Course:
Guldsmed - Yrkesexamen inom konstindustrin


Detailed information

Course name

Guldsmed - Yrkesexamen inom konstindustrin

Location

Inspektorsgränd 3
02940 Esbo

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Start Date

20 Oct 2020

End Date

April 2022

Last day to apply

20 Sep 2020

Contact

Marina Åkermarck

044-739 7736
marina.akermarck@axxell.fi

Charge

Utbildningen kostar 450€. Arbetslösa får 50 % rabatt på utbildningens pris, intyg från TE-byrån över arbetslöshet bör uppvisas. Kostnader för material och studiebesök tillkommer.

Miscellaneous

Är ditt modersmål ett annat än utbildningsspråket, behöver du uppvisa tillräckliga kunskaper i det språket.

Course name

Guldsmed - Yrkesexamen inom konstindustrin

Location

Axxell i
Axxell i

Inspektorsgränd 3
02940 Esbo<()

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Scope

Start Date

20 Oct 2020

End Date

April 2022

Last day to apply

20 Sep 2020

Contactperson

Marina Åkermarck

044-739 7736
marina.akermarck@axxell.fi

Förklaring

Utbildningen kostar 450€. Arbetslösa får 50 % rabatt på utbildningens pris, intyg från TE-byrån över arbetslöshet bör uppvisas. Kostnader för material och studiebesök tillkommer.

Miscellaneous

Är ditt modersmål ett annat än utbildningsspråket, behöver du uppvisa tillräckliga kunskaper i det språket.

Course name

Guldsmed - Yrkesexamen inom konstindustrin

Location

Inspektorsgränd 3
02940 Esbo

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Scope

Start Date

20 Oct 2020

End Date

April 2022

Last day to apply

20 Sep 2020

Contactperson

Marina Åkermarck

044-739 7736
marina.akermarck@axxell.fi

Charge

Utbildningen kostar 450€. Arbetslösa får 50 % rabatt på utbildningens pris, intyg från TE-byrån över arbetslöshet bör uppvisas. Kostnader för material och studiebesök tillkommer.

Miscellaneous

Är ditt modersmål ett annat än utbildningsspråket, behöver du uppvisa tillräckliga kunskaper i det språket.


Contact

Marina Åkermarck

044-739 7736
marina.akermarck@axxell.fi


Application process

Ansökningstiden har gått ut. Är du intresserad av utbildningen, kontakta Marina Åkermarck (kontaktuppgifter ovan).

Fyll i den elektroniska blanketten nedan för att söka till utbildningen. Alla sökande kontaktas och kallas till personlig intervju.

Utbildningen är riktad till dig som redan har en grundexamen inom smyckestillverkning och/eller arbetserfarenhet. Antagning sker på basen av portfolio och intervju.