ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Utbildningar inom hästhushållning

Hästskötare - Grundexamen inom hästhushållning

Hästlinjen utbildar såväl unga som vuxna hästskötare inom bland annat ridning, körning, hästuppfödning, utfodring, vård och företagande. Utbildningen ordnas i flerform med både när- och distansstudier

Hästutbildning är till för dig som har ett brinnande hästintresse och vill lära dig mera om hur en yrkesmässig hästskötares arbetsdag ser ut och de uppgifter som man inom arbetet bör kunna.

Läs mera om hästskötarutbildningen

Ridinstruktör - Grundexamen inom hästhushållning

Den studerande har efter avlagd examen färdigheter att verka som anställd eller företagare inom ridbranschen. Detta berättigar att bedriva verksamhet i en av Finlands Ryttarförbund rf. godkänd ridskola. 

Läs mera om utbildningen

Yrkesexamen inom hästhushållning

Den som har avlagt yrkesexamen inom hästhushållning har kunnande i omsorg om hästars välbefinnande, säker hantering av hästar samt företagsverksamhet.

Läs mera om yrkesexamen inom hästhushållning

Stall, maneger och travbana för hästarna

I Brusaby har Axxell ett undervisningsstall med både rid- och travhästar. Axxell har ca 25 egna hästar, från unghästar till rutinerade och välutbildade tävlingshästar. Vi har också egen avelsverksamhet på skolan.

I Brusaby finns två maneger, travbana, rak träningsbana, ridplan, skrittmaskin och fina terrängrutter. Som studerande har du möjlighet att inackordera din häst på skolan.

Stallet
Vi har plats för 28 hästar inne i stallet och 6 hästar i utestallet. I utestallet bor våra avelsston och övriga rid och travhästar som av olika skäl mår bättre där än inne i stallet. Studerande har också stallet Pegasus med 12 platser till sitt förfogande för egna hästar.

Travbanan
Vi har en 800 meter lång träningstravbana på vilken travhästarna körs och tränas. Vi ordnar även så gott som årligen övningstravtävlingar med ca 10 starter på vår travbana. Banan kan också användas av utomstående hästar. Utöver träningen på travbanan tränas travhästarna även på rakbanan där man kör intervallträning.

Manege
I Brusaby finns två fullstora maneger. I manegerna tränar så väl skolans hästar som våra studerande i dressyr, hoppning, longering och tömkörning. Här ordnas det även ridtävlingar på olika nivå samt hästutställningar mm. Utöver ridträningen inne i manegen tränas och rids våra hästar även på utomhusridbanan och i terrängen.

gallery pic 0
gallery pic 1
gallery pic 2
gallery pic 3
gallery pic 4
gallery pic 5
gallery pic 6
gallery pic 7
gallery pic 8
gallery pic 9
gallery pic 10
gallery pic 11
gallery pic 12
gallery pic 13
gallery pic 14
gallery pic 15
gallery pic 16
gallery pic 17
gallery pic 18
gallery pic 19
gallery pic 20
gallery pic 21
gallery pic 22
gallery pic 23
gallery pic 24
tryck på bild för att öppna galleri