Course:
Hygienpass, föreläsning + tent, Pargas 25.5.2020

På grund av coronavirusepidem flyttas denna utbildning fram till den 25.5.2020. Det går ännu att anmäla sig till kursen.

Målet med utbildningen är att avlägga det lagstadgade hygienkompetenstestet och få baskunskaper i livsmedelshygien. Utbildningen är ämnad för alla som i sitt arbete hanterar oförpackade livsmedel. Tidpunkt: Föreläsning + tent 6.4.2020 med start kl. 15.30 (till ca. 19.30)

Föreläsning + tent kostar 100€ (inkl. moms). Man kan tentera på de båda inhemska språken. Meddela då du anmäler dig i fältet Övriga uppgifter på vilket språk du vill ha tenten.

Kom ihåg att förbereda dig väl. Här hittar du material som kan vara bra att läsa innan du kommer på tent https://www.ruokavirasto.fi/sv/privatkunder/information-om-livsmedel/. Här finns även material som kan vara till hjälp https://www.yumpu.com/sv/document/view/19872143/ratt-att-kocka-edufi

Ta med en blå kulspetspenna och ID (körkortet eller ditt officiella pass) till tenttillfället. Du har möjligheten att höra de rätta svaren genast efter tenttillfället.

Innehåll

• Mikrobiologins grunder
• Matförgiftningar
• Hygieniska arbetsmetoder
• Personlig hygien
• Rengöring
• Egenkontroll
• Lagstiftning


Detailed information

Course name

Hygienpass, föreläsning + tent, Pargas 25.5.2020

Location

Vapparvägen 4
21600 Pargas

Course Type

Courses

Course language

Swedish

Start Date

25 May 2020

Last day to apply

17 May 2020

Contact

Belinda Rehn


belinda.rehn@axxell.fi

Course name

Hygienpass, föreläsning + tent, Pargas 25.5.2020

Location

Axxell i
Axxell i

Vapparvägen 4
21600 Pargas<()

Course Type

Courses

Course language

Swedish

Scope

Start Date

25 May 2020

Last day to apply

17 May 2020

Contactperson

Belinda Rehn


belinda.rehn@axxell.fi

Course name

Hygienpass, föreläsning + tent, Pargas 25.5.2020

Location

Vapparvägen 4
21600 Pargas

Course Type

Courses

Course language

Swedish

Scope

Start Date

25 May 2020

Last day to apply

17 May 2020

Contactperson

Belinda Rehn


belinda.rehn@axxell.fiContact

Belinda Rehn


belinda.rehn@axxell.fi


Application process

På grund av coronavirusepidem flyttas denna utbildning fram till den 25.5.2020. Det går ännu att anmäla sig till kursen.

Fyll i den elektroniska anmälningsblanketten för att anmäla dig till tenten.

Minderåriga kan anmäla sig till våra kurser med vårdnadshavarens tillstånd.

Kursavgiften betalas med faktura, Axxell skickar faktura till hemadressen eller betalaren några veckor innan kursen.