Bli närvårdare i Axxell

Nya utbildningar startar (alla utbildningar har kontinuerlig ansökan)

Karis (ny utbildning vår och höst): www.axxell.fi/narvardare-karis-vuxen

Pargas (ny utbildning vår och höst): www.axxell.fi/narvardare-pargas-vuxen

Åbo, augusti årligen: www.axxell.fi/narvardare-abo

Omsorgsassistent, Karis: www.axxell.fi/omsorgsassistent

Omsorgsassistent, Pargas: www.axxell.fi/omsorgsassistent-pargas

Närvårdare, e-utbildning: www.axxell.fi/narvardare-e-utbildning

Jobba inom hemvården

Jobba inom äldreomsorg

Nya utbildningar som svar på närvårdarsbrist

Behovet av nya närvårdare är enormt. Närvårdarutbildningar startar i mars vid Axxell i både Karis och Pargas och, som en nyhet, i höst också i Åbo, i samarbete med Åbo yrkesinstitut.

– Det finns ett stort behov av närvårdare i regionen och också ett stort behov av närvårdare som kan svenska, säger läraren Regina Koskinen om bakgrunden till samarbetet.

Till dem som redan är inne i branschen hör Astrid Strömborg. Hon utexaminerades som närvårdare från Axxell i Pargas i våras efter att tidigare ha gått en utbildning till kock.

– Jag märkte ganska snabbt att kockyrket inte var något för mig, jag vill ha att göra med människor.
Småningom började jag jobba inom hemvården, trivdes och kände att jag också ville ha utbildningen.

Som tvåbarnsmamma innebar beslutet att studera en del pusslas i vardagen.

– Visst var det tufft ibland, men inte oöverkomligt. Mycket handlar om den egna inställningen och här i Pargas har man också bra lärare som ger bra stöd, säger hon.

Att arbetsläget är gott hade viss betydelse, men var på inget sätt avgörande då hon valde sin bransch.

– Det viktigaste för mig är att ha ett jobb som ger mig nåt. Ett jobb där jag efter arbetsdagens slut kan känna att jag gjort något meningsfullt.

Oändliga jobbmöjligheter

Som närvårdare hittar man jobb inom äldre- och handikappomsorgen och inom småbarnspedagogiken.

– I synnerhet inom äldrevården och handikappomsorgen är jobbmöjligheterna närmast oändliga just nu, säger Regina Koskinen.

Senaste tidens rubriker om missförhållanden på privata vårdhem ger inte rätt bild av yrket.

– Det är synd att det bara är det tråkiga som lyfts fram när det skulle finnas massor med positiva saker att berätta, säger Astrid Strömborg.

Vad är det som gör att du trivs med jobbet?

– Det är självständigt. Du får fatta självständiga beslut samtidigt som du har ett team omkring dig som ger dig stöd. Jag gillar också det rehabiliterande arbetssättet vi har inom hemvården i Pargas. Man ser framstegen hos klienten.

Klienten i fokus

Känner man intresse för yrket tycker Regina Koskinen att man modigt ska lämna in en ansökan.
– Man får en mångsidig utbildning, ett jobb som är människonära och där den ena dagen inte är den andra lik.

Som studerande förses man med en personlig studieplan där tidigare kunnande räknas till godo.
Har man utmaningar med inlärningen finns det stöd att få, också som vuxenstuderande.

Går man utbildningen som vuxen, i form av flerformsstudier, ingår förutom närstudier också mycket studier på distans.

– Det är ett alternativ för personer som vill jobba vid sidan om. Har man ett jobb inom branschen lönar det sig att kolla med sin arbetsgivare om det är möjligt att avlägga utbildningen som läroavtal.

Vilka egenskaper är bra att ha som närvårdare?

– Man ska vara utåtriktad och ha ett brinnande intresse för det man gör, speciellt inom hemvården är det nog viktigt. Så ska man gärna vara stresstålig så man inte låser sig om det kör ihop sig, säger Astrid Strömborg.

Regina Koskinen håller med:

– Man ska klara av att tidvis hantera stress. Samtidigt ska man också kunna våga stå på sig och säga ifrån om något inte känns bra. Det som framförallt är viktigt är att kunna se människan och oberoende av var i organisationen man själv jobbar komma ihåg att det är kunden man jobbar för. Klienten ska alltid vara i fokus.

Text och bild: Agneta Sjöblom