Utbildning inom mentalhälsoarbete och missbrukarvård

Axxell utbildar sakkunniga inom mentalhälsoarbete och missbrukarvård med många års erfarenheter och i tätt samarbete med arbetslivet. Vi deltar i olika projekt och styrgrupper som utvecklar mentalhälsoarbetet och missbrukarvården i Finland. Den psykiska hälsan har fått allt större betydelse i samhället. I en föränderlig omvärld är god psykisk hälsa en allt viktigare resurs för individen. En god psykisk hälsa bidrar till ett balanserat liv och ger individen förutsättningar att fungera som en del av olika gemenskaper. Den psykiska hälsan kan betraktas ur två skilda perspektiv: dels kan en god psykisk hälsa ses som en resurs som stöder funktionsförmågan och livskvaliteten, dels kan man fokusera på psykiska symptom och sjukdomar.

Kommande utbildningar

Yrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård

Utbildningen för dig som vill förstärka ditt kunnande inom mental- och missbrukarvård. När du har avlagt yrkesexamen får du jobba tillsammans med klienter och deras närstående i skyddande, rehabiliterande och vårdande mentalhälsoarbete och missbrukarvård.

 

Läs mera

Erfarenhetsexpert

Utbildningen ger kunskaper att kunna planera, utvärdera och utveckla olika tjänster inom missbrukar- och mentalvården. Erfarenhetsexperterna utbildas bland annat i psykiska sjukdomar, missbruk, vård och rehabilitering, i uppfostrings färdigheter, att kunna leda grupper och i kommunikation. Erfarenhetsexperterna lär sig också att berätta om sina egna erfarenheter.

 

Läs mera

Kompetensområdet för mentalhälsoarbete och missbrukarvård, 40 kp

Om du redan är närvårdare men vill avlägga ett annat kompetensområde än det du tidigare studerat kan du enkelt göra det hos oss. Vi erbjuder bl.a. kompetensområdet för mentalhälsoarbete och missbrukarvård. Studierna omfattar 2 obligatoriska examensdelar och inleds i början av våren och i början av hösten.

Läs mera

Yrkesmässig verksamhet inom mentalhälsoarbete och missbrukarvård, 50 kp

I den här utbildningen fokuserar vi på ett lösningsorienterat synsätt i samarbete med erfarenhetsexpertutbildningen. Den här utbildningen är för dig som har en grundutbildning inom social- och hälsovård och vill få mera kunskap inom mental- och missbrukarvård samt öka dina möjligheter att få jobb i framtiden.

Läs mera
Den nationella kursen i Psykiska första hjälp 2 ingår i de olika del- och helexamina som vi erbjuder. Du får ett intyg över avlagd kurs.

Skräddarsydda utbildningar för arbetsplatser

Vi har även möjlighet att erbjuda din arbetsplats olika skräddarsydda kurser och utbildningar. Exempel på sådant vi kan erbjuda är:

Mentalhälsoarbete och missbrukarvård för olika klientgrupper, 15 kp (delexamen ur grundexamen)

Passar bra för olika enheter inom den offentliga sektorn, t.ex. inom hemvården, privata aktörer såsom vårdhem/boende och tredje sektorns arbetsplatser

Arbete som kräver spetskompetens, 15 kp, (grundexamen)

enligt arbetsplatsens behov

Mentalhälsoarbete och missbrukarvård, 40 kp (specialyrkesexamen)

Passar bra för arbetsplatser där det finns personal från olika yrkesgrupper, såsom t.ex. sjukskötare, socionomer, närvårdare

Vi kan också erbjuda konsultationer i arbete för mentalhälsoarbete och handledning /neuropsykiatrisk coaching, samt välbefinnande i arbete och ledarskap för olika arbetslag!

Intresserad? Ta kontakt med utbildningsledare Regina Koskinen, regina.koskinen@axxell.fi eller tfn 044-739 7242

Läroavtal

Möjlighet till att avlägga både del- och helexamina som läroavtal, ta kontakt med läroavtalsplanerare Klara Roos, tfn 044-739 7359 eller klara.roos@axxell.fi