Utbildning:
Hygienkompetens/hygienpass, Karis (kursdag+tent)

Utbildning

Nästa kurs+tent ordnas våren 2017.  Föreläsningen hålls på svenska, men man kan tenta på de båda inhemska språken.

Målet med utbildningen är att avlägga det lagstadgade hygienkompetenstestet och få baskunskaper i livsmedelshygien. Utbildningen är ämnad för alla som i sitt arbete hanterar livsmedel.

OBS! Länk till det material/sidor som kommer att användas som undervisningsmaterial finns här: http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/purtavaapuhtaasti/svenska/ Bekanta Dig med materialet i förväg.

Innehåll

• Mikrobiologins grunder
• Matförgiftningar
• Hygieniska arbetsmetoder
• Personlig hygien
• Rengöring
• Egenkontroll
• Lagstiftning

Som kursföreläsare och övervakare av testet fungerar Anna-Stina Werner, som är auktoriserad av Livsmedelssäkerhetsverket för att handha testet och utfärda kompetensbevis.

Deltar du i både kursen och tenten är priset för kursen 95€ och deltar du endast i tenten är priset 50€. Priserna innehåller moms 24 %.


Utbildningens detaljinformation

Utbildningens namn

Hygienkompetens/hygienpass, Karis (kursdag+tent)

Adress där utbildning ordnas

Bangatan 75
10300 Karis

Utbildningens typ

Kurser

Utbildningsspråk

Svenska

Startdatum

Våren 2017

Kontaktperson

Janina Rönnberg


janina.ronnberg@axxell.fi

Kostnad

Deltar du i både kursen och tenten är priset för kursen 95€ och deltar du endast i tenten är priset 50€. Priserna innehåller moms 24 %.

Utbildningens namn

Hygienkompetens/hygienpass, Karis (kursdag+tent)

Adress där utbildning ordnas

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Utbildningens typ

Kurser

Utbildningsspråk

Svenska

Omfattning

Startdatum

Våren 2017

Kontaktperson

Janina Rönnberg


janina.ronnberg@axxell.fi

Förklaring

Deltar du i både kursen och tenten är priset för kursen 95€ och deltar du endast i tenten är priset 50€. Priserna innehåller moms 24 %.

Utbildningens namn

Hygienkompetens/hygienpass, Karis (kursdag+tent)

Adress där utbildning ordnas

Bangatan 75
10300 Karis

Utbildningens typ

Kurser

Utbildningsspråk

Svenska

Omfattning

Startdatum

Våren 2017

Kontaktperson

Janina Rönnberg


janina.ronnberg@axxell.fi

Kostnad

Deltar du i både kursen och tenten är priset för kursen 95€ och deltar du endast i tenten är priset 50€. Priserna innehåller moms 24 %.Kontaktperson

Janina Rönnberg


janina.ronnberg@axxell.fi


Ansökningsförfarande

Anmälan till kurs+test genom att fylla i elektroniska blanketten nedan. Anmälan bör göras senast . OBS! Deltagarna antas i anmälningsordning (max 18 deltagare antas till kursen).