Utbildning:
Hygienkompetens/hygienpass, Karis (kursdag+tent)

Utbildning

Nästa kurs+tent ordnas 13.12.2016. Kursen pågår kl. 16.30 - 19.30 och testet börjar kl. 20.00 (45 min). Föreläsningen hålls på svenska, men man kan tenta på de båda inhemska språken.

Målet med utbildningen är att avlägga det lagstadgade hygienkompetenstestet och få baskunskaper i livsmedelshygien. Utbildningen är ämnad för alla som i sitt arbete hanterar livsmedel.

OBS! Länk till det material/sidor som kommer att användas som undervisningsmaterial finns här: http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/purtavaapuhtaasti/svenska/ Bekanta Dig med materialet i förväg.

Innehåll

• Mikrobiologins grunder
• Matförgiftningar
• Hygieniska arbetsmetoder
• Personlig hygien
• Rengöring
• Egenkontroll
• Lagstiftning

Som kursföreläsare och övervakare av testet fungerar Anna-Stina Werner, som är auktoriserad av Livsmedelssäkerhetsverket för att handha testet och utfärda kompetensbevis.

Deltar du i både kursen och tenten är priset för kursen 95€ och deltar du endast i tenten är priset 50€. Priserna innehåller moms 24 %.


Utbildningens detaljinformation

Utbildningens namn

Hygienkompetens/hygienpass, Karis (kursdag+tent)

Adress där utbildning ordnas

Bangatan 75
10300 Karis

Utbildningens typ

Kurser

Utbildningsspråk

Svenska

Startdatum

13 dec 2016

Sista ansökan

30 nov 2016

Kontaktperson

Anna-Stina Werner
Bangatan 75
044 7397560
anna-stina.werner@axxell.fi

Kostnad

Deltar du i både kursen och tenten är priset för kursen 95€ och deltar du endast i tenten är priset 50€. Priserna innehåller moms 24 %.

Utbildningens namn

Hygienkompetens/hygienpass, Karis (kursdag+tent)

Adress där utbildning ordnas

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Utbildningens typ

Kurser

Utbildningsspråk

Svenska

Omfattning

Startdatum

13 dec 2016

Sista ansökan

30 nov 2016

Kontaktperson

Anna-Stina Werner
Bangatan 75
044 7397560
anna-stina.werner@axxell.fi

Förklaring

Deltar du i både kursen och tenten är priset för kursen 95€ och deltar du endast i tenten är priset 50€. Priserna innehåller moms 24 %.

Utbildningens namn

Hygienkompetens/hygienpass, Karis (kursdag+tent)

Adress där utbildning ordnas

Bangatan 75
10300 Karis

Utbildningens typ

Kurser

Utbildningsspråk

Svenska

Omfattning

Startdatum

13 dec 2016

Sista ansökan

30 nov 2016

Kontaktperson

Anna-Stina Werner
Bangatan 75
044 7397560
anna-stina.werner@axxell.fi

Kostnad

Deltar du i både kursen och tenten är priset för kursen 95€ och deltar du endast i tenten är priset 50€. Priserna innehåller moms 24 %.Kontaktperson

Anna-Stina Werner
Bangatan 75
044 7397560
anna-stina.werner@axxell.fi


Ansökningsförfarande

Anmälan till kurs+test genom att fylla i elektroniska blanketten nedan. Anmälan bör göras senast 30.11.2016. OBS! Deltagarna antas i anmälningsordning (max 18 deltagare antas till kursen).