ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Työkokemus

Ammatillisen koulutuksen opiskelijat voivat saada aiemmin hankitun osaamisensa tunnustetuksi, kuten asia koulukielellä ilmaistaan. Se tarkoittaa käytännössä, että opiskelijan ei tarvitse opetella uudelleen, ei ainakaan perusteita myöten sellaista tietoa ja osaamista, jota hänellä jo on, jonka hän jo hallitsee.

Kaikki työkokemus, lyhyt ja pitkä, on sen vuoksi hyvin tärkeää opiskelijoillemme. Työkokemus antaa opiskelijoille osaamista, jota he voivat myöhemmin opinnoissaan syventää tai laajentaa. Työkokemus voi myös lyhentää opiskeluaikaa.

Jotta Axxell pystyy lukemaan opiskelijan työkokemuksen hyväksi, se täytyy todentaa, siitä on oltava ”mustaa valkoisella”. Opiskelijalle helpoin tapa osaamisen todentamiseen on yksityiskohtainen ja informatiivinen työtodistus.

Sopii oikein hyvin, että työnantaja, opiskelija ja tutkinnonohjaaja/opettaja tutkivat yhdessä etukäteen ennen työn alkamista työtehtäviä ja sitä, miten ne sopivat opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ja tutkinnon perusteisiin.

Ottakaa mielellään yhteyttä kouluun, jos haluatte kysyä/keskustella tästä.

Millainen työtodistus voisi olla?

Informatiivisen työtodistuksen pitäisi sisältää seuraavat seikat:

  • Työpaikan virallinen nimi ja osoite (Y-tunnus mikäli mahdollista)
  • Työtekijän nimi ja syntymäaika
  • Työsopimuksen kesto
  • Työaika
  • Työtehtävät
  • Millä tavoin tehtävät suoritettiin (esim. yhdessä puutarhurin kanssa, itsenäisesti sen jälkeen kun tehtävät oli jaettu)
  • Muuta

Tästä löytyy työtodistuksen pohja, jota vapaasti saa käyttää (ruotsiksi)

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen