Axxellparlamentti

Axxellparlamentti on oppilaitoksen opiskelijoista koostuva ryhmä, joka edustaa kaikkia Axxellin opiskelijoita. Parlamentissa on opiskelijoita kaikilta paikkakunnilta, joissa Axxell harjoittaa toimintaa. Opiskelija, joka haluaa osallistua paralmenttiin, ilmoitta mielenkiinnostaan ja tulee mukaan. Opiskelija voi osallistua Axxellparlamenttiin koko opiskeluajan.

Miksi olla mukana?

Saat mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa Axxellin yhteisten asioiden kehittämiseen. Pääset myös vaikuttamaan opiskeluympäristöösi ja järjestämään merkityksellistä toimintaa oppilaitoksessa. Tutustut opiskelijoihin muilta paikkakunnilta, minkä lisäksi opit myös työelämässä arvostettuja taitoja, mm. kokoustekniikkaa ja neuvottelutaitoja.

Miten ilmoittaudun mukaan?

Ilmoita mielenkiinnostasi napsauttamalla tätä linkkiä

Kirjoita lomakkeeseen nimesi, opiskelupaikkakuntasi, opintolinjasi ja yhteystietosi.

Parlamentin tehtävät

Parlamentti edistää opiskelijoiden osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta Axxellissa. Sen tehtäviin kuuluvat:

  • Axxell-ohjelman järjestäminen kaikille oppilaitoksen opiskelijoille.
  • Opiskelijoiden mielipiteiden edustaminen.
  • Opiskelijoiden puhevallan käyttäminen Axxellin yhteisissä asioissa.
  • Yhteisten asioiden edistäminen (paikkakuntien opiskelijakunnat huolehtivat omaa paikkakuntaansa koskevista asioista).
  • Vaikuttaminen Axxellia koskeviin päätöksiin.

Miten parlamentti toimii?

Axxellin parlamentti kokoontuu 1–2 kertaa lukukaudessa, mutta tarpeen vaatiessa se voidaan kutsua koolle useamminkin. Parlamentti toimii opiskelijoiden ja Axxellin johdon välisenä linkkinä. Axxellin toimitusjohtaja tai rehtori osallistuu osan ajasta parlamentin kokouksiin. Kokoukset järjestetään pääasiassa jollain oppilaitoksen paikkakunnalla. Jos kokouksia ei jostain syystä voida järjestää fyysisesti, ne toteutetaan Teamsin kautta.

Lisätietoa antaa

Linda Abrahamsson-Thomander, linda.abrahamsson-thomander@axxell.fi , 044-739 7596

Nathalie Skoog, nathalie.skoog@axxell.fi, 044-739 7560

Linda ja Nathalie toimivat myös parlamentin ohjaajina