Utbildningar inom hästhushållning

Hästskötare - Grundexamen inom hästhushållning

Hästlinjen utbildar såväl ungdomar som vuxna hästskötare inom bland annat ridning, körning, hästuppfödning, utfodring, vård och företagande.

Hästutbildning är till för dig som har ett brinnande hästintresse och vill lära dig mera om hur en yrkesmässig hästskötares arbetsdag ser ut och de uppgifter som man inom arbetet bör kunna.

Läs mera om hästskötarutbildningen för unga

Läs mera om hästskötarutbildningen för vuxna

Ridinstruktör - Grundexamen inom hästhushållning

Utbildningen förbereder examinanden för att avlägga fristående examen för ridinstruktör. Examinanden har efter avlagd examen färdigheter att verka som anställd eller företagare inom ridbranschen. Detta berättigar att bedriva verksamhet i en av Finlands Ryttarförbund rf. godkänd ridskola. 

Läs mera om utbildningen

Stall, maneger och travbana för hästarna

I Brusaby har Axxell ett undervisningsstall med både rid- och travhästar. Axxell har ca 25 egna hästar, från unghästar till rutinerade och välutbildade tävlingshästar. Vi har också egen avelsverksamhet på skolan.

I Brusaby finns två maneger, travbana, rak träningsbana, ridplan, skrittmaskin och fina terrängrutter. Som studerande har du möjlighet att inackordera din häst på skolan.

Stallet
Vi har plats för 28 hästar inne i stallet och 6 hästar i utestallet. I utestallet bor våra avelsston och övriga rid och travhästar som av olika skäl mår bättre där än inne i stallet. Studerande har också stallet Pegasus med 12 platser till sitt förfogande för egna hästar.

Travbanan
Vi har en 800 meter lång träningstravbana på vilken travhästarna körs och tränas. Vi ordnar även så gott som årligen övningstravtävlingar med ca 10 starter på vår travbana. Banan kan också användas av utomstående hästar. Utöver träningen på travbanan tränas travhästarna även på rakbanan där man kör intervallträning.

Manege
I Brusaby finns två fullstora maneger. I manegerna tränar så väl skolans hästar som våra studerande i dressyr, hoppning, longering och tömkörning. Här ordnas det även ridtävlingar på olika nivå samt hästutställningar mm. Utöver ridträningen inne i manegen tränas och rids våra hästar även på utomhusridbanan och i terrängen.

tryck på bild för att öppna galleri