtidens yrkesproffs inom fem attraktiva branscher och satsar i vår verksamhet på att beakta näringslivets behov och bedriver sådan verksamhet som gagnar utvecklingen i vår region. Enhetens mångsidighet innebär en intressant och varierande arbetsmiljö. Mera info om Axxell Pargas hittar du på enhetens egna webbsida.

Inom ramen för grundexamen inom el- och automationsbranschen söker vi en

Lärare

Arbetsställe: Pargas

Behörighetskrav för befattningen enligt förordning om behörighetsvillkor för personal inom utbildningsväsendet (968/1998). Detta innebär lämplig högskolexamen, minst tre års arbetserfarenhet i branschen samt lärarbehörighet. Vi önskar att du har en bred arbetserfarenhet inom el- och automationsteknik.

Lön enligt Kollektivavtal för den privata undervisningsbranschen. Prövotid på 4 månader tillämpas.

Arbetet inleds 1.8.2019 och är tillsvidare.

Den som anställs bör uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 3§ Lag on kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002).

För närmare information om befattningen kontakta enhetschef Susanne Karlsson, tfn 044-739 7221.

Vi ser fram emot din skriftliga ansökan senast fredagen den 12.4.2019 kl 15.00.  Sänd din ansökan per e-post till hr@axxell.fi . Skriv el-lärare och ditt efternamn och förnamn i meddelandefältet. (modell: el-lärare Kalle Ström)

Till din ansökan skall du bifoga intyg och betyg som stärker din behörighet. Vi behöver:

  1. betyg över yrkesmässig behörighet ex. ingenjör YH
  2. betyg över lärarbehörighet
  3. intyg över arbetserfarenhet (3år i branschen)

Lue lisää


Axxell söker lärare inom bilbranschen till Karis

Axxell utbildar fordonsmekaniker inom ramen för grundexamen inom bilbranschen. Våra bilstuderande lär sig bl.a. service av bilar och motorcyklar, reparation av bilar samt mätning och reparation av...

Lue lisää

Axxell söker VVS-lärare till Karis

Axxell utbildar rörmontörer inom ramen för grundexamen inom husteknik. Våra VVS-studerande lär sig installera vatten-, värme- och avloppssystem och de lär sig injustering och underhåll av olika...

Lue lisää


Axxell söker frisörlärare till Karis

Axxell i Karis erbjuder utbildning för unga, vuxna, företag och samfund. Vi beaktar näringslivets behov och bedriver sådan verksamhet som gagnar utvecklingen i vår region. Inom ramen för grundexamen...

Lue lisää

Axxell söker datanomlärare till Karis

Axxell i Karis erbjuder utbildning för unga, vuxna, företag och samfund. Vi beaktar näringslivets behov och bedriver sådan verksamhet som gagnar utvecklingen i vår region. En nyhet från hösten är...

Lue lisää


Axxell söker kock till Karis

I Raseborg har Axxell tre olika enheter – Handel och service, Teknik samt Pedagogik, social- och hälsovård. Axxell i Karis utbildar såväl vuxna som unga. Till Axxell i Karis söker vi nu en kock till...

Lue lisää

Axxell MKK rekrytoi uusia suomen kielen opettajia

Axxell järjestää aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen alkuvaiheen koulutuksia Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla sekä ammatillisiin opintoihin suuntaavia kotoutumiskoulutuksia. Etsimme...

Lue lisää


Axxell söker handledare till Karis

Axxell Pedagogik, social och hälsovård anställer en personlig handledare till Karis Handledare Personlig handledare inom grundexamen inom social och hälsovårddsbranschen, närvårdare. Anställningen...

Lue lisää

Axxell hakee vahtimestaria Aboa Maren koulutuskeskukseen Turussa

Keskuksessa on toisen asteen koulutusta (Axxell) ja ammattikorkeakoulu koulutusta (Novia) sekä kurssitoimintaa. Koulutuskeskuksen tilat käsittävät 3500 neliötä Auriga talossa Turun sataman...

Lue lisää


Axxell söker lokalvårdare till Pargas

Axxell i Pargas söker en vikarierande lokalvårdare Anställningen påbörjas enligt överenskommelse och sträcker sig till 31.5.2019, med möjlig förlängning. Lokalvårdarens arbete är både självständigt...

Lue lisää

Axxell söker lärare för utbildningen till lokalvårdare i Karis

Axxell i Karis erbjuder utbildning för unga, vuxna, företag och samfund. Vi beaktar näringslivets behov och bedriver sådan verksamhet som gagnar utvecklingen i vår region. Vi söker nu Lärare för...

Lue lisää


Axxell söker studiesekreterare till Åbo

Axxell i Åbo, verksam i Auriga fastigheten, utbildar inom sjöfarts- och turismbranschen samt affärsverksamhet. Studerandes antal är ca 230, dessutom finns en omfattande kursverksamhet. Till Axxell i...

Lue lisää

Axxell söker arbetarskyddschef / ansvarsperson för ledningssystem

Till Axxells centraladminstartion söker vi en vikarie för vår Arbetarskyddschef / ansvarsperson för ledningssystem Arbetsställe är Ekenäs, Fågelsången 1. Vikariatet är för tiden för tiden 11.3.2019 –...

Lue lisää


Axxell söker djurskötare och handledare till Brusaby

Axxell erbjuder yrkesutbildning inom naturbruk- och miljö i Brusaby på Kimitoön. Skolans jordbruk, ladugård, stall, smådjurshus och verkstäder erbjuder en annorlunda undervisningsmiljö för mångsidiga...

Lue lisää

Axxell söker personal till Brusaby

Axxell erbjuder yrkesutbildning inom naturbruk- och miljö i Brusaby på Kimitoön. Brusabys jordbruk, ladugård, stall, smådjurshus, verkstäder mm. erbjuder en annorlunda undervisningsmiljö för...

Lue lisää


Ajankohtaisuudet