Folkhögskolan Axxell

Folkhögskolan Axxell tarjoaa osaamista ja inspiraatiota, halusitpa sitten kehittää ammattitaitoasi tai viettää välivuoden kehittäen itseäsi. Folkhögskolan Axxell järjestää pitkiä kansanopistokoulutuksia (pitkiä linjoja), eri teemoja käsitteleviä lyhytkursseja ja kesäkursseja.

Folkhögskolan Axxellin koulutustarjonta

Kansanopisto − Sinun vaihtoehtosi

Kansanopisto on nykyaikainen ja joustava koulumuoto, joka pyrkii yhdistämään teorian ja käytännön sekä tarjoamaan eri ihmisille, kulttuureille, elämäntilanteille ja kiinnostuksen kohteille mahdollisuuden kohdata. Kaikki ne muodostavat yhdessä kansanopiston − olet mukana luomassa omaa koulutustasi!

Kansanopistot järjestävät pitkiä (vähintään kahdeksan viikon) koulutuksia eli linjoja sekä lyhyitä kursseja. Sisäoppilaitoksina ne ovat tehokkaita ja joustavia: opinnot, asuminen ja vapaa-aika muodostavat mielekkään kokonaisuuden. Henkilökohtainen opinto-ohjaus ja sosiaalinen yhteisöllisyys luovat hienon perustan opinnoille. Kansanopisto tarjoaa vaihtoehdon, jossa autetaan yksilöä toteuttamaan omat mahdollisuutensa. Nykypäivän kansanopistot haluavat kehittää monipuolisesti yksilön persoonallisuutta, kasvattaa tietoisuutta, edistää kriittistä ajattelua ja yhteiskuntavastuuta sekä antaa vaihtoehtoja omaa elämää koskeviin päätöksiin. Ne korostavat kokonaisuutta. Teoria ja käytäntö ovat yhtä tärkeitä, elämä ja opiskelu kulkevat käsi kädessä ja taitojen lisäksi korostetaan sosiaalisia valmiuksia.

Jokainen kansanopisto päättää itse kurssitarjontansa ja profiilinsa. Ne eivät ole sidottuja keskushallinnon määräämiin opetussuunnitelmiin, vaan ne harjoittavat toimintaansa oman toimintasuunnitelmansa mukaisesti. Koulutukset ovat usein yleissivistäviä, eli ne eivät johda tutkintoon (esimerkiksi kieli-, taide-, käsityö-, musiikki-, media- ja viestintäkoulutuksia).

Kansanopistojen ominaispiirteenä on, sisäoppilaitoksen luonteen lisäksi, niiden ideologinen ja pedagoginen vapaus. Yksittäinen kansanopisto voi käytännössä itse päättää opetuksensa tavoitteista ja sisällöstä. Tämän takia opistot voivat tarjota tavallisesta lukujärjestysajattelusta poikkeavaa opetusta − joustavaa opetusta, joka huomioi opiskelijoiden tarpeet. Erilaiset tapahtumat ja opiskelijoiden yhteiset hankkeet luovat mahdollisuuden yhteistyöhön, suunnitteluun ja vastuunkantoon. Yhteiset hankkeet murtavat rooliennakkoluuloja sekä lähentävät oppilaiden keskinäisiä suhteita ja suhteita opettajiin ja muuhun henkilökuntaan.

Aktiivinen osallistumisesi ryhmässä on erittäin tärkeää

Kansanopistoille on ominaista keskustelu (dialogi) ja opiskelijan aktiivinen osallistuminen ryhmässä, ja tämän vuoksi koulutuksissa on paljon ryhmätöitä ja keskustelutehtäviä. Kansanopistot pyrkivät pitämään opiskeluryhmät pieninä ja yhtenäisinä. Työmuotona käytetään usein oppiaineiden rajat ylittäviä hankkeita, jotka sisältävät sekä käytäntöä että teoriaa. Kansanopisto määrittelee osaamisen eri tavalla: tärkeintä on kyky omaksua tietoa ja luoda itse jatkuvasti uusia näkökulmia elämään. Lisäksi kansanopistojen tärkeänä tehtävänä on antaa hyödyllisiä tietoja ja taitoja jatko-opintoja tai työelämää varten.

Opistolla on opiskelijoita varten asuntola, jossa vietetty aika tekee sosiaalisen yhteisöllisyytensä ansiosta kansanopistoajasta ainutlaatuisen kokemuksen. Kursseilla saadut opit syventyvät vapaa-ajalla käydyissä keskusteluissa. Kansanopistojen toiminta rahoitetaan valtionavustuksilla ja osallistujien kurssimaksuilla.

 

Lue koulutuksista lehdessämme Tid att vara kreativ!