Course:
Hygienpass föreläsning + tent, Karis

Utbildning

Tidpunkt:  20.11.2017, kl. 13-16 

Plats: Axxell, Karis, Bangatan 75, 10300 Karis

Pris: 100 euro (inkl. 24%moms)

Föreläsningen hålls på svenska, men tenten kan fås även på finska. Meddela då du ansöker ifall du vill ha tenten på finska.

Målet med utbildningen är att avlägga det lagstadgade hygienkompetenstestet och få baskunskaper i livsmedelshygien. Utbildningen är ämnad för alla som i sitt arbete hanterar livsmedel.

Litteratur

Länk till det material/sidor som kommer att användas som undervisningsmaterial finns här: http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/purtavaapuhtaasti/svenska/

Bekanta dig med materialet i förväg

Innehåll

• Mikrobiologins grunder
• Matförgiftningar
• Hygieniska arbetsmetoder
• Personlig hygien
• Rengöring
• Egenkontroll
• Lagstiftning

Alla deltagare skall ha en blå kulspetspenna och ID (körkort, pass, det nya ID-kortet med foto - tex Kela-kort eller gamla IDn godkänns inte https://www.evira.fi/sv/livsmedel/hygienpass/fragor-och-svar/faststallande-av-identiteten-vid-kompetenstest/).

Du kan inte delta enbart i tenten. (Ifall du vill avlägga enbart en tent kan du delta i ett tenttillfälle som ordnas 4.12, anmälan till tenten 4.12 görs här: https://www.axxell.fi/hygienpass-testtillfalle)


Detailed information

Course name

Hygienpass föreläsning + tent, Karis

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Courses

Course language

Swedish

Start Date

20 Nov 2017

Last day to apply

12 Nov 2017

Contact

Janina Rönnberg


janina.ronnberg@axxell.fi

Price

100€

Course name

Hygienpass föreläsning + tent, Karis

Location

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Courses

Course language

Swedish

Start Date

20 Nov 2017

Last day to apply

12 Nov 2017

Contactperson

Janina Rönnberg


janina.ronnberg@axxell.fi

Price

100€

Course name

Hygienpass föreläsning + tent, Karis

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Courses

Course language

Swedish

Start Date

20 Nov 2017

Last day to apply

12 Nov 2017

Contactperson

Janina Rönnberg


janina.ronnberg@axxell.fi

Price

100€Contact

Janina Rönnberg


janina.ronnberg@axxell.fi


Application process

Fyll i formuläret nedan för att anmäla dig till utbildningen.

Minderåriga kan anmäla sig till våra kurser med vårdnadshavarens tillstånd. Om du är minderårig skall du alltid meddela vårdnadshavarens namn, adress, telefonnummer och e-post adress i fälten för betalare (under Vem finansierar kursen skall du kryssa i ”En annan person eller ett företag”). Fakturan för kursen skickas alltid till vårdnadshavaren.