Utbildning:
Hygienkompetens/hygienpass, Karis (kursdag+tent)

Utbildning

Hygienpasskurs och tent ordnas 04.05.2017.  Föreläsningen hålls på svenska, men man kan tenta på de båda inhemska språken.

17-19:45 Föreläsning (undervisningsmaterialet skall läsas på förhand)

20:-20:45 Tent

20:45-21.30 Tenten gås igenom (deltagande frivilligt)

Målet med utbildningen är att avlägga det lagstadgade hygienkompetenstestet och få baskunskaper i livsmedelshygien. Utbildningen är ämnad för alla som i sitt arbete hanterar livsmedel.

OBS! Länk till det material/sidor som kommer att användas som undervisningsmaterial finns här: http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/purtavaapuhtaasti/svenska/ Bekanta Dig med materialet i förväg.

Innehåll

• Mikrobiologins grunder
• Matförgiftningar
• Hygieniska arbetsmetoder
• Personlig hygien
• Rengöring
• Egenkontroll
• Lagstiftning

Som kursföreläsare och övervakare av testet fungerar Marianne Taipale, som är auktoriserad av Livsmedelssäkerhetsverket för att handha testet och utfärda kompetensbevis.

Alla deltagare skall ha en blå kulspetspenna och ID (körkort, pass, det nya ID-kortet med foto - tex Kela-kort eller gamla IDn godkänns inte https://www.evira.fi/sv/livsmedel/hygienpass/fragor-och-svar/faststallande-av-identiteten-vid-kompetenstest/).

Deltar du i både kursen och tenten är priset för kursen 95€ och deltar du endast i tenten är priset 50€. Priserna innehåller moms 24 %.


Utbildningens detaljinformation

Utbildningens namn

Hygienkompetens/hygienpass, Karis (kursdag+tent)

Adress där utbildning ordnas

Bangatan 75
10300 Karis

Utbildningens typ

Kurser

Utbildningsspråk

Svenska

Startdatum

04 maj 2017

Slutdatum

04 maj 2017

Sista ansökan

21 apr 2017

Kontaktperson

Janina Rönnberg


janina.ronnberg@axxell.fi

Kostnad

Deltar du i både kursen och tenten är priset för kursen 95€ och deltar du endast i tenten är priset 50€. Priserna innehåller moms 24 %.

Utbildningens namn

Hygienkompetens/hygienpass, Karis (kursdag+tent)

Adress där utbildning ordnas

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Utbildningens typ

Kurser

Utbildningsspråk

Svenska

Startdatum

04 maj 2017

Slutdatum

04 maj 2017

Sista ansökan

21 apr 2017

Kontaktperson

Janina Rönnberg


janina.ronnberg@axxell.fi

Förklaring

Deltar du i både kursen och tenten är priset för kursen 95€ och deltar du endast i tenten är priset 50€. Priserna innehåller moms 24 %.

Utbildningens namn

Hygienkompetens/hygienpass, Karis (kursdag+tent)

Adress där utbildning ordnas

Bangatan 75
10300 Karis

Utbildningens typ

Kurser

Utbildningsspråk

Svenska

Startdatum

04 maj 2017

Slutdatum

04 maj 2017

Sista ansökan

21 apr 2017

Kontaktperson

Janina Rönnberg


janina.ronnberg@axxell.fi

Kostnad

Deltar du i både kursen och tenten är priset för kursen 95€ och deltar du endast i tenten är priset 50€. Priserna innehåller moms 24 %.Kontaktperson

Janina Rönnberg


janina.ronnberg@axxell.fi


Ansökningsförfarande

Anmälan till kurs+test genom att fylla i elektroniska blanketten nedan. Anmälan bör göras senast 21.04.17. OBS! Deltagarna antas i anmälningsordning till kursen.

Villkor för avbokning: Ifall deltagandet i kursen avbokas senast en vecka (7 dagar) innan kursdagen, uppbärs inga extra kostnader. Därefter uppbärs en avgift på 50% av utbildningspriset. Ifall studieplatsen avbokas samma dag som kursen hålls uppbärs hela deltagaravgiften. Deltagaravgiften betalas inte tillbaka ifall deltagaren avbryter kursen.